Predpisi Občine Vransko – po pravnih področjih

  • OBČINSKA UREDITEV

Predpisi Občine Vransko s področja OBČINSKA UREDITEV

Za lažje iskanje po seznamu uporabite kombinacijo tipk CTRL+F in vpišite ključne besede v iskalno polje.

STATUT OBČINE

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko  (Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 16. 2. 2016; Datum objave: 29. 2. 2016; Začetek veljavnosti: 15. 3. 2016)

Spremembe Statuta Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 46/2015) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 3. 2015; Datum objave: 31. 3. 2015; Začetek veljavnosti: 17. 3. 2015)

Sprememba Statuta Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012)  – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 24. 7. 2012; Datum objave: 31. 7. 2012; Začetek veljavnosti: 1. 8. 2012)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 53/10)  – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 22. 6. 2010; Datum objave: 2. 7. 2010;  Začetek veljavnosti: 2. 7. 2010)

Statut Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 17/10)  – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 23. 2. 2010; Datum objave: 5. 3. 2010; Začetek veljavnosti: 20. 3. 2010)

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 38/02) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Statut Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 24/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Statutarni sklep Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 2/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 97/2020) – SPREJETO / VELJAVNO                                                                                                                                          (Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 9. 2020; Datum objave: 30. 9. 2020; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2020)

Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 94/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 4. 2020; Datum objave: 30. 4. 2020; Začetek veljavnosti: 21. 4. 2020)

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 16. 2. 2016; Datum objave: 29. 2. 2016; Začetek veljavnosti: 15. 3. 2016)

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Ur. l. RS, št. 13/01) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 29. 1. 2001; Datum objave: 28. 2. 2001; Začetek veljavnosti: 8. 3. 2001)

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Ur. l. RS, št. 42/00) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 4. 2000; Datum objave: 19. 5. 2000; Začetek veljavnosti: 27. 5. 2000)

Poslovnik Občinskega sveta občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 25. 2. 1999; Datum objave: 8. 6. 1999; Začetek veljavnosti: 23. 6. 1999)

VOLITVE, REFERENDUM, IMENOVANJA

Sklep o imenovanju podžupanje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: županja; Datum sprejetja: 24. 1. 2023; Datum objave: 1. 3. 2023)

Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: županja; Datum sprejetja: 24. 1. 2023; Datum objave: 1. 3. 2023)

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko  (Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2022) – SPREJETO/VELJAVNO

(Organ: Občinska volilna komisija; Datum sprejetja: 20. 11. 2022; Datum objave: 29. 12. 2022)                                                                                                                                                                                                                                       

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2022) – SPREJETO/VELJAVNO

(Organ: občinski svet ; Datum sprejetja: 18. 10. 2022; Datum objave: 27. 10. 2022)                                                                                                

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vransko  (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2022) – SPREJETO / VELJAVNO

(Organ: občinski svet ; Datum sprejetja: 16. 8. 2022; Datum objave: 31. 8. 2022; Začetek veljavnosti: 1. 9. 2022)                                                                                                                                                   

Sklep o imenovanju podžupanje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 86/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 29. 3. 2019; Datum objave: 31. 5. 2019)

Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 86/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 29. 3. 2019; Datum objave: 31. 5. 2019)

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 81/2018)  – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: Občinska volilna komisija; Datum sprejetja: 18. 11. 2018; Datum objave: 30. 11. 2018)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 80/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 10. 2018; Datum objave: 30. 10. 2018)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 3. 2018; Datum objave: 30. 3. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2018)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 41/2014) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: odgovorna urednica; Datum sprejetja: 17. 9. 2014; Datum objave: 26. 9. 2014; Začetek veljavnosti: 27. 9. 2014)

Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 18. 6. 2014; Datum objave: 30. 6. 2014; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2014)

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 6. 2014; Datum objave: 30. 6. 2014; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2014)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 6. 2014; Datum objave: 30. 6. 2014; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2014)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije (Uradne objave Občine Vransko, št. 38/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 3. 2014; Datum objave: 31. 3. 2014; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2014)

Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 17/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 15. 3. 2012; Datum objave: 30. 3. 2012; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2012)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 53/10) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 22. 6. 2010; Datum objave: 2. 7. 2010; Začetek veljavnosti: 3. 7. 2010)

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. l. RS, št. 38/10) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 20. 4. 2010; Datum objave: 14. 5. 2010; Začetek veljavnosti: 14. 5. 2010)

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 120/06) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinska volilna komisija; Datum sprejetja: 26. 10. 2006; Datum objave: 23. 11. 2006)

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. l. RS, št. 97/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 9. 2006; Datum objave: 19. 9. 2006; Začetek veljavnosti: 19. 9. 2006)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 97/06) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 9. 2006; Datum objave: 19. 9. 2006; Začetek veljavnosti: 19. 9. 2006)

Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 135/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 8. 12. 2003; Datum objave: 31. 12. 2003; Začetek veljavnosti: 31. 12. 2003)

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. l. RS, št. 135/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 8. 12. 2003; Datum objave: 31. 12. 2003; Začetek veljavnosti: 31. 12. 2003)

Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Vransko (Ur. l. RS, št. 8/03)- SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinska volilna komisija; Datum sprejetja: 11. 11. 2002; Datum objave: 24. 1. 2003)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 3/03) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 23. 12. 2002; Datum objave: 10. 1. 2003; Začetek veljavnosti: 25. 1. 2003)

Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Vransko v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Ur. l. RS, št. 83/02) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 16. 9. 2002; Datum objave: 27. 9. 2002; Začetek veljavnosti: 16. 9. 2002)

Sklep o spremembi imenovanja volilne komisije Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 83/02) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 16. 9. 2002; Datum objave: 27. 9. 2002; Začetek veljavnosti: 27. 9. 2002)

Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje (Ur. l. RS, št. 78/02)  – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 8. 2002; Datum objave: 6. 9. 2002; Začetek veljavnosti: 7. 9. 2002)

Odlok o določitvi volilni enot v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 38/02) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 3. 2002; Datum objave: 29. 4. 2002; Začetek veljavnosti: 14. 5. 2002)

Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 102/01) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 11. 2001; Datum objave: 14. 12. 2001; Začetek veljavnosti: 29. 12. 2001)

ORGANI IN SLUŽBE OBČINE

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec« (Uradni list RS, št. 82/19)SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 31. 12. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 1. 2020)

Dopolnitev Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 2. 2019; Datum objave: 28. 2. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019)

Popravek Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 74/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: nadzorni odbor; Datum sprejetja: 28. 2. 2018; Datum objave: 28. 2. 2018; Začetek veljavnosti: 28. 2. 2018)

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 56/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
 (Organ: nadzorni odbor; Datum sprejetja: 6. 4. 2016; Datum objave: 29. 4. 2016; Začetek veljavnosti: 30. 4. 2016)

Sprememba Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 24. 7. 2012; Datum objave: 31. 7. 2012; Začetek veljavnosti: 1. 6. 2012)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko” (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 12. 2011; Datum objave: 23. 12. 2011; Začetek veljavnosti: 28. 12. 2011)

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2011)- PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: nadzorni odbor; Datum sprejetja: 10. 4. 2011; Datum objave: 29. 4. 2011; Začetek veljavnosti: 30. 4. 2011)

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko« (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2011) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 3. 2011; Datum objave: 31. 3. 2011; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2011)

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Ur. l. RS, št. 112/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 12. 2009; Datum objave: 30. 12. 2009; Začetek veljavnosti: 31. 12. 2009)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 18/09) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 2. 3. 2009; Datum objave: 9. 3. 2009; Začetek veljavnosti: 9. 3. 2009)

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata (Ur. l. RS, št. 18/09) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 2. 3. 2009; Datum objave: 9. 3. 2009; Začetek veljavnosti: 10. 3. 2009)

Odlok o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 66/07) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 2. 7. 2007; Datum objave: 24. 7. 2007; Začetek veljavnosti: 1. 8. 2007)

Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 45/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 23. 4. 2007; Datum objave: 25. 5. 2007)

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 21/07) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 2. 2007; Datum objave: 9. 3. 2007; Začetek veljavnosti: 9. 3. 2007)

Sklep o uvrstitvi direktorja občinske uprave v plačni razred (Ur. l. RS, št. 44/06) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 28. 11. 2005; Datum objave: 25. 4. 2006)

Poslovnik Nadzornega odbora občine Vransko (Ur. l. RS, št. 33/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: nadzorni odbor; Datum sprejetja: 1. 3. 2001; Datum objave: 5. 5. 2001; Začetek veljavnosti: 6. 5. 2001)

Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi (Ur. l. RS, št. 13/01) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 29. 1. 2001; Datum objave: 28. 2. 2001; Začetek veljavnosti: 15. 3. 2001)

Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 67/99) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 29. 4. 1999; Datum objave: 19. 8. 1999; Začetek veljavnosti: 20. 8. 1999)

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 44/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 25. 2. 1999; Datum objave: 8. 6. 1999; Začetek veljavnosti: 9. 6. 1999)

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 25. 2. 1999; Datum objave: 8. 6. 1999; Začetek veljavnosti: 9. 6. 1999)

OSTALO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasilaSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2024; Datum objave: 29. 4. 2024; Začetek veljavnosti: 30. 4. 2024)

Pravilnik o videonadzoru (oglasna deska Občine Vransko) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 20. 12. 2021; Datum objave: 20. 12. 2021; Začetek veljavnosti: 28. 12. 2021)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 14. 2. 2017; Datum objave: 28. 2. 2017; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2017)

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Savinjske regije (Uradne objave Občine Vransko, št. 16/2012) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 14. 2. 2012; Datum objave: 29. 2. 2012; Začetek veljavnosti: 15. 3. 2012)

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2010) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 31. 8. 2010; Datum objave: 24. 9. 2010; Začetek veljavnosti: 24. 9. 2010)

Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 65/02) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 9. 7. 2002; Datum objave: 25. 7. 2002; Začetek veljavnosti: 9. 7. 2002)

Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 6/00) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 21. 12. 1999; Datum objave: 27. 1. 2000; Začetek veljavnosti: 11. 2. 2000)

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 29. 4. 1999; Datum objave: 8. 6. 1999; Začetek veljavnosti: 23. 6. 1999)

 

  • JAVNE FINANCE

Predpisi Občine Vransko s področja JAVNE FINANCE

Za lažje iskanje po seznamu uporabite kombinacijo tipk CTRL+F in vpišite ključne besede v iskalno polje.

DAVKI, PRISPEVKI, PRISTOJBINE, TAKSE

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2024 (Uradne objave Občine Vransko, št. 11/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 12. 2023; Datum objave: 21. 12. 2023; Začetek veljavnosti: 22. 12. 2023)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2023SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 20. 12. 2022; Datum objave: 29. 12. 2022; Začetek veljavnosti: 30. 12. 2022)       

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 7. 12. 2021; Datum objave: 23. 12. 2021; Začetek veljavnosti: 24. 12. 2021)

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 9. 2021; Datum objave: 30. 9. 2021; Začetek veljavnosti: 15. 10. 2021)

Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnine za obremenjevanje nepremičnin v lasti Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020) SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 12. 2020; Datum objave: 23. 12. 2020; Začetek veljavnosti: 24. 12. 2020)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 12. 2020; Datum objave: 23. 12. 2020; Začetek veljavnosti: 24. 12. 2020)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 20. 12. 2019; Začetek veljavnosti: 21. 12. 2019)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 2. 2019; Datum objave: 28. 2. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 60/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Datum sprejetja: 25. 10. 2016; Datum objave: 28. 10. 2016; Začetek veljavnosti: 29. 10. 2016)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o turistični taksi v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 48/2015) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 16. 6. 2015; Datum objave: 30. 6. 2015; Začetek veljavnosti: 15. 7. 2015)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 44/2014)  – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških kokunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2011) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 21. 6. 2011; Datum objave: 30. 6. 2011; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2011)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 106/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 55/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 125/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 132/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 115/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 142/04) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 135/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 3/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 102/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 8/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o sofinanciranju preplastitve javne poti 992 500 Prapreče–Merinca v letu 2000 (Ur. l. RS, št. 113/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovoda Rada Jermana (Ur. l. RS, št. 113/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o sofinanciranju izgradnje ceste v Osredek v letu 2000 (Ur. l. RS, št. 68/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 42/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovoda Stopnik–Jevše v letu 1999 in 2000 (Ur. l. RS, št. 92/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o občinskih upravnih taksah Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 66/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO 

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 24/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2024 (Uradne objave Občine Vransko, št. 11/2023)- SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 12. 2023; Datum objave: 21. 12. 2023; Začetek veljavnosti: 22. 12. 2023)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2023 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 20. 12. 2022; Datum objave: 29. 12. 2022; Začetek veljavnosti: 30. 12. 2022)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 7. 12. 2021; Datum objave: 23. 12. 2021; Začetek veljavnosti: 24. 12. 2021)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 12. 2020; Datum objave: 23. 12. 2020; Začetek veljavnosti: 24. 12. 2020)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 20. 12. 2019; Začetek veljavnosti: 21. 12. 2019)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 2. 2019; Datum objave: 28. 2. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 70/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 10. 2017; Datum objave: 27. 10. 2017; Začetek veljavnosti: 28. 10. 2017)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 60/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 44/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembi Odloka o spremembi o nadomestilu stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 32/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012)- PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 106/09)- PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 106/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 124/08) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 124/08) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 125/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 132/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 115/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 142/04) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 135/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 3/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 102/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 8/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 21/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 44/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

PRORAČUN

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024 (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2024)- SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 4. 2024; Datum objave: 29. 4. 2023; Začetek veljavnosti: 30. 4. 2023)

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024 (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2024)- SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2024; Datum objave: 29. 4. 2023; Začetek veljavnosti: 30. 4. 2023)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2023 (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2024)- SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2024; Datum objave: 29. 4. 2023; Začetek veljavnosti: 30. 4. 2023)

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024 (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2024)SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 2. 2024; Datum objave: 29. 2. 2024; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2024)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2024 (Uradne objave Občine Vransko, št. 11/2023)SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 12. 2023; Datum objave: 21. 12. 2023; Začetek veljavnosti: 22. 12. 2023)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2023 (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2023)SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 9. 2023; Datum objave: 2. 10. 2023; Začetek veljavnosti: 3. 10. 2023)

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2023 (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2023)- SPREJETO / VELJAVNO
Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 4. 2023; Datum objave: 4. 5. 2023; Začetek veljavnosti: 5. 5. 2023)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2023)- SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 4. 2023; Datum objave: 4. 5. 2023; Začetek veljavnosti: 5. 5. 2023)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2023 (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2023) SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 2. 2023; Datum objave: 1. 3. 2023; Začetek veljavnosti: 2. 3. 2023)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2023 (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2023) SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 2. 2023; Datum objave: 1. 3. 2023; Začetek veljavnosti: 2. 3. 2023)

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v obdobju januar-marec 2023 (Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2022)SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: županja; Datum sprejetja: 13. 12. 2022; Datum objave: 29. 12. 2022; Začetek veljavnosti: 30. 12. 2022)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2022  (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2022)SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 10. 2022; Datum objave: 30. 11. 2022; Začetek veljavnosti: 1. 12. 2022)

Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2022  (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 14. 6. 2022; Datum objave: 30. 6. 2022; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2022)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 4. 2022; Datum objave: 5. 5. 2022; Začetek veljavnosti: 6. 5. 2022)

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem  Občine Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 2. 2022; Datum objave: 11. 4. 2022; Začetek veljavnosti: 12. 4. 2022)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 7. 12. 2021; Datum objave: 23. 12. 2021; Začetek veljavnosti: 24. 12. 2021)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 7. 12. 2021; Datum objave: 23. 12. 2021; Začetek veljavnosti: 24. 12. 2021)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 9. 2021; Datum objave: 30. 9. 2021; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2021)

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2021) – – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 9. 2021; Datum objave: 30. 9. 2021; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2021)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 6. 2021; Datum objave: 30. 6. 2021; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2021)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020)SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 12. 2020; Datum objave: 23. 12. 2020; Začetek veljavnosti: 24. 12. 2020)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 12. 2020; Datum objave: 23. 12. 2020; Začetek veljavnosti: 24. 12. 2020)

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 98/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 20. 10. 2020; Datum objave: 30. 10. 2020; Začetek veljavnosti: 31. 10. 2020)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 98/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 20. 10. 2020; Datum objave: 30. 10. 2020; Začetek veljavnosti: 31. 10. 2020)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 96/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 16. 6. 2020; Datum objave: 30. 6. 2020; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2020)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 20. 12. 2019; Začetek veljavnosti: 21. 12. 2019)

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 89/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 9. 2019; Datum objave: 30. 9. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2019)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2019SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 6. 2019; Datum objave: 28. 6. 2019; Začetek veljavnosti: 29. 6. 2019)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2018SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 6. 2019; Datum objave: 28. 6. 2019; Začetek veljavnosti: 29. 6. 2019)

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 85/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2019; Datum objave: 26. 4. 2019; Začetek veljavnosti: 27. 4. 2019)

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 2. 2019; Datum objave: 28. 2. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 80/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 10. 2018; Datum objave: 30. 10. 2018)

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 80/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 10. 2018; Datum objave: 30. 10. 2018)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 78/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 19. 6. 2018; Datum objave: 29. 6. 2018)

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 3. 2018; Datum objave: 30. 3. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2018)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 70/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 10. 2017; Datum objave: 27. 10. 2017; Začetek veljavnosti: 28. 10. 2017)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 67/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 6. 2017; Datum objave: 30. 6. 2017)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 12. 2016; Datum objave: 22. 12. 2016; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2016)

Odlok o rebalansu proračunu Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 60/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 58/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 58/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 21. 6. 2016; Datum objave: 30. 6. 2016)

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 51/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 49/2015) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 22. 9. 2015; Datum objave: 30. 9. 2015)

Sklep o financiranju nabave gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 48/2015) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 17. 3. 2015; Datum objave: 30. 6. 2015; Začetek veljavnosti: 18. 3. 2015)

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 47/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 47/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 44/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 43/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 41/2014) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 2. 9. 2014; Datum objave: 26. 9. 2014)

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja premoženja za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 38/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 32/2013) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 20. 6. 2013; Datum objave: 28. 6. 2013)

Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2011-2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 28/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 2011-2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 28/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 25/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 24. 7. 2012; Datum objave: 31. 7. 2012)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2010 (Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2011) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 21. 6. 2011; Datum objave: 30. 6. 2011)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2010) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2009 (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2010) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 31. 8. 2010; Datum objave: 24. 9. 2010)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 14/10) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 53/10) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2010 (Ur. l. RS, št. 106/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 96/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 55/09) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 29. 6. 2009; Datum objave: 17. 7. 2009)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 21/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko za obdobje januar–marec 2009 (Ur. l. RS, št. 2/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 118/08)- PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 118/08) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 21. 11. 2008; Datum objave: 15. 12. 2008)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 87/08) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 79/08) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 16/08) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2008 (Ur. l. RS, št. 125/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 125/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 125/07) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 17. 12. 2007; Datum objave: 29. 12. 2007)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 66/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 21/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2007 (Ur. l. RS, št. 140/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 132/06) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 4. 12. 2006; Datum objave: 15. 12. 2006)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 28/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 2/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 96/05) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 13. 10. 2005; Datum objave: 28. 10. 2005)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 66/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 27/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Vransko za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 4/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 142/04) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 117/04) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 11. 10. 2004; Datum objave: 29. 10. 2004)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 68/04) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 29/04) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 14/04) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 26. 1. 2004; Datum objave: 13. 2. 2004)

