Kultura

Kultura

zkts logo

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko

 

Občina Vransko uresničuje javni interes za kulturo z zagotavljanjem javne službe na področju kulture in s podporo ljubiteljski kulturni dejavnosti. Zato je ustanovila javni zavod za kulturo, turizem in šport – www.zkts-vransko.si. Ljubiteljsko kulturno dejavnost podpira Občina Vransko s sofinanciranjem dejavnosti oziroma programov naslednjih društev: Kulturno društvo Vransko, Folklorno društvo Vransko ter Literarno društvo LivRA Vransko.

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu je Občina Vransko soustanoviteljica Medobčinske splošne knjižnice Žalec. V njenem okviru deluje Občinska knjižnica Vransko. Več: www.zal.sik.si.