Člani občinskega sveta

Občinski svet občine Vransko šteje enajst članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

V mandatnem obdobju 2018-2022 so občinski svetniki:

 • BREDA ČVAN, Prekopa
 • BRIGITA GOSAK, Čeplje
 • NATAŠA JUHART, Brode
 • MARJAN PEČOVNIK, Vransko
 • KRISTINA BOGATAJ, Vransko
 • DANILO ŠTANTE, Vransko
 • RAFAEL NOVAK, Zajasovnik
 • ADRIJANA FERME, Limovce
 • SONJA CENCELJ, Jeronim
 • PETER REBERŠEK, Stopnik
 • JOŽE MATKO, Selo pri Vranskem