Komisije in odbori občinskega sveta

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

 • Brigita Gosak (predsednica)
 • Zdenka Verdel
 • Marjan Pečovnik
 • Kristina Reberšek
 • Jože Matko

Zapisniki sej:

Zapisnik 1. redne seje z dne 20. 12. 2022

Zapisnik 2. redne seje z dne 11. 4. 2023

Zapisnik 3. redne seje z dne 12. 9. 2023

Zapisnik 4. redne seje z dne 17. 10. 2023

Zapisnik 5. redne seje z dne 27. 3. 2024

 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

 • dr. Petra Farkaš (predsednica)
 • Lucijan Ocvirk
 • Marjan Pečovnik
 • Valerija Jerman
 • Anuška Križnik

Zapisniki sej:

Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

 • Jože Matko (predsednik)
 • Rafael Novak
 • Sonja Cencelj
 • Florijan Rojnik
 • Klemen Mesarec Hercog

Zapisniki sej:

Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

 • Rafael Novak (predsednik)
 • Zdenka Verdel
 • Robert Novak
 • Franc Sušnik
 • Arnold Marko

Zapisniki sej:

Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje

Odbor za kmetijstvo

 • Sonja Cencelj (predsednica)
 • Damjana Bistan Učakar
 • Rafael Novak
 • Adrijana Ferme
 • Rafael Učakar

Zapisniki sej:

Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje

Skip to content