Proračun in finance

Proračun Občine Vransko za leto 2022

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2022 (pod zap. št. 1)

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2022-2025

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2022 (pod zap. št. 2)

Obrazložitve

Proračun Občine Vransko za leto 2021

REBALANS PRORAČUNA

Odlok o rebalansu proračuna za leto 2021 (pod zap. št. 1)

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem (pod zap. št. 2)

Obrazložitve

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (pod zap. št. 1)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2021 (pod zap. št. 2)

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2021-2024

Obrazložitve

 

Proračun Občine Vransko za leto 2020

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2019

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2018

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2017

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2016

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2015

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2014

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2013

Preberi več

 

Revizijska poročila

Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja Občine Vransko (z dne 21. 9. 2020)

 

Skip to content