Čebelarska učna pot

 

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

Projekt Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD)

 

 

Trajanje: avgust 2020 – marec 2021

Z navedeno investicijo nameravamo seznaniti širši krog prebivalstva z življenjem čebele, njen vpliv na kmetijstvo in gospodarstvo in zainteresiranim prikazati možnosti čebelarjenja doma.

Investicija zajema sklop predstavitve v sliki in besedi na panojih (6 komadov) in drug sklop čebelnjak za ogled z vsemi nujnimi pripomočki.

V čebelnjaku se bo del s panji pregradil od prostora za oglede s stekleno steno. V samem čebelnjaku bosta dve vrsti panja LŽ in nakladni. Zainteresiranim bomo prikazali točenje medu ( točilo) in čiščenje satov( sončni topilnik).

Sama učna pot je locirana na občinskem zemljišču v ograjenem šolskem vrtu.

Pričela se bo pri gredi medovitih rastlin, se nadaljevala ob panojih s predstavitvami in končala v čebelnjaku.

Kazalniki:

  • Število delavnic: 2
  • Število učnih poti: 1
  • Število demonstracijskih čebelnjakov: 1

Skupna vrednost operacije je 3.528,08 EUR, znesek sofinanciranja EKSRP znaša 2.311,78 EUR oz. 85 % upravičenih stroškov. Partnerji operacije so Čebelarsko društvo Vransko, Občina Vransko in Luka, d.o.o.

Skip to content