Proračun in finance

Proračun Občine Vransko za leto 2017

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2017

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2017-2020

 

Proračun Občine Vransko za leto 2016

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2016

Splošni del rebalansa proračuna Občine Vransko za leto 2016

Posebni del rebalansa proračuna Občine Vransko za leto 2016

Rebalans Načrta razvojnih programov 2016-2019

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2016

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2016 – 2019

 

Proračun Občine Vransko za leto 2015

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2015

Splošni del rebalansa proračuna Občine Vransko za leto 2015

Pposebni del rebalansa proračuna Občine Vransko za leto 2015

Rebalans Načrta razvojnih programov Občine Vransko za obdobje 2015 – 2018

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2015

Splošni del proračuna Občine Vransko za leto 2015

Posebni del proračuna Občine Vransko za leto 2015

Načrt razvojnih programov 2015 – 2018

Zadolženost – 1. četrtletje 2015

 

Proračun Občine Vransko za leto 2014

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2014

Posebni del proračuna Občine Vransko za leto 2014

 

Proračun Občine Vransko za leto 2013

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2013

Posebni del proračuna Občine Vransko za leto 2013

Načrt razvojnih programov 2012 – 2015 (21. 12. 2012)

Načrt razvojnih programov 2012 – 2015 (spremenjen 9. 1. 2013)

Načrt razvojnih programov 2012 – 2015 (spremenjen 19. 2. 2013)

Načrt razvojnih programov 2012 – 2015 (spremenjen 28. 3. 2013)