Prejemniki priznanj Občine Vransko

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2023 (za leto 2022)

Častni občan

Franc Sušnik – za življenjsko delo v lokalni skupnosti

Grb

Stojan Golob – za izjemen prispevek k razvoju športa in turizma ter prepoznavnosti občine Vransko

Franc Remic – za izjemen prispevek k ohranjanju sakralne kulturne dediščine

Plaketa

Stanislava Škrabar – za dolgoletno uspešno delovanje na kulturno-družabnem področju

Franc Zupan – za dolgoletno uspešno delovanje na kulturno-družabnem področju

Stanislav Košenina – za prispevek k ohranjanju kulturne dediščine in promocijo občine Vransko

Konrad Jagodič – za prispevek k ohranjanju sakralne kulturne dediščine

Srečko Remic – za dolgoletno uspešno delovanje na področju gasilstva

Marko Križnik – za dolgoletno uspešno delovanje na področju gasilstva

Priznanje

Družina Skok s Črete – za dolgoletno nudenje domačih proizvodov na tržnici Vransko

Anton Eberlinc  – za dolgoletno delovanje na področju prostovoljstva

Ira Zorko – za ohranjanje kulturne dediščine v občini Vransko

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2022 (za leto 2021)

Grb

Jernej Pestotnik – za izjemen prispevek k ohranjanju sakralne kulturne dediščine

Plaketa

Ludvik Papinutti – za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti in prispevek pri izgradnji komunalne infrastrukture

Kovego, d.o.o. – za dolgoletno uspešno delovanje na področju gostinstva in turizma ter izgradnjo hotela Grof

Robert Novak – za izjemno angažirano delovanje na področju gasilstva

Priznanje

Bijol, d.o.o.  – za uspešno poslovanje in izgradnjo novih poslovnih prostorov v občini Vransko

Profi kmet, d.o.o. – za uspešno poslovanje in izgradnjo novih poslovnih prostorov v občini Vransko

Saša Semprimožnik – za izjemen športni dosežek

ekipa Košarkarskega društva Vrani Vransko do 15 let v košarki 3×3 – za izjemen športni dosežek

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2021 (za leto 2020)

Plaketa

Stanka Žičkar, vodja zdravstvene nege in oskrbe v Zavodu Sv. Rafaela Vransko – za dolgoletno vzorno, inovativno, strokovno in strpno vodenje zdravstvene nege in oskrbe

Priznanje

Katjuša Rajovec, ustanoviteljica Zavoda za zaščito in dobrobit živali Muri – za ozaveščanje na področju dobrobiti živali, spodbujanje odgovornega lastništva živali in za pomoč živalim

Prostovoljci Župnijske Karitas Vransko in Občinske organizacije Rdečega križa Vransko – za aktivno sodelovanje pri zajezitvi novega koronavirusa SARS-CoV-2 in skrbi za najranljivejšo populacijo starejših občanov

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2020 (za leto 2019)

Grb

Ivan Kokovnik – za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti

Plaketa

družina Zorko – za prispevek k razvoju turizma in prepoznavnosti občine

Priznanje

Uredniški odbor za izdajo zbornika Vransko skozi čas – za strokovno orisano celovito dogajanje na Vranskem od rimskih časov do danes

Medobčinsko društvo invalidov Žalec – za nudenje socialne pomoči invalidom ter njihovo vključevanje v družbo

Rotary club Žalec – za soorganizacijo dobrodelnih koncertov Žarek upanja in zbiranje sredstev za otroke iz socialno šibkih družin

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2019 (za leto 2018)

Plaketa

Alojzija Hrastovec – za vzorno in srčno opravljanje poklica medicinske sestre

Jasna Lazar – za vzorno in srčno opravljanje poklica medicinske sestre

Polonca Učakar – za vzorno in predano delo na področju vzgoje in izobraževanja

Karel Jožef Matko – za izjemen prispevek k ohranjanju sakralne kulturne dediščine

Štefan Pečovnik – za vzorno in srčno opravljanje poklica poštarja

Priznanje

Valerija Zupan – za predano delo na društvenem področju

Miran Pikl – za predano delo na področju čebelarstva

Dekliška vokalna zasedba Solo – za večletno uspešno delovanje na področju vokalne glasbe

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2018 (za leto 2017)

Grb

Franc Beričič z Vranskega – za življenjsko delo na področju agronomije in prispevek pri ohranjanju sakralne kulturne dediščine

Košarkarsko društvo Vrani Vransko – za izjemen prispevek k razvoju košarke v občini Vransko, delo z mladimi in promocijo občine

Plaketa

Rado Jerman iz Zahomc – za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti in prispevek pri izgradnji komunalne infrastrukture

Friderika Rančigaj z Vranskega – za dolgoletno uspešno delovanje na društvenem področju

Jožef Goropevšek iz Prekope – za dolgoletno uspešno delovanje na društvenem področju

Priznanje

Simon Zajec iz Brodov – za izjemne športne dosežke

Ema Mešič iz Brodov – za izjemne športne dosežke

Ana Mešič iz Brodov – za izjemne športne dosežke

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2017 (za leto 2016)

Grb

Ivan Izlakar, Jeronim 59, 3305 Vransko – za izjemen prispevek k razvoju planinstva v občini Vransko

Janez Kropivšek, Jeronim 32, 3305 Vransko – za izjemen prispevek k razvoju čebelarstva v občini Vransko

Plaketa

Župnijska Karitas Vransko – ob 25-letnici delovanja na humanitarnem področju

kmetija Novak, Zajasovnik – za dolgoletno uspešno delovanje in odličnost na področju sirarstva in reje drobnice

Folklorno društvo Vransko – ob 10-letnici delovanja na kulturnem področju

Priznanje

Ivan Hrastovec ml., Prapreče 19c, 3305 Vransko – za izjemne športne dosežke

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2016 (za leto 2015)

Grb

Edvard Novak, Vransko 129a, 3305 Vransko – za dolgoletno uspešno delovanje v župniji in prispevek pri izgradnji komunalne infrastrukture

Mirko Razboršek, Zaplanina 15b, 1222 Trojane – za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti in lovski družini

Plaketa

Lovska družina Vransko – ob 70-letnici delovanja

Oratorij Vransko – za večletno uspešno vključevanje otrok v počitniške dejavnosti

Priznanje

Marija Granda, Vransko 95a, 3305 Vransko – za dolgoletno uspešno delovanje na področju prostovoljstva

Liljana Vanda Druškovič, Vransko 86, 3305 Vransko – za dolgoletno uspešno delovanje na področju prostovoljstva

Jožef Juhart, Brode 12a, 3305 Vransko – za dolgoletno uspešno delovanje na področju vokalne glasbe

Martin Kajbič, Zahomce 16, 3305 Vransko – za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti in prispevek pri izgradnji komunalne infrastrukture

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2015 (za leto 2014)

Grb

Jožef Semprimožnik, Jeronim 33, 3305 Vransko – za življenjsko delo na družbenem in komunalnem področju

Plaketa

Pavelca Rode Zalokar, Vransko 84, 3305 Vransko – za večletno predano delo na področju primarnega zdravstva

Ljubica Centrih Četina, Vransko 134, 3305 Vransko – za večletno predano delo na področju primarnega zdravstva

Čebelarsko društvo Vransko – ob 70-letnici delovanja

Priznanje

Štefka Ocvirk, Prekopa 29,  3305 Vransko – za delovanje na družbenem in društvenem področju

Lucijan Zalokar, Vransko 84, 3305 Vransko – za  izjemne športne dosežke

Sandi Slapnik, Jeronim 34, 3305 Vransko – za vzorno opravljanje zimske službe

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2014 (za leto 2013)

Grb

ZVONIMIR PODPEČAN za zasluge pri razvoju in ugledu občine

Plaketa

KOŠARKARSKO DRUŠTVO VRANI VRANSKO za večletno delo na področju športa, vzgoje mladih in promocijo občine

Priznanje

POŽARNA BRAMBA VRANSKO za ohranjanje in promocijo gasilske tradicije in dediščine

MATEJA TODOROVSKI za izjemno uspešno vodenje mednarodnih partnerskih projektov na OŠ Vransko – Tabor, promocijo šole in občine

