Obvestila Občine Vransko

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. junijem in 15. julijem 2018
Dogodki:  V soboto, 16. junija 2018, je potekalo tradicionalno nočno gasilsko tekmovanje moških in ženskih članskih desetin za pokal PGD Gomilsko, na nogometnem igrišču Gmajna-Gomilsko. V soboto, 23.6.2018, sta v naši gasilski zvezi potekali dve tekmovanji - v Gotovljah tekma starih brizgaln v sklopu ... Preberi več >>

Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije
Kljub izvedenim številnim aktivnostim za ozaveščanje ljudi o tej problematiki se vsi imetniki zemljišč še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje ambrozije na svojem zemljišču.   Na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) smo se zato v ... Preberi več >>

Gradbeno dovoljenje po novem
Novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati  junija 2018, prinaša kopico novosti pri pogojih za graditev objektov, zato želimo bodoče graditelje  na kratko seznaniti z nekaterimi najpomembnejšimi določili veljavne gradbene zakonodaje. Kaj vse po sprejemu novega zakona potrebujete za gradbeno ... Preberi več >>

Poziv k prijavi škode na kmetijskih površinah po neurju 8. 6. 2018
Na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03 in 79/04) je Uprava RS za zaščito in reševanje sprejela sklep o predhodni oceni škode na kmetijskih površinah zaradi posledic neurja 2018. Vsi oškodovanci, ki ste utrpeli škodo na kmetijskih površinah (nanosi ... Preberi več >>

24. redna seja občinskega sveta
V torek, 19. 6. 2018, s pričetkom ob 20. uri je v Kulturnem domu Vransko potekala 24. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko v tem mandatu, na kateri je občinski svet: - pregledal sklepe in potrdil zapisnika  23. redne seje z dne 17. 4. 2018 ter 3. izredne seje z dne 22. 5. 2018;- obravnaval ... Preberi več >>

Arhiv obvestil Občine Vransko

 

Lokalni utrip

Nogometni avtobus desetič potoval po Savinjski dolini
V zadnjem junijskem tednu, ko so se otroci že odklopili od šolskih obveznosti in misli usmerili v poletje, je bil v Preboldu organiziran jubilejni 10. nogometni avtobus - nogometni kamp, ki za teden dni združi nadobudne nogometaše Spodnje Savinjske doline. Vsako jutro je avtobus otroke pobral na ... Preberi več >>

V Sloveniji visoka registrirana poraba alkohola, a v 2016 spodbudno nižja kot leto prej
V Sloveniji je registrirana poraba alkohola visoka, skupaj s problematičnimi pivskimi navadami to pripomore k višjemu zdravstvenemu bremenu. Slovenija že desetletja presega povprečje registrirane porabe alkohola v primerjavi z EU in Evropsko regijo Svetovne zdravstvene organizacije, tako Slovenija ... Preberi več >>

V Občini Vransko oddali 391 kg nevarnih snovi
V Občini Vransko je 18 občanov oddalo 391 kg nevarnih odpadkov, od tega 54 kg embalaže, ki vsebuje nevarne snovi, 53 kg premazov, lepil in smol, 43 kg monitorjev in ekranov, 38 kg odpadnega motornega olja, po 20 kg pesticidov in  sortiranih baterij, po 8 kg oljnih filtrov in hladilne tekočine itd. ... Preberi več >>

Srečanje sošolcev 57 let po zaključku osemletke na Vranskem
V petek, 15. junija 2018, smo se ob 14. uri ponovno srečali sošolci osemletke, ki smo jo zaključili junija 1961 na Vranskem. Zbrali smo se pred gostiščem Slovan na Vranskem. Po začetnih pozdravih in klepetu smo si ob dolgi in svečano pripravljeni mizi tega gostišča privoščili dobro kosilo. Pripovedi, ... Preberi več >>

Ekskurzija na Dunaj
V juniju smo organizirali strokovno ekskurzijo v Avstrijo, kamor smo odšli z učenci izbirnega predmeta nemščina in filozofija za otroke. Pridružili so se nam tudi prizadevni zgodovinarji.  V okviru priprav na ekskurzijo smo se med predmeti dobro povezali. Pri nemščini smo iskali informacije o ... Preberi več >>

Na odru je 'zaživela' Sneguljčica v nemškem jeziku
Šestošolci smo se pri pouku izbirnega predmeta nemščina odločili, da bomo letošnje šolsko leto zaključili malo drugače. Povabili smo starše in jim zaigrali pravljico Sneguljčica v nemškem jeziku. Že zgodaj spomladi smo se začeli pripravljati. Najprej smo napisali  dramatizacijo pravljice. Pri prevodu ... Preberi več >>

Medgeneracijsko sobivanje
Pod tem pojmom si lahko predstavljamo sobivanje neke skupine ljudi, ki živijo in delajo v istem kraju. Vključeno je njihovo sodelovanje, komuniciranje, sposobnost prilagajanja ljudem, ki so različnih mnenj, življenjskih navad in izkušenj, preizkušenj, predvsem pa imajo svoja mnenja, ki jih poskušajo ... Preberi več >>

Arhiv novic