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 135/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 135/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 45/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 24/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 3/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 3/03) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 23. 12. 2002; Datum objave: 10. 1. 2003; Začetek veljavnosti: 25. 1. 2003)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 78/02) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 26. 8. 2002; Datum objave: 6. 9. 2002)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 30/02) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 6/02) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 82/01) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 24. 9. 2001; Datum objave: 19. 10. 2001)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 28/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 13/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2001 (Ur. l. RS, št. 8/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 68/00) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 29. 6. 2000; Datum objave: 31. 7. 2000)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 21/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2000 (Ur. l. RS, št. 6/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 111/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 66/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o podaljšanju veljavnosti sklepa o začasnem financiranju Občine Vransko za obdobje od 1. 1. 1999 do sprejetja proračuna Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

JAMSTVA, KOMPENZACIJE, KREDITI

Sklep o zadolžitvi Občine Vransko za preplastitev gozdne ceste 31 G 13 Jakov dol (Ur. l. RS, št. 27/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o zadolžitvi Občine Vransko za izgradnjo kanalizacije Vransko in čistilne naprave Vransko (Ur. l. RS, št. 27/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o zadolžitvi Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 68/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

BLAGOVNE REZERVE

POSOJILA, DENARNA POMOČ, PRISPEVKI, SUBVENCIJE, ŠTIPENDIJE

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2024 – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 12. 2023; Datum objave: 21. 12. 2023; Začetek veljavnosti: 1. 1. 2024)

Sklep za odpis dolga dolžnikom neprofitnih stanovanj (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 20. 6. 2023; Datum objave: 29. 6. 2023; Začetek veljavnosti: 14. 7. 2023)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2023SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 20. 12. 2022; Datum objave: 29. 12. 2022; Začetek veljavnosti: 1. 1. 2023)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2022  (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 7. 12. 2021; Datum objave: 23. 12. 2021; Začetek veljavnosti: 1. 1. 2022)

Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2021) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 12. 2020; Datum objave: 23. 12. 2020; Začetek veljavnosti: 24. 12. 2020)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 20. 12. 2019; Začetek veljavnosti: 21. 12. 2019)

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini VranskoSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 6. 2019; Datum objave: 28. 6. 2019; Začetek veljavnosti: 29. 6. 2019)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 60/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 25. 10. 2016; Datum objave: 28. 10. 2016; Začetek veljavnosti: 1. 1. 2017)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 44/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2010 (Ur. l. RS, št. 106/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2009 (Ur. l. RS, št. 2/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2008 (Ur. l. RS, št. 125/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 97/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2007 (Ur. l. RS, št. 132/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 132/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Datum sprejetja: 4. 12. 2006; Datum objave: 15. 12. 2006; Začetek veljavnosti: 15. 12. 2006)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2006 (Ur. l. RS, št. 47/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Spremembe in dopolnitve pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 48/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2005 (Ur. l. RS, št. 48/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 68/04) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 7. 6. 2004; Datum objave: 21. 6. 2004; Začetek veljavnosti: 22. 6. 2004)

Sklep o sofinanciranju izgradnje kanalizacije za naselje Vransko in Brode (Ur. l. RS, št. 3/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 38/02) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

 

  • OKOLJE IN PROSTOR

Predpisi Občine Vransko s področja OKOLJE IN PROSTOR

Za lažje iskanje po seznamu uporabite kombinacijo tipk CTRL+F in vpišite ključne besede v iskalno polje.

VARSTVO OKOLJA

Lokalni energetski koncept Občine Vransko SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2024)

Sprememba pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 2. 2023; Datum objave: 1. 3. 2023; Začetek veljavnosti: 2. 3. 2023)

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 12. 2016; Datum objave: 22. 12. 2016; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2016)

Lokalni energetski koncept občine Vransko PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o sprejemu idejne zasnove zaščite kakovosti srednjega toka Savinje pred onesnaženjem s komunalnimi vodami (Ur. l. RS, št. 14/04) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 1. 2004; Datum objave: 13. 2. 2004; Začetek veljavnosti: 13. 2. 2004)

Sklep o potrditvi programa CRPOV Občine Vransko – izvedbeni projekti (Ur. l. RS, št. 19/02) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 2. 2002; Datum objave: 1. 3. 2002; Začetek veljavnosti: 9. 3. 2002)

Sklep o potrditvi takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št. 102/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Vransko in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. l. RS, št. 22/01) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 19. 3. 2001; Datum objave: 29. 3. 2001; Začetek veljavnosti: 29. 3. 2001)

UREJANJE PROSTORA

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora EUP ČE02-3/1 v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2024) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 4. 6. 2024; Datum objave: 1. 7. 2024; Začetek veljavnosti: 16. 7. 2024)

Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko zbirki prostorskih aktov 3954 (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2024) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2024; Datum objave: 29. 4. 2024; Začetek veljavnosti: 30. 4. 2024)

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska soseska Raj Vransko (ID 4077) (Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2024) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: županja; Datum sprejetja: 28. 3. 2024; Datum objave: 28. 3. 2024; Začetek veljavnosti: 29. 3. 2024)

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2024) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 2. 2024; Datum objave: 29. 2. 2024; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2024)

Sklep glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP ČE02-3/1 v občini Vransko(Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: županja; Datum sprejetja: 18. 10. 2023; Datum objave: 30. 10. 2023; Začetek veljavnosti: 14. 11. 2023)

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora EUP VR13-1b/SS6 – del v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: županja; Datum sprejetja: 18. 9. 2023; Datum objave: 30. 10. 2023; Začetek veljavnosti: 7. 11. 2023)

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 4. 2023; Datum objave: 4. 5. 2023; Začetek veljavnosti: 5. 5. 2023)

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 2. 2023; Datum objave: 1. 3. 2023; Začetek veljavnosti: 2. 3. 2023)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote VR13-1b/SS6 (ID 2799)SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 20. 12. 2022; Datum objave: 29. 12. 2022; Začetek veljavnosti: 30.12. 2022)

Ugotovitveni sklep glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP VR13-1b/SS6 v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 14. 10. 2022; Datum objave: 27. 10. 2022; Začetek veljavnosti: 11. 11. 2022)

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 9. 2022; Datum objave: 29. 9. 2022; Začetek veljavnosti: 30. 9. 2022)

