Predpisi Občine Vransko – po pravnih področjih

  • OBČINSKA UREDITEV

Predpisi Občine Vransko s področja OBČINSKA UREDITEV

Za lažje iskanje po seznamu uporabite kombinacijo tipk CTRL+F in vpišite ključne besede v iskalno polje.

STATUT OBČINE

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko  (Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 16. 2. 2016; Datum objave: 29. 2. 2016; Začetek veljavnosti: 15. 3. 2016)

Spremembe Statuta Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 46/2015) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 3. 2015; Datum objave: 31. 3. 2015; Začetek veljavnosti: 17. 3. 2015)

Sprememba Statuta Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012)  – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 24. 7. 2012; Datum objave: 31. 7. 2012; Začetek veljavnosti: 1. 8. 2012)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 53/10)  – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 22. 6. 2010; Datum objave: 2. 7. 2010;  Začetek veljavnosti: 2. 7. 2010)

Statut Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 17/10)  – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 23. 2. 2010; Datum objave: 5. 3. 2010; Začetek veljavnosti: 20. 3. 2010)

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 38/02) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Statut Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 24/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Statutarni sklep Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 2/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 16. 2. 2016; Datum objave: 29. 2. 2016; Začetek veljavnosti: 15. 3. 2016)

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Ur. l. RS, št. 13/01) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 29. 1. 2001; Datum objave: 28. 2. 2001; Začetek veljavnosti: 8. 3. 2001)

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Ur. l. RS, št. 42/00) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 4. 2000; Datum objave: 19. 5. 2000; Začetek veljavnosti: 27. 5. 2000)

Poslovnik Občinskega sveta občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 25. 2. 1999; Datum objave: 8. 6. 1999; Začetek veljavnosti: 23. 6. 1999)

VOLITVE, REFERENDUM, IMENOVANJA

Sklep o imenovanju podžupanje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 86/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 29. 3. 2019; Datum objave: 31. 5. 2019)

Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 86/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 29. 3. 2019; Datum objave: 31. 5. 2019)

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 81/2018) – – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: Občinska volilna komisija; Datum sprejetja: 18. 11. 2018; Datum objave: 30. 11. 2018)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 80/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 10. 2018; Datum objave: 30. 10. 2018)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 3. 2018; Datum objave: 30. 3. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2018)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 41/2014) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: odgovorna urednica; Datum sprejetja: 17. 9. 2014; Datum objave: 26. 9. 2014; Začetek veljavnosti: 27. 9. 2014)

Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 18. 6. 2014; Datum objave: 30. 6. 2014; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2014)

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 6. 2014; Datum objave: 30. 6. 2014; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2014)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 6. 2014; Datum objave: 30. 6. 2014; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2014)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije (Uradne objave Občine Vransko, št. 38/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 3. 2014; Datum objave: 31. 3. 2014; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2014)

Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 17/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 15. 3. 2012; Datum objave: 30. 3. 2012; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2012)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 53/10) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 22. 6. 2010; Datum objave: 2. 7. 2010; Začetek veljavnosti: 3. 7. 2010)

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. l. RS, št. 38/10) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 20. 4. 2010; Datum objave: 14. 5. 2010; Začetek veljavnosti: 14. 5. 2010)

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 120/06) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinska volilna komisija; Datum sprejetja: 26. 10. 2006; Datum objave: 23. 11. 2006)

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. l. RS, št. 97/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 9. 2006; Datum objave: 19. 9. 2006; Začetek veljavnosti: 19. 9. 2006)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 97/06) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 9. 2006; Datum objave: 19. 9. 2006; Začetek veljavnosti: 19. 9. 2006)

Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 135/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 8. 12. 2003; Datum objave: 31. 12. 2003; Začetek veljavnosti: 31. 12. 2003)

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. l. RS, št. 135/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 8. 12. 2003; Datum objave: 31. 12. 2003; Začetek veljavnosti: 31. 12. 2003)

Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Vransko (Ur. l. RS, št. 8/03)- SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinska volilna komisija; Datum sprejetja: 11. 11. 2002; Datum objave: 24. 1. 2003)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 3/03) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 23. 12. 2002; Datum objave: 10. 1. 2003; Začetek veljavnosti: 25. 1. 2003)

Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Vransko v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Ur. l. RS, št. 83/02) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 16. 9. 2002; Datum objave: 27. 9. 2002; Začetek veljavnosti: 16. 9. 2002)

