Negospodarske javne službe

SOCIALNOVARSTVENA STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Socialnovarstveno storitev Pomoč družini na domu na območju občine Vransko izvaja:

Zavod sv. Rafaela Vransko
Vransko 144 A
3305 Vransko

Kontakt: TEL: (03) 703 42 20; FAX: (03) 703 42 21; GSM: 040 212 095

Register podeljenih koncesij po ZSV

Skip to content