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora EUP ČE02-3/1 v Občini Vransko  (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 21. 4. 2022; Datum objave: 5. 5. 2022; Začetek veljavnosti: 6. 5. 2022)

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 2. 2022; Datum objave: 11. 4. 2022; Začetek veljavnosti: 12. 4. 2022)

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP VR13-1b/SS6 v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 1/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 6. 1. 2022; Datum objave: 31. 1. 2022; Začetek veljavnosti: 1. 2. 2022)

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora VR13-1j/CU8-del znotraj naselja Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 4. 2021; Datum objave: 29. 4. 2021; Začetek veljavnosti: 30. 4. 2021)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – VR13-1a/CU4SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 23. 3. 2021; Datum objave: 30. 3. 2021; Začetek veljavnosti: 31. 3. 2021)

Obvezna razlaga četrtega odstavka poglavja 2.5.6 4. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine VranskoSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 2. 2020; Datum objave: 28. 2. 2020; Začetek veljavnosti: 29. 2. 2020)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 87/2019)SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 6. 2019; Datum objave: 28. 6. 2019; Začetek veljavnosti: 29. 6. 2019)

Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi (Uradne objave Občine Vransko, št. 85/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2019; Datum objave: 26. 4. 2019; Začetek veljavnosti: 27. 4. 2019)

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 85/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2019; Datum objave: 26. 4. 2019; Začetek veljavnosti: 27. 4. 2019)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje poslovne cone ČE 02 – 3/1  (Uradne objave Občine Vransko, št. 79/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 9. 2018; Datum objave: 28. 9. 2018; Začetek veljavnosti: 29. 9. 2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje (Uradne objave Občine Vransko, št. 78/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 19. 6. 2018; Datum objave: 29. 6. 2018; Začetek veljavnosti: 30. 6. 2018)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Čeplje – poligon z oznako ČE02-4/1 (Uradne objave Občine Vransko, št. 77/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 23. 5. 2018; Datum objave: 30. 5. 2018; Začetek veljavnosti: 31. 5. 2018)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske gradnje Podgorica- Dolinšek (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 2636/19, k. o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 626/1, k. o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 14. 2. 2017; Datum objave: 28. 2. 2017; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2017)

Obvezna razlaga 21. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 3.6.5 Opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora, za območje prostorske enote VR13-1g/SS4 (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017)- SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 14. 2. 2017; Datum objave: 28. 2. 2017; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2017)

Obvezna razlaga 9. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 14. 2. 2017; Datum objave: 28. 2. 2017; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2017)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VR13-1h/SS8 – Dolinšek (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o podaljšanju trase obnove LC 490124 Ropasija – Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o sofinanciranju obnove cestnega priključka do Gasilskega doma Tešova (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361 Grabnar – Tešova (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o  sofinanciranju izgradnje hišnih priključkov na območju naselja Tešova (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o. Tešova (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o razveljavitvi Sklepa o Spremembi sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RE06-3 – Ferme (Uradne objave Občine Vransko št. 58/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem prostorskem načrtu za del območja z oznako VR13–1h/SS8 – Dolinšek (Uradne objave Občine Vransko, št. 57/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja z oznako ČE02-4/1 – poslovno logistični center Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 55/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 49/2015) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ČE02-4/1 (OPPN 2.3) (Uradne objave Občine Vransko, št. 47/2015) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 46/2015) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode (Uradne objave Občine Vransko, št. 46/2015) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 46/2015) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Stopnik 10.1 (Uradne objave Občine Vransko, št. 44/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 43/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o spremembi Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 41/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 41/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP »Po Zavrteh« (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja RE006-3 – Ferme (Uradne objave Občine Vransko, št. 39/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 36/2013) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 19. 11. 2013; Datum objave: 29. 11. 2013; Začetek veljavnosti: 30. 11. 2013)

Sprememba sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa(Uradne objave Občine Vransko, št. 33/2013) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 16. 4. 2013; Datum objave: 26. 4. 2013; Začetek veljavnosti: 11. 5. 2013)

Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 29/2013)

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 28/2013) – SPREJETO / VELJAVNO

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 (Uradne objave Občine Vransko, št. 28/2013) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) – Karničnik (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) – Jošt (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o OPPN za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02 – Kladnik 1 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje z oznako ČE 02-3/2 (Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. št. 361/11, k.o. Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 20/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. št. 359/11, k.o. Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 20/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik (Uradne objave Občine Vransko, št. 20/2012)- SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja RE06-3 – Ferme (Uradne objave Občine Vransko, št. 19/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik (Uradne objave Občine Vransko, št. 16/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Uradne objave Občine Vransko, št. 16/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko, kolikor kategorizira javno pot »Prekopa-Vodni hram«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 55/0, 56/0, 57/0, 58/0 in 1516/1, vse k. o. Prekopa (Ur. l. RS, št. 60/11) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BRO1-1/2 – Brode (Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2011) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovno gospodarske cone Čeplje ČE02-4 (Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2011) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VR13-1e/CD7 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2011) – SPREJETO / VELJAVNO

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno stanovanjsko naselje Čeplje (Uradni list RS, št. 25/08) (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2011) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2011) – SPREJETO / VELJAVNO

Dopolnitev sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BR01-1/2 – Brode (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2011) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BR1-1/2 – Brode (Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2010) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 (Uradne objave Občine Vransko, št. 1/2010) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 (Ur. l. RS, št. 44/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 40/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) (Ur. l. RS, št. 32/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) (Ur. l. RS, št. 22/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Ur. l. RS, št. 14/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Ur. l. RS, št. 10/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 106/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad (Ur. l. RS, št. 97/09) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS. št. 97/09) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 96/09)- SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 3. 11. 2009; Datum objave: 27. 11. 2009; Začetek veljavnosti: 12. 12. 2009)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) (Ur. l. RS, št. 65/09) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo trgovskega centra na območju VR13-1e-CD7 na Vranskem (Ur. l. RS, št. 49/09) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad (Ur. l. RS, št. 25/09) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra (Ur. l. RS, št. 118/08) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Vranskem (poslovno trgovski center) (Ur. l. RS, št. 94/08) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad (Ur. l. RS, št. 53/08) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o tehničnem popravku PUP-a »Po Zavrteh« (Ur. l. RS, št. 51/08)

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 38/08) – SPREJETO / VELJAVNO