Sklep o spremembi imenovanja volilne komisije Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 83/02) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 16. 9. 2002; Datum objave: 27. 9. 2002; Začetek veljavnosti: 27. 9. 2002)

Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje (Ur. l. RS, št. 78/02)  – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 8. 2002; Datum objave: 6. 9. 2002; Začetek veljavnosti: 7. 9. 2002)

Odlok o določitvi volilni enot v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 38/02) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 18. 3. 2002; Datum objave: 29. 4. 2002; Začetek veljavnosti: 14. 5. 2002)

Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 102/01) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 11. 2001; Datum objave: 14. 12. 2001; Začetek veljavnosti: 29. 12. 2001)

ORGANI IN SLUŽBE OBČINE

Dopolnitev Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 2. 2019; Datum objave: 28. 2. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019)

Popravek Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 74/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: nadzorni odbor; Datum sprejetja: 28. 2. 2018; Datum objave: 28. 2. 2018; Začetek veljavnosti: 28. 2. 2018)

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 56/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
 (Organ: nadzorni odbor; Datum sprejetja: 6. 4. 2016; Datum objave: 29. 4. 2016; Začetek veljavnosti: 30. 4. 2016)

Sprememba Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 24. 7. 2012; Datum objave: 31. 7. 2012; Začetek veljavnosti: 1. 6. 2012)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko” (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 12. 2011; Datum objave: 23. 12. 2011; Začetek veljavnosti: 28. 12. 2011)

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2011)- PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: nadzorni odbor; Datum sprejetja: 10. 4. 2011; Datum objave: 29. 4. 2011; Začetek veljavnosti: 30. 4. 2011)

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko« (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2011) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 3. 2011; Datum objave: 31. 3. 2011; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2011)

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Ur. l. RS, št. 112/09) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 15. 12. 2009; Datum objave: 30. 12. 2009; Začetek veljavnosti: 31. 12. 2009)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 18/09) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 2. 3. 2009; Datum objave: 9. 3. 2009; Začetek veljavnosti: 9. 3. 2009)

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata (Ur. l. RS, št. 18/09) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 2. 3. 2009; Datum objave: 9. 3. 2009; Začetek veljavnosti: 10. 3. 2009)

Odlok o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 66/07) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 2. 7. 2007; Datum objave: 24. 7. 2007; Začetek veljavnosti: 1. 8. 2007)

Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 45/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 23. 4. 2007; Datum objave: 25. 5. 2007)

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 21/07) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 2. 2007; Datum objave: 9. 3. 2007; Začetek veljavnosti: 9. 3. 2007)

Sklep o uvrstitvi direktorja občinske uprave v plačni razred (Ur. l. RS, št. 44/06) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 28. 11. 2005; Datum objave: 25. 4. 2006)

Poslovnik Nadzornega odbora občine Vransko (Ur. l. RS, št. 33/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: nadzorni odbor; Datum sprejetja: 1. 3. 2001; Datum objave: 5. 5. 2001; Začetek veljavnosti: 6. 5. 2001)

Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi (Ur. l. RS, št. 13/01) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 29. 1. 2001; Datum objave: 28. 2. 2001; Začetek veljavnosti: 15. 3. 2001)

Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 67/99) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 29. 4. 1999; Datum objave: 19. 8. 1999; Začetek veljavnosti: 20. 8. 1999)

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 44/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 25. 2. 1999; Datum objave: 8. 6. 1999; Začetek veljavnosti: 9. 6. 1999)

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 25. 2. 1999; Datum objave: 8. 6. 1999; Začetek veljavnosti: 9. 6. 1999)

OSTALO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 14. 2. 2017; Datum objave: 28. 2. 2017; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2017)

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Savinjske regije (Uradne objave Občine Vransko, št. 16/2012) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 14. 2. 2012; Datum objave: 29. 2. 2012; Začetek veljavnosti: 15. 3. 2012)

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2010) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 31. 8. 2010; Datum objave: 24. 9. 2010; Začetek veljavnosti: 24. 9. 2010)

Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 65/02) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 9. 7. 2002; Datum objave: 25. 7. 2002; Začetek veljavnosti: 9. 7. 2002)

Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 6/00) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 21. 12. 1999; Datum objave: 27. 1. 2000; Začetek veljavnosti: 11. 2. 2000)

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 29. 4. 1999; Datum objave: 8. 6. 1999; Začetek veljavnosti: 23. 6. 1999)

 

  • JAVNE FINANCE

Predpisi Občine Vransko s področja JAVNE FINANCE

Za lažje iskanje po seznamu uporabite kombinacijo tipk CTRL+F in vpišite ključne besede v iskalno polje.

