Lokalne volitve 2018

 

 

 

Lokalne volitve (volitve županov in članov občinskega sveta) bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

Rokovnik volilnih opravil

 

AKTI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Sklep o določitvi volišč za izvedbo volitev članov občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah 2018 v občini Vransko (27. 8. 2018)

Sklep o spremembi sklepa o določitvi volišč za izvedbo volitev članov občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah 2018 v občini Vransko (3. 9. 2018)

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana občine Vransko (3. 9. 2018)

Obrazec: Podpora kandidaturi za župana

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za vložitev kandidature za posameznega člana občinskega sveta občine Vransko (3. 9. 2018)

Obrazec: Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Sklep o določitvi datumov za sprejem kandidatur za župana in člane občinskega sveta občine Vransko za lokalne volitve 2018 (3. 9. 2018)

Sklep o določitvi dneva predčasnega glasovanja za lokalne volitve 2018 v občini Vransko (3. 9. 2018)

 

VOLILNI ODBORI

Predlog/soglasje za člana volilnega odbora

 

KANDIDIRANJE

Instruktivni obrazci:

OBR_LV-4_kandidatura_župan

OBR_LV-5-soglasje_župan

OBR_LV-6_kandidatura_obćinski svet_večinski sistem

OBR_LV-8_soglasje kandidata_občinski svet

OBR_LV-9-zapisnik politična stranka_zupan.doc

OBR_LV-10_zapisnik_politična stranka_občinski svet_večinski sistem

OBR_LV-12_seznam_politična stranka

OBR_LV-16 – Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK