Občinska uprava

Marija Jerman, direktorica občinske uprave
okolje, prostor in investicije
tel.: 03 703 28 13
e-poštni naslov: marija.jerman@vransko.si

Suzana Felicijan Bratož
družbene dejavnosti
tel.: 03 703 12 11
e-poštni naslov: suzana.felicijan@vransko.si

Rosita Papinutti
kmetijstvo, komunala in stanovanjske zadeve
tel.: 03 703 28 12
e-poštni naslov: rosita.papinutti@vransko.si

Mateja Godler
tajništvo, sprejemna pisarna
tel.: 03 703 28 00
e-poštni naslov: obcina.vransko@vransko.si

Rudolf Pušnik
javna naročila, razvojni projekti in splošne zadeve
tel.: 03 703 28 15
e-poštni naslov: rudi.pusnik@vransko.si

Karmen Šepetavc
prostorski akti, evidenca stavbnih zemljišč
tel.: 03 703 28 16
e-poštni naslov: karmen.sepetavc@vransko.si 

Maruša Šelih
potrdila iz uradnih evidenc, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti
tel.: 03 703 28 14
e-poštni naslov: marusa.selih@vransko.si 

Tatjana Goropevšek
turizem, promocija
tel.:  041 919 829
e-poštni naslov: tanja.goropevsek@vransko.si

 

 

Sklep o imenovanju uradnih oseb, ki so v skladu z zakonom poobla5iene za dejanja v postopku pred odlotanjem in za odločanje v upravnih zadevah

 

 

Uradne ure občinske uprave:

  • torek: 8.00 – 10.00 in 10.30 – 14.00
  • sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
  • petek: 8.00 – 10.00 in 10.30 – 13.00
Skip to content