Obvestila Občine Vransko

S 26. majem ponovno uradne ure na Občini Vransko in Krajevnem uradu Vransko
Na podlagi izdanega sklepa bo ponovno vzpostavljen običajen urnik uradnih ur Občine Vransko in Krajevnega urada Vransko, župan in uslužbenci občinske uprave pa bodo ponovno dosegljivi na običajnih telefonskih številkah in elektronskih naslovih. Sklep začne veljati v torek, 26. 5. 2020.V skladu z ... Preberi več >>

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. aprilom in 15. majem 2020
Dogodki: V ponedeljek, 16. marca 2020, je bila razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega trenutka dalje smo gasilci prekinili vsa tekmovanja, izobraževanja ter vsa ostala nenujna dela opravljamo zgolj posredovanja ob nesrečah in požarih. Vse informacije glede ... Preberi več >>

Brezplačno Wi-Fi omrežje na Vranskem
Za namen nakupa in namestitve potrebne opreme smo s strani EU prejeli 15.000 evrov, stroški potrebnih internetnih priključkov za obdobje 3 let v višini 4.392 evrov pa gredo v breme občinskega proračuna. Namestitev omrežja je izvedlo podjetje Telemach, d. o. o., ki je bilo izbrano kot najugodnejši ... Preberi več >>

Občinski svet tudi aprila odločal na dopisni seji
V okviru prve točke dnevnega reda seje je župan odgovarjal na vprašanja in pobude občinskih svetnic in svetnikov Petra Reberška, Brede Čvan, Brigite Gosak, Marjana Pečovnika in Danila Štanteta. Nato je občinski svet po hitrem postopku sprejel dopolnitev poslovnika občinskega sveta, ki je v ... Preberi več >>

Vpis v glasbeno šolo za šolsko leto 2020/2021
Glasbena šola Risto Savin Žalec vabi k vpisu za šolsko leto 2020/2021.  Preberi več >>

Kdaj preneha obveznost plačila davka na odjavljeno vozilo?
V tej zvezi bi vse lastnike odjavljenih vozil radi spomnili, da so zavezani plačilu dajatve na odjavljeno vozilo, če v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega niso oziroma ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem. Dajatev za odjavljena vozila so dolžni ... Preberi več >>

Razglašeno prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14) s 4. majem 2020 razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja.Poveljnik Civilne zaščite Občine Vransko Vladimir Reberšek ... Preberi več >>

Letošnji prejemniki občinskih priznanj
Za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti prejme Ivan Kokovnik iz Stopnika grb Občine Vransko, za prispevek k razvoju turizma in prepoznavnosti občine prejme družina Zorko iz Prapreč plaketo Občine Vransko, priznanje Občine Vransko pa prejmejo Uredniški odbor za izdajo zbornika ... Preberi več >>

Tehnologija nam je omogočila stik z udeleženci in svetovanci
Delo na daljavo v skupini Uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicaČeravno je UPI - ljudska univerza Žalec sodoben center za izobraževanje odraslih, smo, podobno kot večina izobraževalnih ustanov v Sloveniji, za uporabo potencialov IKT v izobraževanju potrebovali sociološki moment. Konkretno spodbudo. Okoliščine, v katerih je izobraževanje na daljavo edino ... Preberi več >>

Arhiv obvestil Občine Vransko

 

Lokalni utrip

31. maj - Svetovni dan brez tobaka: Zaščitimo mlade pred manipulacijo tobačne industrije, preprečimo rabo tobaka in nikotina med mladimi
Industrija deluje na različne načine, da bi pridobila nove generacije potrošnikov Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da industrija že desetletja uporablja skrbno načrtovane taktike za pridobivanje novih generacij kupcev tobačnih in nikotinskih izdelkov, kar razkrivajo interni dokumenti ... Preberi več >>

Prosti dostop do gradiva
Spoštovani, sporočamo vam, da se lahko od ponedeljka, 25. maja 2020, ponovno sprehodite med policami in si izberete želeno gradivo v vseh občinskih enotah Medobčinske splošne knjižnice Žalec.  Prosimo vas, da upoštevate varnostno razdaljo, nosite zaščitno masko in si pred vstopom v ... Preberi več >>

SVETOVNI DAN ČEBEL IN SPLETNO TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV
Od decembra 2017 je na predlog Slovenije 20. maj postal svetovni dan čebel. Na ta dan smo se na Osnovni šoli Vransko-Tabor pogovarjali o delu in pomenu, ki ga imajo čebele za preživetje človeške vrste, ob čebelnjaku opazovali delo čebel, poslušali njihovo brenčanje in mislili na to, kako bi ohranili ... Preberi več >>

Zdravje v občini 2020 - kaj kažejo novi podatki o našem zdravju?
Že peto leto zapored so na osnovi različnih podatkovnih virov pripravljene kratke publikacije ter interaktivne tematske karte za vsako slovensko občino. Zbrani kazalniki omogočajo tudi primerjave za nazaj. Tako kot doslej, so tudi v tokratni objavi pri posameznih kazalnikih vidne velike razlike med ... Preberi več >>

Razmišljate, da bi naredili korak naprej v vaši karieri?
Za korak naprej v karieriNaj vam pri tem pomaga karierna svetovalka. V zaupnem pogovoru se boste lahko pogovorili o: - tem, kakšne so pravzaprav vaše karierne potrebe, interesi in karierni cilji (e-vprašalniki),- možnostih pridobivanja novih znanj in kompetenc (tečaji, programi...),- tem, kako izkoristiti znanja, ... Preberi več >>

PLANINSKI DOM NA ČRETI
Vabljeni na Čreto, koča je odprta od srede do nedelje od 8. do 20. ure.Nudimo pijačo, juhe in ostale jedi na žlico, sladice ... Oskrbnica:Anica Juvan, s. p.Tel.: 031 394 020, 03 57 25 285  Preberi več >>

Praznovanje 3. svetovnega dne čebel
 20. decembra 2017 je generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku, na pobudo Slovenije 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. S tem se je končal dolgotrajni postopek razglasitve, ki se je pričel v letu 2014. Razglasitev je za Slovenijo pomenila pomembno diplomatsko ... Preberi več >>

MOJ ŽIVLJENJSKI SLOG
Kam se uvrščajo slovenski mladostniki glede na vrstnike iz drugih držav?'Poročilo predstavlja ključne ugotovitve mednarodne raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki 2017/2018 (HBSC), ki jo v Sloveniji vsaka štiri leta izvede Nacionalni inštitut za javno zdravje,' je ... Preberi več >>

TIC VRANSKO ODPIRA VRATA
Schwentnerjeva hiša, v kateri je sedež TIC-a Vransko, po nenačrtovanem podaljšanem premoru in upoštevajoč navodila in priporočila pristojnih inštitucij ponovno odpira vrata. Vabimo vas na ogled rojstne hiše založnika moderne Lavoslava Schwentnerja, k nakupu domačih dobrot lokalnih ponudnikov ... Preberi več >>

Vračilo gradiva v občinske enote Medobčinske splošne knjižnice Žalec
Od ponedeljka, 11. maja 2020, lahko vrnete knjige v vse občinske enote Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Vrnjeno gradivo bo zaradi obvezne karantene še sedem dni v vaši evidenci s statusom 'zadržano', nato pa se bo razdolžilo in vrnilo na police, zaradi tega ne bo zamudnin in stroškov. Vstop v ... Preberi več >>

Arhiv novic