DAVKI, PRISPEVKI, PRISTOJBINE, TAKSE

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 20. 12. 2019; Začetek veljavnosti: 21. 12. 2019)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 2. 2019; Datum objave: 28. 2. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 60/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Datum sprejetja: 25. 10. 2016; Datum objave: 28. 10. 2016; Začetek veljavnosti: 29. 10. 2016)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o turistični taksi v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 48/2015) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 16. 6. 2015; Datum objave: 30. 6. 2015; Začetek veljavnosti: 15. 7. 2015)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 44/2014)  – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških kokunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2011) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 21. 6. 2011; Datum objave: 30. 6. 2011; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2011)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 106/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 55/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 125/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 132/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 115/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 142/04) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 135/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 3/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 102/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 8/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o sofinanciranju preplastitve javne poti 992 500 Prapreče–Merinca v letu 2000 (Ur. l. RS, št. 113/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovoda Rada Jermana (Ur. l. RS, št. 113/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o sofinanciranju izgradnje ceste v Osredek v letu 2000 (Ur. l. RS, št. 68/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 42/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovoda Stopnik–Jevše v letu 1999 in 2000 (Ur. l. RS, št. 92/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o občinskih upravnih taksah Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 66/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO 

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 24/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 20. 12. 2019; Začetek veljavnosti: 21. 12. 2019)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 2. 2019; Datum objave: 28. 2. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 70/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 10. 2017; Datum objave: 27. 10. 2017; Začetek veljavnosti: 28. 10. 2017)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 60/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 44/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembi Odloka o spremembi o nadomestilu stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 32/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012)- PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 106/09)- PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 106/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 124/08) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 124/08) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 125/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 132/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 115/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 142/04) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 135/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 3/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 102/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 8/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 21/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 44/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 20. 12. 2019; Začetek veljavnosti: 21. 12. 2019)

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 89/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 9. 2019; Datum objave: 30. 9. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2019)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2019SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 6. 2019; Datum objave: 28. 6. 2019; Začetek veljavnosti: 29. 6. 2019)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2018SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 6. 2019; Datum objave: 28. 6. 2019; Začetek veljavnosti: 29. 6. 2019)

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 85/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2019; Datum objave: 26. 4. 2019; Začetek veljavnosti: 27. 4. 2019)

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 2. 2019; Datum objave: 28. 2. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 80/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 10. 2018; Datum objave: 30. 10. 2018)

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 80/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 10. 2018; Datum objave: 30. 10. 2018)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 78/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 19. 6. 2018; Datum objave: 29. 6. 2018)

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 3. 2018; Datum objave: 30. 3. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2018)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 70/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 10. 2017; Datum objave: 27. 10. 2017; Začetek veljavnosti: 28. 10. 2017)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 67/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 6. 2017; Datum objave: 30. 6. 2017)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 12. 2016; Datum objave: 22. 12. 2016; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2016)

Odlok o rebalansu proračunu Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 60/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 58/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 58/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 21. 6. 2016; Datum objave: 30. 6. 2016)

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 51/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 49/2015) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 22. 9. 2015; Datum objave: 30. 9. 2015)

Sklep o financiranju nabave gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 48/2015) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 17. 3. 2015; Datum objave: 30. 6. 2015; Začetek veljavnosti: 18. 3. 2015)

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 47/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 47/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 44/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 43/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 41/2014) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 2. 9. 2014; Datum objave: 26. 9. 2014)

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja premoženja za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 38/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 32/2013) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 20. 6. 2013; Datum objave: 28. 6. 2013)

Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2011-2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 28/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 2011-2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 28/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 25/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 24. 7. 2012; Datum objave: 31. 7. 2012)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2010 (Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2011) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 21. 6. 2011; Datum objave: 30. 6. 2011)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2010) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2009 (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2010) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 31. 8. 2010; Datum objave: 24. 9. 2010)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 14/10) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 53/10) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2010 (Ur. l. RS, št. 106/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 96/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 55/09) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 29. 6. 2009; Datum objave: 17. 7. 2009)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 21/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko za obdobje januar–marec 2009 (Ur. l. RS, št. 2/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 118/08)- PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 118/08) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 21. 11. 2008; Datum objave: 15. 12. 2008)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 87/08) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 79/08) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 16/08) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2008 (Ur. l. RS, št. 125/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 125/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 125/07) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 17. 12. 2007; Datum objave: 29. 12. 2007)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 66/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 21/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2007 (Ur. l. RS, št. 140/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 132/06) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 4. 12. 2006; Datum objave: 15. 12. 2006)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 28/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 2/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 96/05) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 13. 10. 2005; Datum objave: 28. 10. 2005)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 66/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 27/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Vransko za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 4/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 142/04) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 117/04) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 11. 10. 2004; Datum objave: 29. 10. 2004)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 68/04) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 29/04) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 14/04) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 26. 1. 2004; Datum objave: 13. 2. 2004)

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 135/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 135/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 45/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 24/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 3/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 3/03) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 23. 12. 2002; Datum objave: 10. 1. 2003; Začetek veljavnosti: 25. 1. 2003)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 78/02) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 26. 8. 2002; Datum objave: 6. 9. 2002)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 30/02) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 6/02) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 82/01) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 24. 9. 2001; Datum objave: 19. 10. 2001)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 28/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 13/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2001 (Ur. l. RS, št. 8/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 68/00) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 29. 6. 2000; Datum objave: 31. 7. 2000)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 21/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2000 (Ur. l. RS, št. 6/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 111/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 66/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o podaljšanju veljavnosti sklepa o začasnem financiranju Občine Vransko za obdobje od 1. 1. 1999 do sprejetja proračuna Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

JAMSTVA, KOMPENZACIJE, KREDITI

Sklep o zadolžitvi Občine Vransko za preplastitev gozdne ceste 31 G 13 Jakov dol (Ur. l. RS, št. 27/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o zadolžitvi Občine Vransko za izgradnjo kanalizacije Vransko in čistilne naprave Vransko (Ur. l. RS, št. 27/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o zadolžitvi Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 68/00) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

BLAGOVNE REZERVE

POSOJILA, DENARNA POMOČ, PRISPEVKI, SUBVENCIJE, ŠTIPENDIJE

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 20. 12. 2019; Začetek veljavnosti: 21. 12. 2019)

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini VranskoSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 6. 2019; Datum objave: 28. 6. 2019; Začetek veljavnosti: 29. 6. 2019)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 60/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 25. 10. 2016; Datum objave: 28. 10. 2016; Začetek veljavnosti: 1. 1. 2017)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 44/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2010 (Ur. l. RS, št. 106/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2009 (Ur. l. RS, št. 2/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2008 (Ur. l. RS, št. 125/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 97/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2007 (Ur. l. RS, št. 132/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 132/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Datum sprejetja: 4. 12. 2006; Datum objave: 15. 12. 2006; Začetek veljavnosti: 15. 12. 2006)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2006 (Ur. l. RS, št. 47/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Spremembe in dopolnitve pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 48/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2005 (Ur. l. RS, št. 48/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 68/04) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 7. 6. 2004; Datum objave: 21. 6. 2004; Začetek veljavnosti: 22. 6. 2004)

Sklep o sofinanciranju izgradnje kanalizacije za naselje Vransko in Brode (Ur. l. RS, št. 3/03) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 38/02) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

 

  • OKOLJE IN PROSTOR

Predpisi Občine Vransko s področja OKOLJE IN PROSTOR

Za lažje iskanje po seznamu uporabite kombinacijo tipk CTRL+F in vpišite ključne besede v iskalno polje.

VARSTVO OKOLJA

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 12. 2016; Datum objave: 22. 12. 2016; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2016)

Lokalni energetski koncept občine Vransko

Sklep o sprejemu idejne zasnove zaščite kakovosti srednjega toka Savinje pred onesnaženjem s komunalnimi vodami (Ur. l. RS, št. 14/04) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 1. 2004; Datum objave: 13. 2. 2004; Začetek veljavnosti: 13. 2. 2004)

Sklep o potrditvi programa CRPOV Občine Vransko – izvedbeni projekti (Ur. l. RS, št. 19/02) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 2. 2002; Datum objave: 1. 3. 2002; Začetek veljavnosti: 9. 3. 2002)

