Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javna naznanila
Obvestilo o popolni zapori JP 916322 odcep Brglez
Datum objave: 25. 4. 2018 16:00
Razpis se zaključi: 15. 6. 2018 20:00
Šifra: 371-7/2018-04

Zaradi izgradnje - ureditve parkirišča in osrednjega dela trga se od 7. 5. 2018 (od 7. ure dalje) do 15. 6. 2018 izvede popolna zapora javne poti št. 916 322 odcep Brglez.

Obvoz bo urejen in ustrezno označen.

Dovoljenje za zaporo ceste je priloženo (.pdf).


Prosimo za razumevanje.

Javna naznanila
Javna obravnava predloga Odloka o turistični taksi v občini Vransko
Datum objave: 23. 4. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 23. 5. 2018 0:00
Šifra: 322/2018

Od 23. 4. 2018 do 23. 5. 2018 poteka 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o turistični taksi v občini Vransko, ki ga je občinski svet v prvem branju sprejel na 23. redni seji dne 17. 4. 2018.

Vabimo vas, da v času javne obravnave pripombe oz. predloge na predlog sklepa posredujete na enega od naslednjih načinov:
- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine Vransko;
- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo zadeve 'Odlok o turistični taksi',
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Javna naznanila
Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko - predčasne volitve poslancev v Državni zbor (3. 6. 2018)
Datum objave: 16. 4. 2018 15:00
Razpis se zaključi: 7. 5. 2018 12:00
Šifra: 040-02/2018-08

Občinska uprava Občine Vransko na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) javno objavlja Pogoje plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo v nedeljo, 3. 6. 2018.

Dokument je priložen (.pdf).

Javna naznanila
Seznam volišč v občini Vransko - zakonodajni referendum o ZIUGDT (13. 5. 2018)
Datum objave: 11. 4. 2018 15:00
Razpis se zaključi: 14. 5. 2018 0:00
Šifra:

Okrajna volilna komisija 5. volilnega okraja 5. volilne enote je za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki bo v nedeljo, 13. maja 2018 določila volišča na območju občine Vransko.

Seznam volišč si lahko ogledate v prilogi (.pdf).

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko v letu 2018
Datum objave: 28. 2. 2018 9:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2018 0:00
Šifra: 4302-01/2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2018.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Vransko v letu 2018
Datum objave: 28. 2. 2018 9:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2018 0:00
Šifra: 4302-02/2018

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v zasebni lasti na območju občine Vransko, ki jih občani gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.

Javni pozivi
Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice
Datum objave: 12. 6. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 12. 6. 2018 0:00
Šifra:

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v priloženem dopisu in letaku obvešča o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice.

Javna naznanila
Popolna zapora javne poti št. 916022 Čeplje - AMZS poligon
Datum objave: 15. 9. 2014 12:00
Razpis se zaključi: 15. 9. 2020 12:00
Šifra: 371-7/2014-04

Zaradi posledic obilnih padavin med 12. in 16. 9. 2014 je občinska uprava izdala odločbo o popolni zapori javne poti št. 916022 Čeplje - AMZS poligon.

 

Potekli javni razpisi, naročila in objave