Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javni pozivi
Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice
Datum objave: 12. 6. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 12. 6. 2018 0:00
Šifra:

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v priloženem dopisu in letaku obvešča o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko v letu 2017
Datum objave: 31. 3. 2017 8:00
Razpis se zaključi: 8. 11. 2017 0:00
Šifra: 4302-02/2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2017.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite po elektronski pošti obcina.vransko@vransko.si ali na telefonu 03 703 28 00.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Vransko v letu 2017
Datum objave: 31. 3. 2017 8:00
Razpis se zaključi: 8. 11. 2017 0:00
Šifra: 4302-01/2017

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v zasebni lasti na območju občine Vransko, ki jih občani gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite po elektronski pošti obcina.vransko@vransko.si ali na telefonu 03 703 28 00.

Javna naznanila
Sum pojava bolezni modrikastega jezika pri govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah
Datum objave: 20. 11. 2015 12:00
Razpis se zaključi: 20. 11. 2020 12:00
Šifra: UO6170 - 1185/2015/2

V zvezi s sumom pojava bolezni modrikastega jezika pri govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala odločbo o ugotavljanju, preprečevanju in zatiranju bolezni.

Javna naznanila
Popolna zapora javne poti št. 916022 Čeplje - AMZS poligon
Datum objave: 15. 9. 2014 12:00
Razpis se zaključi: 15. 9. 2020 12:00
Šifra: 371-7/2014-04

Zaradi posledic obilnih padavin med 12. in 16. 9. 2014 je občinska uprava izdala odločbo o popolni zapori javne poti št. 916022 Čeplje - AMZS poligon.

 

Potekli javni razpisi, naročila in objave