Sklep o potrditvi takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št. 102/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Vransko in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. l. RS, št. 22/01) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 19. 3. 2001; Datum objave: 29. 3. 2001; Začetek veljavnosti: 29. 3. 2001)

UREJANJE PROSTORA

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 87/2019)SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 6. 2019; Datum objave: 28. 6. 2019; Začetek veljavnosti: 29. 6. 2019)

Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi (Uradne objave Občine Vransko, št. 85/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2019; Datum objave: 26. 4. 2019; Začetek veljavnosti: 27. 4. 2019)

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 85/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2019; Datum objave: 26. 4. 2019; Začetek veljavnosti: 27. 4. 2019)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje poslovne cone ČE 02 – 3/1  (Uradne objave Občine Vransko, št. 79/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 9. 2018; Datum objave: 28. 9. 2018; Začetek veljavnosti: 29. 9. 2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje (Uradne objave Občine Vransko, št. 78/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 19. 6. 2018; Datum objave: 29. 6. 2018; Začetek veljavnosti: 30. 6. 2018)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Čeplje – poligon z oznako ČE02-4/1 (Uradne objave Občine Vransko, št. 77/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 23. 5. 2018; Datum objave: 30. 5. 2018; Začetek veljavnosti: 31. 5. 2018)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske gradnje Podgorica- Dolinšek (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 2636/19, k. o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 12. 12. 2017; Datum objave: 22. 12. 2017; Začetek veljavnosti: 23. 12. 2017)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 626/1, k. o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 14. 2. 2017; Datum objave: 28. 2. 2017; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2017)

Obvezna razlaga 21. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 3.6.5 Opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora, za območje prostorske enote VR13-1g/SS4 (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017)- SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 14. 2. 2017; Datum objave: 28. 2. 2017; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2017)

Obvezna razlaga 9. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 14. 2. 2017; Datum objave: 28. 2. 2017; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2017)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VR13-1h/SS8 – Dolinšek (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o podaljšanju trase obnove LC 490124 Ropasija – Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o sofinanciranju obnove cestnega priključka do Gasilskega doma Tešova (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361 Grabnar – Tešova (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o  sofinanciranju izgradnje hišnih priključkov na območju naselja Tešova (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o. Tešova (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o razveljavitvi Sklepa o Spremembi sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RE06-3 – Ferme (Uradne objave Občine Vransko št. 58/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem prostorskem načrtu za del območja z oznako VR13–1h/SS8 – Dolinšek (Uradne objave Občine Vransko, št. 57/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja z oznako ČE02-4/1 – poslovno logistični center Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 55/2016) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 49/2015) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ČE02-4/1 (OPPN 2.3) (Uradne objave Občine Vransko, št. 47/2015) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 46/2015) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode (Uradne objave Občine Vransko, št. 46/2015) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 46/2015) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Stopnik 10.1 (Uradne objave Občine Vransko, št. 44/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 43/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o spremembi Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 41/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 41/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP »Po Zavrteh« (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja RE006-3 – Ferme (Uradne objave Občine Vransko, št. 39/2014) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 36/2013) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 19. 11. 2013; Datum objave: 29. 11. 2013; Začetek veljavnosti: 30. 11. 2013)

Sprememba sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa(Uradne objave Občine Vransko, št. 33/2013) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013) – SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 16. 4. 2013; Datum objave: 26. 4. 2013; Začetek veljavnosti: 11. 5. 2013)

Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 29/2013)

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 28/2013) – SPREJETO / VELJAVNO

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 (Uradne objave Občine Vransko, št. 28/2013) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) – Karničnik (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) – Jošt (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o OPPN za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02 – Kladnik 1 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje z oznako ČE 02-3/2 (Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. št. 361/11, k.o. Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 20/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. št. 359/11, k.o. Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 20/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik (Uradne objave Občine Vransko, št. 20/2012)- SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja RE06-3 – Ferme (Uradne objave Občine Vransko, št. 19/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik (Uradne objave Občine Vransko, št. 16/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Uradne objave Občine Vransko, št. 16/2012) – SPREJETO / VELJAVNO

Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko, kolikor kategorizira javno pot »Prekopa-Vodni hram«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 55/0, 56/0, 57/0, 58/0 in 1516/1, vse k. o. Prekopa (Ur. l. RS, št. 60/11) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BRO1-1/2 – Brode (Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2011) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovno gospodarske cone Čeplje ČE02-4 (Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2011) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VR13-1e/CD7 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2011) – SPREJETO / VELJAVNO

