Najmlajši občani

Najmlajši občani

novorojencki

Rubrika je namenjena staršem iz Občine Vransko, ki bi želeli svoje vesele trenutke ob rojstvu otrok deliti z obiskovalci spletne strani.
Podatke o ponosnih starših in novorojenčkih posredujte na elektronski naslov splet@vransko.si.