Seje občinskega sveta

7. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

7. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 22. 10. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Vabilo

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 6. redne seje (osnutek)

K 2. točki dnevnega reda:

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Odlok (predlog)

K 4. točki dnevnega reda:

Odlok (predlog)

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2020-2023

Proračun Občine Vransko za leto 2020 po funkcionalni klasifikaciji

K 5. točki dnevnega reda:

Odlok (predlog)

K 6. točki dnevnega reda:

Obrazložitev

Odlok (predlog)

K 7. točki dnevnega reda:

Obrazložitev

Odlok (predlog)

K 8. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pravilnik (predlog)

K 9. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Spremembe in dopolnitve pravilnika (predlog)

K 10. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 12. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 13. točki dnevnega reda (RAZNO):

 

6. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

6. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 17. 9. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda 6. redne seje

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 5. redne seje

K 2. točki dnevnega reda:

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog odloka – 1. obravnava

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 5. točki dnevnega reda:

Obrazložitve

I. Splošni del proračuna-polletno

II. Posebni del proračuna-polletno

K 6. točki dnevnega reda:

Letni program kulture 2020

K 7. točki dnevnega reda:

Letni program – sociala in druga društva 2020

K 8. točki dnevnega reda:

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2020

K 9. točki dnevnega reda:

Obrazložitev

Predlog sklepa

Elaborat

K 10. točki dnevnega reda:

Končno poročilo NO

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo ter vloga

K 12. točki dnevnega reda:

Zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

K 13. točki dnevnega reda:

Zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

K 14. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K  točki RAZNO dnevnega reda:

GRADIVO ZA PREDLAGANO RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

K predlagani 15. točki dnevnega reda:

Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

Dokumentacija

 

5. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

5. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 23. 7. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta

Zapisnik 1. dopisne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda (Pobude in vprašanja občinskih svetnikov):

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog Odloka

K 4. točki dnevnega reda:

Dopis ZD Žalec

ZD Žalec Rebalans PDFKN 2019 – končna verzija 12.6.2019

ZD Žalec Priloga_AJPES – Rebalans FN 2019

Obrazec 3 Spremljanje kadrov Rebalans FN ZD Žalec

Obrazec 4 Načrt investic. vlaganj – Rebalans FN 2019 ZD Žalec

Obrazec_5_-_Nacrt_vzdrzevalnih_del_2019-_Rebalans FN 2019 ZD_Zalec

K 5. točki dnevnega reda:

K 6. točki dnevnega reda:

Vloga OŠ Vransko-Tabor (.zip)

Ure nemščine

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 7. točki dnevnega reda (Razno):

 

4. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

4. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 11. 6. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 3. redne seje

K 2. točki dnevnega reda:

Pobude in vprašanja – Brigita Gosak

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog odloka

Elaborat

Mnenje DRSI

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Obrazložitve

Predlog odloka

I. Splošni del

II. Posebni del

Načrt razvojnih programov

Realizacija po funkcionalni klasifikaciji

Sklep o prerazporeditvi sredstev

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Obrazložitve

Predlog odloka

I. Splošni del

II. Posebni del

Načrt razvojnih programov

Rebalans po funkcionalni klasifikaciji

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog pravilnika

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog pravilnika

K 8. točki dnevnega reda:

Zapisnik 1. dopisne seje KMVIP

K 9. točki dnevnega reda:

Letno poročilo JKP Žalec d.o.o.

K 10. točki dnevnega reda:

Letno poročilo – Pomoč družini na domu

K 11. točki dnevnega reda:

Zapisnik 1. dopisne seje KMVIP

K 12. točki dnevnega reda (Razno):

 

3. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

3. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 9. 4. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Predlog razširitve dnevnega reda seje

Zapisnik seje (pod zap. št. 7)

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta

Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda:

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Odlok – predlog

Zapisnik javne obravnave

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Obrazložitev izdelovalca

Odlok – predlog

Amandma – svetniška skupina NSi

Pripombe, posredovane tekom javne obravnave

Zapisnik javne obravnave

Mnenje DRI

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Odlok – predlog

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo – ZD

Predlog sklepa z obrazložitvijo – OŠ

Predlog sklepa z obrazložitvijo – ZKTŠ

Letna poročila javnih zavodov za leto 2018 (.zip)

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Sklep – predlog

Obrazec 1 z grafičnimi prilogami

K 8. točki dnevnega reda:

Zapisnik 3. redne seje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

K 9. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Zapisnik 1. redne seje KMVIP

K 10. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Zapisnik 1. redne seje KMVIP

Poročilo – NSi

Poročilo – SDS

Poročilo – Franc Sušnik

Poročilo – Arnold Marko

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Letno poročilo – 2018

K 12. točki dnevnega reda:

Letno poročilo koncesionarja – občinske ceste, javne površine

K 13. točki dnevnega reda:

Letno poročilo koncesionarja – daljinsko ogrevanje

K 14. točki dnevnega reda:

14.1

Vloga Lovske družine Vransko

Predlog odbora za kmetijstvo

14.2

Vloga Župnije Vransko

14.3

Vloga Sedeljšak, Slapnik

Predlog sklepa z obrazložitvijo – Sedeljšak, Slapnik

14.4

Turistični spominek Vranskega

K 15. točki dnevnega reda – RAZNO

GRADIVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnih premoženjem 2019

 

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko

1.izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 26. 2. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Zapisnik seje (pod zap. št. 6)

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

Sporočilo za javnost

GRADIVO

Predlog za spremembo ekonomske cene

Zapisnik 1. (konstitutivne) seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

 

2. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

2. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 5. 2. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Zapisnik seje (pod zap. št. 5)

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 1. (konstitutivne) seje, 11.12.2019

K 2. točki dnevnega reda:

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Izsek iz zapisnika seje občinskega sveta 12.12.2017

ARSO – okoljevarstveno dovoljenje – 07.12.2018

Pritožba – 20.12.2018

Dokumentacija (.zip)

K 4. točki dnevnega reda:

Obrazložitev

Predlog odloka

Predlog sklepa

Predstavitev (.ppt)

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog odloka – 1. obravnava

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepov

Elaborat o oblikovanju cen GJS

Informativni prikaz položnice

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog OŠ Vransko-Tabor

Tabelarni prikaz

K 8. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča – 2019

K 9. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 2019

K 10. točki dnevnega reda:

Vloga

Predlog sklepa

Cenik

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Statut

K 12. točki dnevnega reda:

Poročilo – 2018

Predloga sklepa

K 13. točki dnevnega reda:

Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem – 2019

K 14. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Dopolnitev št. 1 k dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije

Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2019-2022

Projektantska ocena vrednosti projekta

Tabelarni prikaz

K 15. točki dnevnega reda:

Obrazložitev s predlogom sklepa

Predlog dopolnitve pravilnika

Zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

K 16. točki dnevnega reda:

Zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

K 17. točki dnevnega reda: RAZNO

 

1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Vransko

  1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 11. 12. 2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.
Preberi več

Vabilo

Zapisnik seje (pod zap. št. 11)

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko

Statut Občine Vransko (neuradno prečiščeno besedilo)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vransko (neuradno prečiščeno besedilo)