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno stanovanjsko naselje Čeplje (Uradni list RS, št. 25/08) (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2011) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2011) – SPREJETO / VELJAVNO

Dopolnitev sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BR01-1/2 – Brode (Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2011) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BR1-1/2 – Brode (Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2010) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 (Uradne objave Občine Vransko, št. 1/2010) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 (Ur. l. RS, št. 44/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 40/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) (Ur. l. RS, št. 32/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) (Ur. l. RS, št. 22/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi javnega dobra (Ur. l. RS, št. 14/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Ur. l. RS, št. 10/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 106/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad (Ur. l. RS, št. 97/09) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS. št. 97/09) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 96/09)- SPREJETO / VELJAVNO
(Datum sprejetja: 3. 11. 2009; Datum objave: 27. 11. 2009; Začetek veljavnosti: 12. 12. 2009)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) (Ur. l. RS, št. 65/09) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo trgovskega centra na območju VR13-1e-CD7 na Vranskem (Ur. l. RS, št. 49/09) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad (Ur. l. RS, št. 25/09) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra (Ur. l. RS, št. 118/08) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Vranskem (poslovno trgovski center) (Ur. l. RS, št. 94/08) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad (Ur. l. RS, št. 53/08) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o tehničnem popravku PUP-a »Po Zavrteh« (Ur. l. RS, št. 51/08)

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 38/08) – SPREJETO / VELJAVNO

STROKOVNE PODLAGE ZA STRATEGIJO PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE VRANSKO – GOSPODARSKI VIDIK – – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-stanovanjsko naselje Čeplje (Ur. l. RS, št. 25/08) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Ur. l. RS, št. 16/08) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega prostorskega načrta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 63/07) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje za poslovno stanovanjsko naselje Čeplje (Ur. l. RS, št. 57/07) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje (Ur. l. RS, št. 56/07) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o začetku priprave prostorskega načrta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 47/07) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave občinskega lokacijskega načrta Čeplje – stanovanjska gradnja (Ur. l. RS, št. 140/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 137/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 97/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 72/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Vransko (Ur. l. RS, št. 47/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 44/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 38/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o lokacijskem načrtu Prekopski zavodi – stanovanjska gradnja (Ur. l. RS, št. 29/06) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Prekopski zavodi stanovanjska gradnja (Ur. l. RS, št. 107/05) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave občinskega lokacijskega načrta Prekopski zavodi stanovanjska gradnja (Ur. l. RS, št. 65/05) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 39/05) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Ur. l. RS, št. 142/04) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Po Zavrteh (Ur. l. RS, št. 68/04) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Ur. l. RS, št. 68/04) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje (Ur. l. RS, št. 29/04) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev Po Zavrteh (Ur. l. RS, št. 18/04) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 14/04) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2003 (Ur. l. RS, št. 135/03)

Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za Park tehnične kulture z avtodromom Čeplje (Ur. l. RS, št. 123/03) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za park tehnične kulture z avtodromom Čeplje (Ur. l. RS, št. 98/03) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 69/03) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 5/03) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Ur. l. RS, št. 5/03) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko izvedbenem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Ur. l. RS, št. 81/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 81/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode (Ur. l. RS, št. 80/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko (Ur. l. RS, št. 80/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Ur. l. RS, št. 80/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko (Ur. l. RS, št. 61/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Obvezna razlaga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko (Ur. l. RS, št. 50/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenega načrta za območje Parka tehnične kulture (Ur. l. RS, št. 44/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenih pogojev za stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega »Po Zavrteh« (Ur. l. RS, št. 44/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave izdelave in sprejema prostorsko izvedbenega načrta za obrtno stanovanjsko območje Brode (Ur. l. RS, št. 43/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Ur. l. RS, št. 43/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Ur. l. RS, št. 38/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave sprememb in dopolnitev o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko (Ur. l. RS, št. 20/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000 (Ur. l. RS, št. 19/02) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 82/01) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Vransko – za del območja z oznako C 2 (Ur. l. RS, št. 56/01) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000 (Ur. l. RS, št. 28/01) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Ur. l. RS, št. 13/01) – SPREJETO / VELJAVNO

Spremembe in dopolnitve programa priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 13/01) – SPREJETO / VELJAVNO

