Proračun in finance

Proračun Občine Vransko za leto 2024

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2024 (pod zap. št. 1)

 Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2024-2027

Načrt razvojnih programov 2024-2027 (noveliran 29. 3. 2024)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Obrazložitve

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024 (pod zap. št. 1)

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024 (pod zap. št. 2)

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024 (pod zap. št. 3)

Proračun Občine Vransko za leto 2023

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2023

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Zaključni račun po funkcionalni klasifikaciji

Pregled prerazporeditev

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2023 (pod zap. št. 1)

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2023-2026

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Obrazložitve

REBALANS PRORAČUNA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2023 (pod zap. št. 1)

Splošni del

Posebni del rebalansa proračuna

Načrt razvojnih programov 2023-2026

Obrazložitve

Proračun Občine Vransko za leto 2022

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2022

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Zaključni račun po funkcionalni klasifikaciji

Pregled prerazporeditev

Neplačano na dan 31. 12. 2022

REBALANS PRORAČUNA

Odlok o rebalansu proračuna za leto 2022 (pod zap. št. 1)

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2022-2025

Obrazložitve

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2022 (pod zap. št. 1)

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2022-2025

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2022 (pod zap. št. 2)

Obrazložitve

Proračun Občine Vransko za leto 2021

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2020

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2019

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2018

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2017

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2016

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2015

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2014

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2013

Preberi več

 

Revizijska poročila

Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja Občine Vransko (z dne 21. 9. 2020)

 

Skip to content