Vloge in obrazci

Upravno takso poravnate preko UPN ali spletne banke (z naslednjimi podatki: TRR: SI56 01389-5890309126; SKLIC: 11 76872-7111002; KODA: OTHR).

Ob vložitvi vloge ali osebni vročitvi zahtevanega dokumenta predložite potrdilo o plačilu.

 

Vloge in obrazci - OKOLJE, PROSTOR in KOMUNALA

Upravna taksa: 22,70 EUR za potrdilo o namenski rabi zemljišča – do 10 zemljišč, 3 EUR za potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice, 3 EUR za dokazilo o spremembi namembnosti zemljišča

Upravna taksa: 22,70 EUR

Upravna taksa: 22,60 EUR

Upravna taksa: brezplačno

Upravna taksa: brezplačno

Upravna taksa: 40 EUR (zaradi izvedbe prireditve), 25 EUR (zaradi izvedbe del), 36,30 EUR (zaradi izrednega prevoza)

Upravna taksa: 40,70 EUR

 

Vloge in obrazci - SOCIALNO VARSTVO

 

Vloge in obrazci - TURIZEM in GOSTINSTVO

 

Vloge in obrazci - JAVNE PRIREDITVE

Upravna taksa: brezplačno

Upravna taksa: 22,60 EUR

 

Vloge in obrazci - POKOPALIŠKA DEJAVNOST

 

Vloge drugih organov