Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javne objave in razpisi
POGOJI PLAKATIRANJA na območju občine Vransko v času volilne kampanje
Datum objave: 21. 8. 2017 11:00
Razpis se zaključi: 22. 9. 2017 10:00
Šifra: 041-02/2017-08

Občinska uprava Občine Vransko na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) javno objavlja priložene pogoje plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje za volitve predsednika republike, ki bodo 22. 10. 2017.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo na naslov Občine Vransko prispele do petka, 22. 9. 2017, do 10. ure.

Javni pozivi
Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice
Datum objave: 12. 6. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 12. 6. 2018 0:00
Šifra:

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v priloženem dopisu in letaku obvešča o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko v letu 2017
Datum objave: 31. 3. 2017 8:00
Razpis se zaključi: 8. 11. 2017 0:00
Šifra: 4302-02/2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2017.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite po elektronski pošti obcina.vransko@vransko.si ali na telefonu 03 703 28 00.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Vransko v letu 2017
Datum objave: 31. 3. 2017 8:00
Razpis se zaključi: 8. 11. 2017 0:00
Šifra: 4302-01/2017

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v zasebni lasti na območju občine Vransko, ki jih občani gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite po elektronski pošti obcina.vransko@vransko.si ali na telefonu 03 703 28 00.

Javna naznanila
Sum pojava bolezni modrikastega jezika pri govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah
Datum objave: 20. 11. 2015 12:00
Razpis se zaključi: 20. 11. 2020 12:00
Šifra: UO6170 - 1185/2015/2

V zvezi s sumom pojava bolezni modrikastega jezika pri govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala odločbo o ugotavljanju, preprečevanju in zatiranju bolezni.

Javna naznanila
Popolna zapora javne poti št. 916022 Čeplje - AMZS poligon
Datum objave: 15. 9. 2014 12:00
Razpis se zaključi: 15. 9. 2020 12:00
Šifra: 371-7/2014-04

Zaradi posledic obilnih padavin med 12. in 16. 9. 2014 je občinska uprava izdala odločbo o popolni zapori javne poti št. 916022 Čeplje - AMZS poligon.

 

Potekli javni razpisi, naročila in objave