Lokalne volitve 2018

 

 

 

 

Lokalne volitve (volitve županov in članov občinskega sveta) so bile v nedeljo, 18. novembra 2018.

Rokovnik volilnih opravil

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko

 

SEZNAM KANDIDATOV

Seznam kandidatov za župana in člane občinskega sveta v volilnih enotah od št. 1 do 9 za redne lokalne volitve 2018

 

AKTI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Sklep o določitvi volišč za izvedbo volitev članov občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah 2018 v občini Vransko (27. 8. 2018)

Sklep o spremembi sklepa o določitvi volišč za izvedbo volitev članov občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah 2018 v občini Vransko (3. 9. 2018)

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana občine Vransko (3. 9. 2018)

Obrazec: Podpora kandidaturi za župana

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za vložitev kandidature za posameznega člana občinskega sveta občine Vransko (3. 9. 2018)

Obrazec: Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Sklep o določitvi datumov za sprejem kandidatur za župana in člane občinskega sveta občine Vransko za lokalne volitve 2018 (3. 9. 2018)

Sklep o določitvi dneva predčasnega glasovanja za lokalne volitve 2018 v občini Vransko (3. 9. 2018)

Seznam kandidatov za župana in člane občinskega sveta v volilnih enotah od št. 1 do 9 za redne lokalne volitve 2018

 

VOLILNI ODBORI

Preberi več

 

KANDIDIRANJE

Preberi več

 

POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje bo potekalo v sredo, 14. 11. 2018, od 7. do 19. ure na volišču Kulturni dom Vransko, Vransko 134.

Obrazec za predčasno glasovanje

Glasovanje po pošti (75. člen ZLV)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (7. 11. 2018).

Obrazec za glasovanje po pošti

Glasovanje na domu (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).

Obrazec za glasovanje na domu

 

RAZNO

Preberi več

Pri navajanju podatkov o posameznem kandidatu se v obrazce, ki jih je na svoji spletni strani objavila Državna volilna komisija, pri »stopnji in nazivu izobrazbe« kandidata uporablja deset stopenjsko Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  www.nok.si . Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v obrazce vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki ga bo navedel kandidat.

 

Skip to content