MARJANCA PEČOVNIK za nesebično strokovno pomoč in izjemen čut za stisko starejših in bolnih ljudi

KROŽEK PROSTOVOLJSTVO PRI OŠ VRANSKO – TABOR za večletno usepšno delovanje in promocijo prostovoljstva

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2013 (za leto 2012)

Grb

PGD Ločica pri Vranskem ob 80-letnici delovanja na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja

Homšak Albin, Jeronim 47, 3305 Vransko, za dolgoletno delovanje na področju gospodarstva v najširšem smislu

Plaketa

Rok Glavan, univ. dipl. kulturolog, Antikvariat in galerija tiskov Glavan, Trg republike 12, Ljubljana, za delovanje na področju kulture in prepoznavnost Občine Vransko v širšem slovenskem prostoru

Šmid Helenca, Zahomce 15, 3305 Vransko, za dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva

Klub mladih Vransko, Vransko 144, 3305 Vransko, ob 10-letnici uspešnega delovanja na kulturno-družabnem področju in promociji Občine Vransko v širšem slovenskem prostoru

Zavod Sv. Rafaela Vransko, Vransko 144a, 3305 Vransko, za izjemne dosežke na področju socialno varstvene dejavnosti.

Priznanje

Urankar Ivan, Vransko 96, 3305 Vransko, uspešno delo na področju gasilstva

Folklorno društvo Vransko za prispevek k prepoznavnosti občine Vransko

Iva Cizej, Prekopa 12, 3305 Vransko, za aktivno poučevanje in vodenje vezilj

Rozalija Ciglar, Vransko 68, 3305 Vransko, za delo na področju ekološke osveščenosti občanov in pomena zdrave prehrane

Katja Mihevc, Brode, za dosežke na športnem področju

Maruša Pečovnik, Vransko 130, za dosežene rezultate na evropskih in državnih tekmovanjih na področju naravoslovnih znanj

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2012 (za leto 2011)

Grb

Franc POZNIČ in Iva POZNIČ, Vransko 36, za življenjsko delo na področju gospodarstva

Plaketa

FARČNIK Karol, Prekopa 14a, za dolgoletno uspešno delo na področju prostovoljstva

BLATNIK Andrej, Stopnik 10, za dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva

JOŠT Anton, Vransko 163, za dolgoletno častno nošenje državne zastave

LESJAK Franc, Vransko 152a, za dolgoletno delovanje na področju kulture in športa

Priznanje

Ekipa Planinskega društva Vransko v sestavi Nina Dolar, Tjaša Pikel, David Paulič, Žan Dolar in mentorica Zlatka Bukovec, za doseženo 1. mesto na državnem tekmovanju Mladina in gore

Mladinska ekipa Gasilskega društva Vransko v sestavi Nika Verdelj, Nejc Ropas , Luka Slapnik in mentor Reberšek Martin, za doseženo 1. mesto na 10. državnem kvizu gasilske mladine Slovenije

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2011 (za leto 2010)

Grb

Emil Jelen, Vransko 175, za dolgoletno delovanje na področju lokalne samouprave

Plaketa

Franc Remic, Čreta 3, za dolgoletno skrb in vzdrževanje Marijine cerkve na Čreti

Frančiška Mavrič, Vransko 160, za dolgoletno delovanje v Planinskem društvu Vransko

Priznanje

Janez Šoštar, Prekopa 43, za njegov prispevek pri ureditvi dvorišča pri Domu upokojencev

Ivan Mihevc, Brode 11, za njegov prispevek pri ureditvi dvorišča pri Domu upokojencev

Športno-rekreativno društvo Ločica pri Vranskem, za izgradnjo športnega igrišča na Ločici in promocijo športnega načina življenja

Frančišek Brišnik, Prekopa 26, za dolgoletno delovanje na področju kmetijstva

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2010 (za leto 2009)

Grb

Ivana Drolc, Ločica pri Vranskem 42, 3305 Vransko, za življenjsko delo

Marija Zajec, Brode 8, 3305 Vransko, za delo na pedagoškem področju

Plaketa

Ansambel Zupan, za dosežke na glasbenem področju in promocijo občine

Ogrevanje Sedeljšak d.o.o., Prapreče 25, 3305 Vransko, za dosežke na področju gospodarstva

