Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Vransko v letu 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 29. 11. 2019 23:00
Šifra: 4302-03/2019Javna naznanila
Pogoji plakatiranja na območju Občine Vransko - volitve v Evropski parlament
Datum objave: 26. 3. 2019 14:00
Razpis se zaključi: 25. 4. 2019 12:00
Šifra: 0410-01/2019-08

Občina Vransko objavlja Pogoje plakatiranja na območju Občine Vransko v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (26. 5. 2019).Rok za oddajo vlog organizatorjev volilne kampanje je 25. 4. 2019, do 10. ure.Celotno besedilo Pogojev plakatiranja je priloženo (.pdf).

 

Potekli javni razpisi, naročila in objave