Arhiv (mandat 2010 – 2014)

21.redna seja Občinskega sveta

21. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek 2.9.2014, ob 19. uri v sejni sobi Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a

Vabilo na 21.redno sejo Občinskega sveta

Gradivo za 21. redno sejo Občinskega sveta

Sporočilo za javnost

Zapisnik 21. redne seje občinskega sveta

 

20. redna seja Občinskega sveta

20. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 17. 6. 2014, ob 20. uri v sejni sobi Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Vabilo na 20. redno sejo Občinskega sveta

Gradivo za 20. redno sejo Občinskega sveta

Gradivo za razširitev dnevnega reda 20. redne seje

Sporočilo za javnost – 20. redna seja Občinskega sveta

Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta

 

19. redna seja Občinskega sveta

19. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 18. marca 2014, ob 19. uri v sejni sobi Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Vabilo na 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Vransko

Gradivo za 19. redno sejo Občinskega sveta

Gradivo za predlagano razširitev dnevnega reda 19. redne seje

Dodatno gradivo k 8. in 9. točki dnevnega reda

Tonski posnetek 19. redne seje

Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta

 

18. redna seja Občinskega sveta

18. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 19. novembra 2013, ob 19. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Vabilo na 18.redno sejo Občinskega sveta

Gradivo za 18. redno sejo Občinskega sveta

Predlog razširitve dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta

Sporočilo za javnost – 18. redna seja Občinskega sveta

Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta

Tonski posnetek 18. redne seje Občinskega sveta

 

17. redna seja Občinskega sveta

17. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 24. 9. 2013, ob 19. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta

Predlog za razširitev dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta

Gradivo za 17. redno sejo Občinskega sveta

Sporočilo za javnost – 17. redna seja Občinskega sveta

Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta

Tonski posnetek 17. redne seje Občinskega sveta

 

16. redna seja Občinskega sveta

16. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v četrtek, 20. 6. 2013, ob 19. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Vabilo na 16. redno sejo Občinskega sveta

Predlog razširitve dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta

Gradivo za 16. redno sejo Občinskega sveta

Gradivo za predlagano razširitev dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta

Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta

 

4. izredna seja Občinskega sveta

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 17. decembra 2013, ob 18. uri v sejni sobi Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Vabilo na 4. izredno sejo Občinskega sveta

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda

Zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta