Trški odbor in vaški odbori

Trški odbor Vransko

Nataša Zupanc
Roman Jelen
Valter Baumkirchner
Jože Šmit
Vojko Križnik

Vaški odbor Tešova- Čreta- Jeronim (del)

Ivan Grabner
Ivan Punčoh
Janko Pečovnik
Matjaž Ahac
Marjan Pikl

Vaški odbor Brode- Selo

Ivan Mihevc ml.
Franc Podlesnik
Bogdan Vitanc
Zdenka Verdel
Robert Maloprav
Jože Kapus

Vaški odbor Zahomce

Boštjan Šmid
Milan Bistan
Nataša Urankar
Martin Kajbič
Rado Jerman

Vaški odbor Prekopa

Klemen Ocvirk
Uroš Dolenc
Martin Somi
Silvo Pesek
Rudi Savinek

Vaški odbor Stopnik

Roman Novak
Bojan Letonja
Miran Anderlič

Vaški odbor Čeplje

Albina Košica
Boštjan Košica
Srečo Orehovec
David Sušnik
Rok Dobnik

Vaški odbor Zaplanina

Jožef Kuder
Anton Učakar
Milan Brvar
Franc Novak
Florjan Rojnik

Vaški odbor Ločica

Damjan Bogataj
Andrej Semen
Anton Urankar
Maja Jerman
Marjetka Kapus

Vaški odbor Zajasovnik

Maksimilijan Hrastovec
Miran Hrastovec
Anton Hrastovec
Ivo Kreča
Rafael Novak

Vaški odbor Limovce

Silvo Ferme
Marjan Drobež
Janez Rafael Cukjati
Gotard Ferme
Anton Ferme
Franc Bokal

Vaški odbor Merinca – Vologa

Marta Kos
Drago Orehovec
Janez Kropivšek
Andrej Semprimožnik
Aleksander Slapnik
Florjan Slapnik

Vaški odbor Prapreče

Andrej Pahole
Martina Zupan Kuserbanj
Darko Strnišnik
Franc Zupan
Nada Zebec