Člani občinskega sveta

Občinski svet občine Vransko šteje enajst članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

V mandatnem obdobju 2014-2018 so občinski svetniki:

 • ANICA JAGODIČ, Prekopa
 • MAJA PRESEKAR, Čeplje
 • KSENIJA ROVAN KRIVEC, Brode
 • PEČOVNIK MARJAN, Vransko
 • ERVIN PEPEL, Vransko
 • VID KRIŽNIK, Vransko
 • ALENKA LEBENIČNIK, Ločica pri Vranskem (na podlagi odstopne izjave je občinski svetnici mandat prenehal dne 14. 8. 2018)
 • MONIKA VRANKAR, Limovce
 • SONJA CENCELJ, Jeronim
 • KOKOVNIK IVAN, Stopnik
 • MATKO JOŽE, Selo pri Vranskem