Občinski informator

Občinski informator je uradno glasilo Občine Vransko. V razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS je vpisan pod zaporedno številko 1569. Glasilo brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Vransko, v prosti prodaji se ne prodaja.

Naslov uredništva: Vransko 134, Vrasnko
Telefon: (03) 703   12 10, (03) 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com
Izdajatelj: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož

Zadnje številke


Arhiv

OBČINSKI INFORMATOR 2003 - št. 1-7

 

OBČINSKI INFORMATOR 2004 - št. 8-13

 

OBČINSKI INFORMATOR 2005 - št. 14-20

 

OBČINSKI INFORMATOR 2006 - št. 21-28

 

OBČINSKI INFORMATOR 2007 - št. 29-37

 

OBČINSKI INFORMATOR 2008 - št. 38-47

 

OBČINSKI INFORMATOR 2009 - št. 48-54

 

OBČINSKI INFORMATOR 2010 - št. 55-63

 

OBČINSKI INFORMATOR 2011 - št. 64-74

 

OBČINSKI INFORMATOR 2012 - št. 75-85

 

OBČINSKI INFORMATOR 2013 - št. 86-96

 

OBČINSKI INFORMATOR 2014 - št. 97-107

 

OBČINSKI INFORMATOR 2015 - št. 108-118

 

OBČINSKI INFORMATOR 2016 - št. 119-127