Gospodarstvo in kmetijstvo

Gospodarstvo in kmetijstvo

Občina na področju gospodarstva izvaja lastno strategijo razvoja, pri tem pa je dolžna upostevati zakonske določbe, ki se nanašajo na različna področja kot so energetika, rudarstvo, gradbeništvo, promet in zveze, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov ter trgovina, gostinstvo in turizem.