Sklep o prioriteti preplastitve JP 992 500 Prapreče–Merinca (Ur. l. RS, št. 113/00) – SPREJETO / VELJAVNO

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 49/00) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Ur. l. RS, št. 42/00) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 21/00) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Ur. l. RS, št. 111/99)

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Ur. list RS, št. 92/99) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ukintvi javnega dobra (Ur. l. RS, št. 74/99) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 66/99) – SPREJETO / VELJAVNO

OSTALO

Občinski program varnosti (sprejet na 5. redni seji občinskega sveta Občine Vransko dne 5. 5. 2015) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o javnem redu in miru v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 15/10) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 45/03) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti (Ur. l. RS, št. 93/99) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije (Ur. l. RS, št. 44/99) – SPREJETO / VELJAVNO

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov (Ur. l. RS, št. 44/99) – SPREJETO / VELJAVNO

 

  • GOSPODARSKO PRAVNA UREDITEV

Predpisi Občine Vransko s področja GOSPODARSKO PRAVNA UREDITEV

Za lažje iskanje po seznamu uporabite kombinacijo tipk CTRL+F in vpišite ključne besede v iskalno polje.

GOSPODARSKI SUBJEKTI

Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Ur. l. RS, št. 110/09)

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 85/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 9. 4. 2019; Datum objave: 26. 4. 2019; Začetek veljavnosti: 27. 4. 2019)

Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 76/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 4. 2018; Datum objave: 26. 4. 2018; Začetek veljavnosti: 27. 4. 2018)

Pravilnik o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017)

Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin  na območju občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 60/2016)

Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Uradni list RS, št. 46/15)

Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. (Uradni list RS, št. 39/15)

Sklep o uskladitvi cene zimske službe za sezono 2012/2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 28/2013)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko (velja od 1. 9. 2012 dalje) (Uradne objave Občine Vransko, št. 24/2012)

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011)

Sklep o ceni pogrebnih in pokopaliških storitev v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 98/09)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 63/09)

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 63/09)

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 55/09)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 63/07)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 106/06)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 5/06)

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 16/05)

Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 78/04)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 69/03)

Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 69/03)

Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 69/03)

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 69/03)

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 69/03)

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 6/02)

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 6/02)

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe in podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 68/00)

Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 68/00)

Odlok o delu obvezne javne lokalne dimnikarske službe (Ur. l. RS, št. 111/99)

 

  • NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Predpisi Občine Vransko s področja NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Za lažje iskanje po seznamu uporabite kombinacijo tipk CTRL+F in vpišite ključne besede v iskalno polje.

ZAVODI

Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred (Uradne objave Občine Vransko, št. 76/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 26. 2. 2018; Datum objave: 26. 4. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 65/2017)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 56/2016)

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 33/2013)

Sklep o imenovanju predstavnice soustanoviteljic v Svet JZ MSK Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor (Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2010)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Vransko – Tabor (Ur. l. RS, št. 69/10)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor (Ur. l. RS, št. 102/08)

Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko (Ur. l. RS, št. 45/07)

Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred (Ur. l. RS, št. 44/06)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko« (Ur. l. RS, št. 16/05)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor (Ur. l. RS, št. 2/04)

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko« (Ur. l. RS, št. 2/02) – NEVELJAVEN PREDPIS

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko–Tabor (Ur. l. RS, št. 43/00)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 84/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 26. 2. 2019; Datum objave: 29. 3. 2019; Začetek veljavnosti: 30. 3. 2019)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 78/2018) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 19. 6. 2018; Datum objave: 29. 6. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 7. 2018)

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 3. 2018; Datum objave: 30. 3. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2018)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 67/2017) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Avtentična razlaga Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 44/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 33/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 25/2012)

Pravilnik o sprejemu otrok v JVIZ Osnovne šole Vransko – Tabor, OE Vrtec (Ur. l. RS, št. 15/10)

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka (Ur. l. RS, št. 45/07)

Sklep o nižjem plačilu vrtca za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov (Ur. l. RS, št. 21/07)

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka (Ur. l. RS, št. 132/06)

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 47/06)

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 142/04)

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, počitniških rezervacijah in izvajanju fleksibilnega normativa (Ur. l. RS, št. 68/04)

Sklep o spremembi sklepa o ceni programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 3/03)

Sklep o povišanju cen programov za pokritje stroškov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 56/01)

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 113/00)

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 21/00)

