Člani občinskega sveta

Občinski svet občine Vransko šteje enajst članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

V mandatnem obdobju 2018-2022 so občinski svetniki:

 • Volilna enota 1: BREDA ČVAN, Prekopa (breda.cvan@gmail.com) – Predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
 • Volilna enota 2: BRIGITA GOSAK, Čeplje (gita25@gmail.com) – Predlagatelj: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 • Volilna enota 3: NATAŠA JUHART, Brode (natasa.juhart@gmail.com)- Predlagatelj: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 • Volilna enota 4: MARJAN PEČOVNIK, Vransko (marjan.p.vaha@gmail.com) – Predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
 • Volilna enota 4: KRISTINA BOGATAJ, Vransko (kristina.bogataj92@gmail.com) – Predlagatelj: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 • Volilna enota 4: DANILO ŠTANTE, Vransko (danilo.janistante@gmail.com) – Predlagatelj: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 • Volilna enota 5: RAFAEL NOVAK, Zajasovnik (rafkonovak@gmail.com) – Predlagatelj: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 • Volilna enota 6: ADRIJANA FERME, Limovce (adrijana.ferme62@gmail.com; 041 935 034) – Predlagatelj: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 • Volilna enota 7: SONJA CENCELJ, Jeronim (sonja.cencelj@gmail.com; 031 233 537) – Predlagatelj: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 • Volilna enota 8: PETER REBERŠEK, Stopnik (rebersek.peter@gmail.com; 040 740 242) – Predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
 • Volilna enota 9: JOŽE MATKO, Selo pri Vranskem (matko.joze@siol.net; 041 203 770) – Predlagatelj: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

 

Skip to content