Kulturno društvo Vransko, za delovanje na področju kulture

Priznanje

Filip Križnik, Selo pri Vranskem 12, 3305 Vransko, za vestno opravljanje komunalnih del

Dejan Zorko, Prapreče 3, 3305 Vransko, za celovito prenovo Urhove domačije

Marija Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko, za delovanje na področju kulture

Marija Zagoričnik, Ob rimski nekropoli 32, 3311 Šempeter v Sav. Dolini, za delovanje na področju kulture

Danica Sedeljšak, Vransko 175a, 3305 Vransko, za delovanje na področju kulture

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2009 (za leto 2008)

Grb

Barbara Ramšak, za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja

Prof. Janko Križnik za življenjsko delo na področju športa in publicistike

Plaketa

AIDA, d.o.o., g. Ivo Brecl, Prekopa 3, 3305 Vransko, za dosežke na področju podjetništva

GOMARK, d.o.o., g. Ljubo Gosak, Prekopa 10b, 3305 Vransko, za dosežke na področju podjetništva

Ivan Izlakar, Franci Čulk in Anton Sitar, ustanovitelji in vseskozi aktivni člani Planinskega društva Vransko

Priznanje

Anton Ferme, Stopnik 36b, 3305 Vransko, za vodenje gospodarske komisije PD Vransko in obnovo Planinskega doma na Čreti

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2008 (za leto 2007)

Grb

Stanislav Učakar, Vransko 5, 3305 Vransko, za življenjsko delo na področju podjetništva in obrti

Janez Brišnik, Prekopa 26a, 3305 Vransko, za življenjsko delo na področju družbenih dejavnosti

Martina Felicijan, Brode 19a, 3305 Vransko, za življenjsko delo na področju humanitarne dejavnosti

Plaketa

Zavod Pelikan Karitas, Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana, za izjemen prispevek na področju socialnega varstva

Nogometni klub Vransko ob 70-letnici delovanja

Priznanje

Stanislava Škrabar, Prapreče 22, 3305 Vransko, za ustanoviteljstvo in delovanje Folklornega društva Vransko

Zlatica Anžin in Jože Bencek, Vransko 140, 3305 Vransko, za celovito prenovo stanovanjskega objekta Vransko 140 v trgu Vransko

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2007 (za leto 2006)

Grb

PIKL LUDVIK, Brode 20, za dolgoletno uspešno delo na področju društvene dejavnosti in ohranjanje etnološke dediščine

Priznanje

UREDNIŠKI ODBOR knjige z naslovom: PREKOPA-ČEPLJE-STOPNIK. Izdano ob 100-letnici Gasilskega društva Prekopa-Čeplje-Stopnik. Prekopa 2006.

v sestavi:

  • Vladimir Krušic, Griže 130, 3302 Griže
  • Franc Kralj, Rakovlje 19, 3314 Braslovce
  • Ivan Dolinar, Cesta II. grupe odredov 9, 3000 Celje
  • Milan Natek, Bezenškova 31, 1000 Ljubljana
  • Milena Cencelj, Vransko 30, 3305 Vransko
  • Janez Brišnik, Prekopa 26a, 3305 Vransko
  • Sašo Urankar, Prekopa 53, 3305 Vransko

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2006 (za leto 2005)

Grb

Jože TURINEK, župnik na Vranskem, za izgradnjo in uspešen pričetek delovanja Zavoda sv. Rafaela Vransko (dom za starejše)

Vladimir VRATČNIK, Vransko 16a, 3305 Vransko, za uspehe na gospodarskem področju in prispevek k razvoju kraja

Ludvik KRAJNC, Prapreče 4, 3305 Vransko, za uspehe na gospodarskem področju (vodenje in izvedba projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in izgradnja kotlovnice)

PGD VRANSKO ob 120-letnici društva

PGD PREKOPA-ČEPLJE-STOPNIK ob 100-letnici društva

Priznanje

ŠMID HELENCA, Zahomce 5, 3305 Vransko, za uspešno delo na področju požarne varnosti

