Proračun in finance

Proračun Občine Vransko za leto 2019

REBALANS PRORAČUNA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2019 (pod zap. št. 3)

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2019 – 2022

Rebalans proračuna Občine Vransko za leto 2019 po funkcionalni klasifikaciji

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019 (pod zap. št. 2)

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem 2019

 

Proračun Občine Vransko za leto 2018

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2018 (pod zap. št. 2)

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2018-2021

Realizacija proračuna Občine Vransko za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 po funkcionalni klasifikaciji

Sklep o prerazporeditvi sredstev

REBALANS PRORAČUNA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2018 (pod zap. št. 1)

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Rebalans proračuna Občine Vransko za leto 2018 po funkcionalni klasifikaciji

Načrt razvojnih programov

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2018 (pod zap. št. 1)

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov (sprejet)

Načrt razvojnih programov (veljaven na dan 23. 5. 2018)

Načrt razvojnih programov (veljaven na dan 19. 6. 2018)

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2018

 

Proračun Občine Vransko za leto 2017

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2016

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2015

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2014

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2013

Preberi več