Krajevni odbori

Trški odbor Vransko: Monika Marn (predsednica), Klementina Semprimožnik, Anuška Križnik, Štante Danilo – Jani, Tone Golob;

Vaški odbor Brode-Selo: Bogdan Vitanc (predsednik), Aleš Pečovnik, Silvo Reberšek, Jožica Križnik, Anita Mak Klopčič;

Vaški odbor Čeplje: Gregor Praprotnik (predsednik), Katarina Cestnik, Klemen Mesarec Hercog, Boštjan Ocepek, Albina Košica;

Vaški odbor Limovce: Borut Drobež (predsednik), Damjan Drobež, Stanko Ferme, Goti Ferme, Jože Vrankar;

Vaški odbor Ločica: Ivan Jerman (predsednik), Zvone Kapus, Damjan Bogataj, Andrej Semen, Branko Lebeničnik;

Vaški odbor Prekopa: Eva Lipovž – Ančik (predsednica), Klemen Ocvirk, Martin Somi, Sašo Cizej, Tadej Smogavec;

Vaški odbor Stopnik: Darko Kolarek (predsednik), Andrej Blatnik, Simona Kutnjak, Barbara Čater, Nikolaj Rožanski;

Vaški odbor Tešova: Matej Volk (predsednik), Niko Remic, Niko Čvan, Jernej Pestotnik, Drago Pikel;

Vaški odbor Merinca-Vologa: Aleksander Slapnik (predsednik), Goran Rojnik, Franc Hribernik, Ivica Grašinar, Florjan Slapnik, Slavko Podbregar;

Vaški odbor Prapreče: Martina Zupan Kuserbanj (predsednica), Arnold Marko, Janja Pirnat Klopčič, Dejan Zorko, Marko Somi;

Vaški odbor Zahomce: Primož Jerman (predsednik), Blaž Jurca, Tomaž Eberlinc, Breda Podbregar, Nataša Urankar;

Vaški odbor Zaplanina: Florijan Rojnik (predsednik), Milan Brvar, Anton Učakar, Nuša Strnišnik, Mirko Razboršek;

Vaški odbor Zajasovnik: Anton Hrastovec (predsednik), Marko Hribar, Maks Hrastovec, Mirko Hrastovec, Rafael Novak.

Skip to content