STROKOVNE PODLAGE ZA STRATEGIJO PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE VRANSKO – GOSPODARSKI VIDIK – – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-stanovanjsko naselje Čeplje (Ur. l. RS, št. 25/08) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Ur. l. RS, št. 16/08) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega prostorskega načrta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 63/07) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje za poslovno stanovanjsko naselje Čeplje (Ur. l. RS, št. 57/07) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje (Ur. l. RS, št. 56/07) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave prostorskega načrta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 47/07) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave občinskega lokacijskega načrta Čeplje – stanovanjska gradnja (Ur. l. RS, št. 140/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 137/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 97/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 72/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Vransko (Ur. l. RS, št. 47/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 44/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 38/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o lokacijskem načrtu Prekopski zavodi – stanovanjska gradnja (Ur. l. RS, št. 29/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Prekopski zavodi stanovanjska gradnja (Ur. l. RS, št. 107/05) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave občinskega lokacijskega načrta Prekopski zavodi stanovanjska gradnja (Ur. l. RS, št. 65/05) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 39/05) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Ur. l. RS, št. 142/04) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Po Zavrteh (Ur. l. RS, št. 68/04) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Ur. l. RS, št. 68/04) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje (Ur. l. RS, št. 29/04) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev Po Zavrteh (Ur. l. RS, št. 18/04) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 14/04) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2003 (Ur. l. RS, št. 135/03)

Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za Park tehnične kulture z avtodromom Čeplje (Ur. l. RS, št. 123/03) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za park tehnične kulture z avtodromom Čeplje (Ur. l. RS, št. 98/03) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 69/03) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 5/03) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Ur. l. RS, št. 5/03) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko izvedbenem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Ur. l. RS, št. 81/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 81/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 80/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko (Ur. l. RS, št. 80/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Ur. l. RS, št. 80/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko (Ur. l. RS, št. 61/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Obvezna razlaga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko (Ur. l. RS, št. 50/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenega načrta za območje Parka tehnične kulture (Ur. l. RS, št. 44/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenih pogojev za stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega »Po Zavrteh« (Ur. l. RS, št. 44/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave izdelave in sprejema prostorsko izvedbenega načrta za obrtno stanovanjsko območje Brode (Ur. l. RS, št. 43/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Ur. l. RS, št. 43/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Ur. l. RS, št. 38/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave sprememb in dopolnitev o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko (Ur. l. RS, št. 20/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000 (Ur. l. RS, št. 19/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 82/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Vransko – za del območja z oznako C 2 (Ur. l. RS, št. 56/01) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000 (Ur. l. RS, št. 28/01) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Ur. l. RS, št. 13/01) – SPREJETO / VELJAVNO

Spremembe in dopolnitve programa priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 13/01) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o prioriteti preplastitve JP 992 500 Prapreče–Merinca (Ur. l. RS, št. 113/00) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 49/00) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Ur. l. RS, št. 42/00) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 21/00) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Ur. l. RS, št. 111/99)

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Ur. list RS, št. 92/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ukintvi javnega dobra (Ur. l. RS, št. 74/99) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 66/99) – SPREJETO / VELJAVNO

OSTALO

Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov v občini Vransko SPREJETO / VELJAVNO
 (Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 4. 2023; Datum objave: 4. 5. 2023; Začetek veljavnosti: 5. 5. 2023)

Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2022) – SPREJETO / VELJAVNO                                                                                                                                         (Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 4. 2022; Datum objave: 5. 5. 2022; Začetek veljavnosti: 6. 5. 2022)

Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 2. 2022; Datum objave: 11. 4. 2022; Začetek veljavnosti: 26. 4. 2022)

Odlok o javnem redu in miru v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 15/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 45/03) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti (Ur. l. RS, št. 93/99) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije (Ur. l. RS, št. 44/99) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov (Ur. l. RS, št. 44/99) – SPREJETO / VELJAVNO

 

  • GOSPODARSKO PRAVNA UREDITEV

Predpisi Občine Vransko s področja GOSPODARSKO PRAVNA UREDITEV

Za lažje iskanje po seznamu uporabite kombinacijo tipk CTRL+F in vpišite ključne besede v iskalno polje.

GOSPODARSKI SUBJEKTI

Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Ur. l. RS, št. 110/09)

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2024) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2024) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljic Občine Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko in Tabor v Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.  – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 12. 2023; Datum objave: 21. 12. 2023; Začetek veljavnosti: 5. 12. 2023)

Sklep o novem ceniku pogrebnih in pokopaliških storitev (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 10. 2023; Datum objave: 30. 10. 2023; Začetek veljavnosti: 1. 11. 2023)

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 2. 2023; Datum objave: 1. 3. 2023; Začetek veljavnosti: 16. 3. 2023)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 14. 6. 2022; Datum objave: 31. 8. 2022; Začetek veljavnosti: 1. 9. 2022)

Odlok o javnih površinah v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 7. 12. 2021; Datum objave: 23. 12. 2021; Začetek veljavnosti: 7. 1. 2022)

Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko  (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 9. 2021; Datum objave: 30. 9. 2021; Začetek veljavnosti: 15. 10. 2021)

Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. (Uradni list RS, št. 136/20) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 29. 7. 2020; Datum objave: 6. 10. 2020; Začetek veljavnosti: 7. 10. 2020)

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 96/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 16. 6. 2020; Datum objave: 30. 6. 2020; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2020)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 94/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 30. 4. 2020; Začetek veljavnosti: 15. 5. 2020)

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 94/2020)  – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 30. 4. 2020; Začetek veljavnosti: 15. 5. 2020)

Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 85/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2019; Datum objave: 26. 4. 2019; Začetek veljavnosti: 27. 4. 2019)

Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 76/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 4. 2018; Datum objave: 26. 4. 2018; Začetek veljavnosti: 27. 4. 2018)

Pravilnik o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017)

Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin  na območju občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 60/2016)

Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Uradni list RS, št. 46/15)

Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. (Uradni list RS, št. 39/15)

Sklep o uskladitvi cene zimske službe za sezono 2012/2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 28/2013)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko (velja od 1. 9. 2012 dalje) (Uradne objave Občine Vransko, št. 24/2012)

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni pogrebnih in pokopaliških storitev v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 98/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 63/09)

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 63/09)

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 55/09)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 63/07)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 106/06)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 5/06)

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 16/05)

Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 78/04)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 69/03)

Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 69/03)

Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 69/03)

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 69/03)

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 69/03)

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 6/02)

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 6/02)

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe in podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 68/00)

Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 68/00)

Odlok o delu obvezne javne lokalne dimnikarske službe (Ur. l. RS, št. 111/99)

 

  • NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Predpisi Občine Vransko s področja NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Za lažje iskanje po seznamu uporabite kombinacijo tipk CTRL+F in vpišite ključne besede v iskalno polje.

