Seje občinskega sveta

2. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

2. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 5. 2. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Vabilo

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 1. (konstitutivne) seje, 11.12.2019

K 2. točki dnevnega reda:

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Izsek iz zapisnika seje občinskega sveta 12.12.2017

ARSO – okoljevarstveno dovoljenje – 07.12.2018

Pritožba – 20.12.2018

Dokumentacija (.zip)

K 4. točki dnevnega reda:

Obrazložitev

Predlog odloka

Predlog sklepa

Predstavitev (.ppt)

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog odloka – 1. obravnava

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepov

Elaborat o oblikovanju cen GJS

Informativni prikaz položnice

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog OŠ Vransko-Tabor

Tabelarni prikaz

K 8. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča – 2019

K 9. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 2019

K 10. točki dnevnega reda:

Vloga

Predlog sklepa

Cenik

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Statut

K 12. točki dnevnega reda:

Poročilo – 2018

Predloga sklepa

K 13. točki dnevnega reda:

Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem – 2019

K 14. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Dopolnitev št. 1 k dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije

Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2019-2022

Projektantska ocena vrednosti projekta

Tabelarni prikaz

K 15. točki dnevnega reda:

Obrazložitev s predlogom sklepa

Predlog dopolnitve pravilnika

Zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

K 16. točki dnevnega reda:

Zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

K 17. točki dnevnega reda: RAZNO

 

 

1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Vransko

  1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 11. 12. 2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Vabilo

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

GRADIVO

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko

Statut Občine Vransko (neuradno prečiščeno besedilo)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vransko (neuradno prečiščeno besedilo)