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko (Ur. l. RS, št. 66/99)

KULTURA IN UMETNOST

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 89/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 9. 2019; Datum objave: 30. 9. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2019)

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017)

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017)

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016)

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko št. 50/2015)

Lokalni program kulture Občine Vransko za obdobje 2015-2020

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 43/2014)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko št. 23/2012)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko, št. 23/2012)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 12/2011)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2010)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 15/10)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10)

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 98/09)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec (Ur. l. RS, št. 11/08)

Odlok o razglasitvi etnoloških spomenikov v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 135/03)

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 22. 10. 2019; Datum objave: 30. 10. 2019; Začetek veljavnosti: 31. 10. 2019)

Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami (Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 22. 10. 2019; Datum objave: 30. 10. 2019; Začetek veljavnosti: 31. 10. 2019)

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov drugih društev za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 89/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 9. 2019; Datum objave: 30. 9. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2019)

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor (Uradne objave Občine Vransko, št. 88/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 23. 7. 2019; Datum objave: 31. 7. 2019; Začetek veljavnosti: 3. 8. 2019)

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 2. 2019; Datum objave: 28. 2. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019)

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 5. 2. 2019; Datum objave: 28. 2. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019)

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 13. 3. 2018; Datum objave: 30. 3. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 4. 2018)

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov drugih društev za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017)

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov drugih društev za leto 2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017)

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 46/2015) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 38/2014) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2013 in Poročilo koncesionarja o delu za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 18/2012) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2011) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 15/10) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10)

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 18/09) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 25/08) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor (Ur. l. RS, št. 101/07)

Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Vransko in Občini Tabor (Ur. l. RS, št. 101/07)

Sklep o prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik je uporabnik socialnovarstvene storitve, v korist Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 21/07)

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 21/07) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o višini in načinu uskladitve neprofitnih najemnin v Občini Vransko za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 132/06)

Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 28/06) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 27/05) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Sklep o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu na območju občin Vransko in Tabor (Ur. l. RS, št. 56/01)

INFORMIRANJE IN JAVNO OBVEŠČANJE

Odlok o plakatiranju v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 56/2016)

ŠPORT

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) – – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 22. 10. 2019; Datum objave: 30. 10. 2019; Začetek veljavnosti: 31. 10. 2019)

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 89/2019) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 17. 9. 2019; Datum objave: 30. 9. 2019; Začetek veljavnosti: 1. 10. 2019)

Sprememba letnega programa športa v občini Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 79/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 9. 2018; Datum objave: 28. 9. 2018; Začetek veljavnosti: 29. 9. 2018)

Letni program športa v občini Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017)

Letni program športa v občini Vransko za leto 2018  (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017)

Letni program športa v občini Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016)

Letni program športa v občini Vransko za leto 2016 (Uradne objave Občine Vransko, št. 49/2015)

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2015 (Uradne objave Občine Vransko, št. 43/2014)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013)

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko št. 23/2012)

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2013 (Uradne objave Občine Vransko št. 23/2012)

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 12/2011)

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2011 (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2010)

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 15/10)

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) – PRETEČENO / RAZVELJAVLJENO

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko (Ur. l. RS, št. 117/04)

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka in počitniških rezervacijah (Ur. l. RS, št. 79/08)

 

  • GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Predpisi Občine Vransko s področja GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Za lažje iskanje po seznamu uporabite kombinacijo tipk CTRL+F in vpišite ključne besede v iskalno polje.

INDUSTRIJA

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini  Vransko za programsko obdobje 2018 – 2020SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 6. 2019; Datum objave: 28. 6. 2019; Začetek veljavnosti: 29. 6. 2019)

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini  Vransko za programsko obdobje 2018 – 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 79/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 11. 9. 2018; Datum objave: 28. 9. 2018; Začetek veljavnosti: 29. 9. 2018)

Odlok o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015)

PROMET IN ZVEZE

GOSTINSTVO IN TURIZEM

Odlok o turistični taksi v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 78/2018) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 19. 6. 2018; Datum objave: 29. 6. 2018; Začetek veljavnosti: 1. 1. 2019)

Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo vlečnica na Prvinah (Uradne objave Občine Vransko, št. 16/2012)

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 96/09)

MALO GOSPODARSTVO IN OBRT

TRGOVINA

TELEKOMUNIKACIJE

Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 66/07)

Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/04)

Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 83/02)