Slobodan PETROVIČ, DARS Avtocestna vzdrževalna baza Vransko, za odlično sodelovanje z Občino Vransko

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2005 (za leto 2004)

Grb

SEDELJŠAK Justin, Prapreče 25, 3005 Vransko, za izjemne uspehe na gospodarskem področju

PRAPROTNIK Vincenc, Vransko 78, 3305 Vransko, za izjemne uspehe na gospodarskem področju

PIKL Avguštin, Vransko 17/a, 3305 Vransko, za izjemne uspehe na gospodarskem področju

Plaketa

ČULK Ludvika, Vransko 89, 3305 Vransko, za uspešno delovanje na področju vzgoje in izobraževanja, ekologije ter delu društev in humanitarnih organizacij v kraju

GOLOB Julijana,Vransko 130a, 3305 Vransko, za delovanje na področju kulture s poudarkom na knjižničarski dejavnosti

Priznanje

ŠTRUMBELJ Anja, Vransko 62, 3305 Vransko, za delovanje na področju vokalne glasbe

MEŽNAR Jakob, Locica pri Vranskem 9, 3305 Vransko, za delovanje na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja

LES Mira, Vransko 130a, 3305 Vransko, za uspehe na področju vzgoje, izobraževanja in plesne dejavnosti

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2004 (za leto 2003)

Plaketa

Suzana FELICIJAN-BRATOŽ, roj. 1965, Jeronim 8, za promocijo kraja in občine, profesionalnost na strokovnem področju, odličnost v poslovnih stikih ter prijaznost in strpnost v medčloveških odnosih

Franc DOLINŠEK, roj. 1940, Jeronim 58, za dolgoletno uspešno vodenje Krajevne skupnosti Vransko

Vokalni sekstet VRANE Vransko za 15-letno delovanje na področju vokalne glasbe

Mešani pevski zbor Vransko ob 10-letnici delovanja na področju vokalne glasbe

Priznanje

Franc GOROPEVŠEK, roj. 1942, Prekopa 1, za uspešno vodenje in koordinacijo del pri izgradnji mostu v Prekopi

Športno društvo TANA Vransko, za delovanje na področju ljubiteljskega skakalnega športa in promocijo občine

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2003 (za leto 2002)

Grb

Roman BRGLEZ, Vransko 17, ob 20. obletnici delovanja kolektiva Brglez na Vranskem ter njegov prispevek na področju turizma in promocije občine Vransko

Janko ŠPORIN, Prekopa 20, za dolgoletno sodelovanje na področju društvenih dejavnosti in aktivnega sooblikovanja življenja v kraju

Vladimir REBERŠEK, Brode 24/c, za tvorno sodelovanje pri oblikovanju občine in razvoju lokalne samouprave

Plaketa

Sekstet sv. Mihaela Vransko, za prispevek na področju kulturne dejavnosti ob 10-letnici aktivnega delovanja na področju vokalne glasbe

Jože TURINEK, Vransko 144, župnik, za ohranjanje in varovanje naše kulturne dediščine v župniji Vransko

Jože KAPUS, Selo pri Vranskem 1, za prispevek na področju športne dejavnosti

Andrej SEMPRIMOŽNIK, Jeronim 33, za uspešno delovanje na področju lokalne samouprave

Roman ALEŠ, Prekopa 35, za uspešno delovanje na področju lokalne samouprave

Janko PEČOVNIK, Tešova 6, za uspešno delovanje na področju lokalne samouprave

Branko LEBENIČNIK, Ločica pri Vranskem 40a, za uspešno delovanje na področju lokalne samouprave

Priznanje

Tomaž MAHKOVIC, Vransko 63, za prispevek na področju kulturne dejavnosti ob izidu prve pesniške zbirke v občini Vransko

Franc GORIŠEK, Trojane 13, za dolgoletno uspešno sodelovanje s KS Vransko in Občino Vransko ter njegov prispevek k izgradnji novega Lovskega doma na Tešovi

Fani GOLTNIK, Vransko 84, za dolgoletno aktivno delovanje na področju društvene dejavnosti