ZAVODI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko«  (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2024) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 4. 6. 2024; Datum objave: 1. 7. 2024; Začetek veljavnosti: 2. 7. 2024)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2024) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 2. 2024; Datum objave: 29. 4. 2024; Začetek veljavnosti: . 2024)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom “dr. Jožeta Potrate” Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2024) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 2. 2024; Datum objave: 29. 4. 2024; Začetek veljavnosti: . 2024)

Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini VranskoSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 12. 2023; Datum objave: 21. 12. 2023; Začetek veljavnosti: 22. 12. 2023)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko« (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 6. 2021; Datum objave: 30. 6. 2021; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2021)

Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred (Uradne objave Občine Vransko, št. 76/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 26. 2. 2018; Datum objave: 26. 4. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 65/2017)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 56/2016)

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 33/2013)

Sklep o imenovanju predstavnice soustanoviteljic v Svet JZ MSK Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor (Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2010)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Vransko – Tabor (Ur. l. RS, št. 69/10)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor (Ur. l. RS, št. 102/08)

Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko (Ur. l. RS, št. 45/07)

Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred (Ur. l. RS, št. 44/06)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko« (Ur. l. RS, št. 16/05)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor (Ur. l. RS, št. 2/04)

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko« (Ur. l. RS, št. 2/02) – NEVELJAVEN PREDPIS

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko–Tabor (Ur. l. RS, št. 43/00)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 2. 2024; Datum objave: 29. 2. 2024; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2024)

Sklep o manjši notranji igralni površini v javnem vrtcu Občine Vransko za šolsko leto 2023/2024SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 12. 2023; Datum objave: 21. 12. 2023; Začetek veljavnosti: 22. 12. 2023)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št.6/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 20. 6. 2023; Datum objave: 29. 6. 2023; Začetek veljavnosti: 30. 6. 2023)

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 9. 2022; Datum objave: 29. 9. 2022; Začetek veljavnosti: 30. 9. 2022)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 6. 2021; Datum objave: 30. 6. 2021; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2021)

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 84/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 16. 2. 2021; Datum objave: 25. 2. 2021; Začetek veljavnosti: 26. 2. 2021)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 84/2019) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 2. 2019; Datum objave: 29. 3. 2019; Začetek veljavnosti: 30. 3. 2019)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 78/2018) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 19. 6. 2018; Datum objave: 29. 6. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2018)

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 3. 2018; Datum objave: 30. 3. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2018)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 67/2017) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Avtentična razlaga Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 44/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 33/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 25/2012)

Pravilnik o sprejemu otrok v JVIZ Osnovne šole Vransko – Tabor, OE Vrtec (Ur. l. RS, št. 15/10)

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka in počitniških rezervacijah (Ur. l. RS, št. 79/08)

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka (Ur. l. RS, št. 45/07)

Sklep o nižjem plačilu vrtca za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov (Ur. l. RS, št. 21/07)

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka (Ur. l. RS, št. 132/06)

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 47/06)

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 142/04)

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, počitniških rezervacijah in izvajanju fleksibilnega normativa (Ur. l. RS, št. 68/04)

Sklep o spremembi sklepa o ceni programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 3/03)

Sklep o povišanju cen programov za pokritje stroškov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 56/01)

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 113/00)

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 21/00)

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 66/99)

KULTURA IN UMETNOST

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2024 (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 9. 2023; Datum objave: 2. 10. 2023; Začetek veljavnosti: 3. 10. 2023)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2023 (Uradne objave Občine Vransko, št. 1/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 1. 2023; Datum objave: 1. 2. 2023; Začetek veljavnosti: 2. 2. 2023)

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 9. 2021; Datum objave: 30. 9. 2021; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2021)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 97/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 9. 2020; Datum objave: 30. 9. 2020; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2020

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 97/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 9. 2020; Datum objave: 30. 9. 2020; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2020)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 89/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 9. 2019; Datum objave: 30. 9. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2019)

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017)

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017)

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016)

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko št. 50/2015)

Lokalni program kulture Občine Vransko za obdobje 2015-2020

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 43/2014)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko št. 23/2012)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 23/2012)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 12/2011)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2010)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 15/10)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10)

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 98/09)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec (Ur. l. RS, št. 11/08)

Odlok o razglasitvi etnoloških spomenikov v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 135/03)

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči na domu (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2024) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2024; Datum objave: 29. 4. 2024; Začetek veljavnosti: 30. 4. 2024)

Letni program sofinanciranja socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko za leto 2024 (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 9. 2023; Datum objave: 2. 10. 2023; Začetek veljavnosti: 3. 10. 2023)

Letni program sofinanciranja socialnovarstvenih programov in programov drugih društev za leto 2023 (Uradne objave Občine Vransko, št. 1/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 1. 2023; Datum objave: 1. 2. 2023; Začetek veljavnosti: 2. 2. 2023)

 Sklep o ceni socialnovarstvene storitve “Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane občine Vransko” v letu 2023 (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 4. 2023; Datum objave: 4. 5. 2023; Začetek veljavnosti: 5. 5. 2023)

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2023 (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2023) PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 4. 2023; Datum objave: 4. 5. 2023; Začetek veljavnosti: 5. 5. 2023)

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve »Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane občine Vransko« v letu 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 2. 2022; Datum objave: 11. 4. 2022; Začetek veljavnosti: 12. 4. 2022)

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 2. 2022; Datum objave: 11. 4. 2022; Začetek veljavnosti: 12. 4. 2022)

Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 7. 12. 2021; Datum objave: 23. 12. 2021; Začetek veljavnosti: 24. 12. 2021)

Sklep o določitvi deleža subvencije občine za mesečno naročnino osnovnega paketa E-oskrba v občini Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 7. 12. 2021; Datum objave: 23. 12. 2021; Začetek veljavnosti: 1. 1. 2022)

Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v občini Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 9. 2021; Datum objave: 30. 9. 2021; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2021)

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 4. 2021; Datum objave: 29. 4. 2021; Začetek veljavnosti: 30. 4. 2021)

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve »Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane občine Vransko« v letu 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 84/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 16. 2. 2021; Datum objave: 25. 2. 2021; Začetek veljavnosti: 26. 2. 2021)

Letni program sofinanciranja socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 97/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 9. 2020; Datum objave: 30. 9. 2020; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2020

Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 22. 10. 2019; Datum objave: 30. 10. 2019; Začetek veljavnosti: 31. 10. 2019)

Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami (Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 22. 10. 2019; Datum objave: 30. 10. 2019; Začetek veljavnosti: 31. 10. 2019)

