Proračun in finance

Proračun Občine Vransko za leto 2019

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019 (pod zap. št. 2)

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem 2019

 

Proračun Občine Vransko za leto 2018

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2018 (pod zap. št. 1)

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2018

 

Proračun Občine Vransko za leto 2017

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA – predlog

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2017

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

REBALANS PRORAČUNA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2017 (pod zap. št. 1)

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2017

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2017-2020

 

Proračun Občine Vransko za leto 2016

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2015

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2014

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2013

Preberi več