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2002 (za leto 2001)

Grb

Jožef Goltnik, roj. 05.03.1928, stanujoc Vransko 84, za dolgoletno uspešno delo v LD Vransko in izjemni skrbi za ohranjanje naravne krajine

Jožef Križnik, roj. 25.03.1926, stanujoc Vransko 48/a, za dolgoletno uspešno delo v LD Vransko in njegovo skrbno beleženje pomembnih dogodkov na Vranskem, skozi obdobje zadnjih 50 let

JZ OSNOVNA ŠOLA VRANSKO-TABOR ob 100 letnici delovanja

Plaketa

Rado Virjent, roj. 06.02.1931, stanujoč Vransko 131, za dolgoletno uspešno delo v LD Vransko in ohranjanje ene najznačilnejših obrtnih dejavnosti v kraju

Dominik Beršnjak, roj. 15.07.1981, stanujoč Vransko 176, za dosežene uspehe na športnem področju

Miha Golob, roj. 09.12.1980, stanujoč Vransko 31, za dosežene uspehe na športnem podrocju

PGD Ločica-Zajasovnik-Zahomce-Limovce za dolgoletno in uspešno delo na podrocju požarne varnosti in obnovo GD Locica

Boštjan Šmid, roj. 15.01.1977, stanujoč Zahomce 15, za prizadevno in uspešno delo na podrocju gasilstva

Priznanje

Julijana GOLOB, Vransko 130/a, za dolgoletno uspešno delo na področju knjižničarstva (podeljeno ob kulturnem prazniku in otvoritvi Občinske knjižnice Vransko 7.2.2002)

Kolektiv Zdravstvene postaje Vransko za njihovo delo po visokih etičnih in moralnih načelih, izjemne prizadevnosti za organiziranost in dostopnost osnovnih zdravstvenih storitev vsem uporabnikom ter posebnega čuta za reševanje potreb ogroženih ali kako drugace izpostavljenih skupin prebivalstva in posameznikov

Alojz Skok, roj. 22.01.1958, stanujoč Vransko 202, za dolgoletno prostovoljno delovanje na področju društvenih dejavnosti

Nikola Vujasinović, stanujoč Vransko 15, za ohranjanje stavbne in kulturne dedišcine trga Vransko – graščine Prajhaus

Maks KOROSCHEZ, Alte Landsstrasse 54, 47877 Willich, zahvala za pomoč in sodelovanje na področju gasilstva

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2001 (za leto 2000)

Grb

Emilija PEČOVNIK, Vransko 130

Valerija PUKL, Polzela 149

Plaketa

Klemen ČETINA, Vransko 134, za izjemne dosežke na šahovskem področju

Matic GOROPEVŠEK, Prekopa 37/a, za dosežke na področju športa-košarka

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik ob 95-letnici uspešnega delovanja

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 2000 (za leto 1999)

Grb

Konrad KAPUS, Vransko 138

Vladimir RANČIGAJ, Vransko 52

Franc DOBNIK, Ceplje 26

Plaketa

Franc URANKAR, Zahomce 15

Ivan BRIŠNIK, Prekopa 26/a

Priznanje

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VRANSKO ob 50-letnici delovanja

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 1999 (za leto 1998)

Častni občan

Vladimir RUTAR (dolgoletni župnik Vranskega v pokoju)

Grb

PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO

Ivo KREČA (direktor KIV Vransko)

Anton URANKAR, Locica 21, p. Vransko

Plaketa

MUZEJ MOTOCIKLOV VRANSKO

Valerija PUKL (ravnateljica OŠ Vransko)

Izidor PEČOVNIK (duhovnik v Berlinu)

Kolektiv Pizzerije »GOLOBČEK« Vransko

RO za izgradnjo cerkvice sv. Jeronim na Taboru

 

Prejemniki priznanj Občine Vransko v letu 1998 (še kot KS Vransko za leto 1997)

Častni občan

FILAČ JAKOB IN STANKA, Attemsov trg 12, Gornji Grad

BRGLEZ ROMAN IN ANICA, Pirešica, Žalec

 

Skip to content