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov drugih društev za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 89/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 9. 2019; Datum objave: 30. 9. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2019)

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor (Uradne objave Občine Vransko, št. 88/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 23. 7. 2019; Datum objave: 31. 7. 2019; Začetek veljavnosti: 3. 8. 2019)

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 2. 2019; Datum objave: 28. 2. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019)

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 2. 2019; Datum objave: 28. 2. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019)

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 3. 2018; Datum objave: 30. 3. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2018)

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov drugih društev za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017)

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov drugih društev za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017)

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 46/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 38/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2013 in Poročilo koncesionarja o delu za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 18/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 15/10) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10)

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 18/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 25/08) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor (Ur. l. RS, št. 101/07)

Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Vransko in Občini Tabor (Ur. l. RS, št. 101/07)

Sklep o prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik je uporabnik socialnovarstvene storitve, v korist Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 21/07)

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 21/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini in načinu uskladitve neprofitnih najemnin v Občini Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 132/06)

Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 28/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 27/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu na območju občin Vransko in Tabor (Ur. l. RS, št. 56/01)

INFORMIRANJE IN JAVNO OBVEŠČANJE

Odlok o plakatiranju v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 56/2016)

ŠPORT

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2024 (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 9. 2023; Datum objave: 2. 10. 2023; Začetek veljavnosti: 3. 10. 2023)

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2023 (Uradne objave Občine Vransko, št. 1/2023) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 1. 2023; Datum objave: 1. 2. 2023; Začetek veljavnosti: 2. 2. 2023)

Letni program športa v občini Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2021) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 9. 2021; Datum objave: 30. 9. 2021; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2021)

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 9. 2020; Datum objave: 30. 9. 2020; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2020

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 22. 10. 2019; Datum objave: 30. 10. 2019; Začetek veljavnosti: 31. 10. 2019)

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 89/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 9. 2019; Datum objave: 30. 9. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2019)

Sprememba letnega programa športa v občini Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 79/2018) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 9. 2018; Datum objave: 28. 9. 2018; Začetek veljavnosti: 29. 9. 2018)

Letni program športa v občini Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Letni program športa v občini Vransko za leto 2018  (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Letni program športa v občini Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Letni program športa v občini Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 49/2015)- PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 43/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013) – SPREJETO / VELJAVNO

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko št. 23/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko št. 23/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 12/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2010) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 15/10) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 117/04) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

 

  • GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Predpisi Občine Vransko s področja GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Za lažje iskanje po seznamu uporabite kombinacijo tipk CTRL+F in vpišite ključne besede v iskalno polje.

INDUSTRIJA

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini  Vransko za programsko obdobje 2018 – 2020SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 6. 2019; Datum objave: 28. 6. 2019; Začetek veljavnosti: 29. 6. 2019)

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini  Vransko za programsko obdobje 2018 – 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 79/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 9. 2018; Datum objave: 28. 9. 2018; Začetek veljavnosti: 29. 9. 2018)

Odlok o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015)

PROMET IN ZVEZE

GOSTINSTVO IN TURIZEM

Odlok o dopolnitvi Odloka o turistični taksi v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2022) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 14. 6. 2022; Datum objave: 30. 6. 2022; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2022)

Odlok o turistični taksi v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 78/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 19. 6. 2018; Datum objave: 29. 6. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 1. 2019)

Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo vlečnica na Prvinah (Uradne objave Občine Vransko, št. 16/2012)

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 96/09)

MALO GOSPODARSTVO IN OBRT

TRGOVINA

Tržni red tržnice v občini Vransko  (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2023 – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 20. 6. 2023; Datum objave: 29. 6. 2023; Začetek veljavnosti: 30. 6. 2023)

TELEKOMUNIKACIJE

Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 66/07)

Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/04)

Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 83/02)

 

  • Interventni predpisi, izdani zaradi preprečevanja epidemije novega koronavirusa SARS-Cov-2 v letu 2020

Predpisi, izdani zaradi preprečevanja epidemije koronavirusa SARS-Cov-2 v letu 2020

Sklep o določitvi izjeme od zaprtja vrtcev – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 23. 10. 2020; Datum objave: 23. 10. 2020; Začetek veljavnosti: 26. 10. 2020)

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda na območju občine VranskoSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 5. 2020; Datum objave: 30. 6. 2020; Začetek veljavnosti: 1. 6. 2020)

Sklep o preklicu odredb organov Občine Vransko, sprejetih v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezniSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 29. 5. 2020; Datum objave: 29. 5. 2020; Začetek veljavnosti: 1. 6. 2020)

Sklep o delnem preklicu odredbe št. 843-02/2020 z dne 12. 3. 2020SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: poveljnik Civilne zaščite; Datum sprejetja: 21. 5. 2020; Datum objave: 21. 5. 2020; Začetek veljavnosti: 26. 5. 2020) 

Sklep o preklicu Odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine VranskoSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: poveljnik Civilne zaščite; Datum sprejetja: 5. 5. 2020; Datum objave: 5. 5. 2020; Začetek veljavnosti: 5. 5. 2020)

Odredba o zaprtju Športne dvorane Vransko, sejnih sob Občine Vransko na naslovih Vransko 134 in Vransko 130 C, dvorane v Kulturnem domu Vransko ter odpovedi uradnih ur Občine VranskoPRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: poveljnik Civilne zaščite; Datum sprejetja: 12. 3. 2020; Datum objave: 12. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 12. 3. 2020)

Odredba o o izvajanju pogrebnih slovesnosti PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 15. 3. 2020; Datum objave: 15. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 15. 3. 2020)

Odredba o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih površinah in prepovedi uporabe otroških igral v javni lasti na območju občine VranskoPRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 17. 3. 2020; Datum objave: 17. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 17. 3. 2020, ob 12. uri)

Odredba o začasni prekinitvi intervencij prvih posredovalcev na območju občine VranskoPRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 18. 3. 2020; Datum objave: 18. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 18. 3. 2020)

Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine VranskoPRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: poveljnik Civilne zaščite; Datum sprejetja: 19. 3. 2020; Datum objave: 19. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 19. 3. 2020, ob 10. uri)

Odredba hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v hmeljarstvuPRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 20. 3. 2020; Datum objave: 20. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 20. 3. 2020)

Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine VranskoPRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: poveljnik Civilne zaščite; Datum sprejetja: 23. 3. 2020; Datum objave: 23. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 24. 3. 2020)

Sklep o o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda na območju občine VranskoPRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 27. 3. 2020; Datum objave: 27. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 27. 3. 2020)

Skip to content