Proračun in finance

Proračun Občine Vransko za leto 2021

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (pod zap. št. 1)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2021 (pod zap. št. 2)

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2021-2024

 

Proračun Občine Vransko za leto 2020

PREDLOG – ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRANSKO ZA LETO 2020

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2020

Obrazložitve

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Realizacija po funkcionalni klasifikaciji

Prerazporeditve

REBALANS PRORAČUNA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2020 (pod zap. št. 1)

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov (NRP)

Rebalans proračuna Občine Vransko za leto 2020 po funkcionalni klasifikaciji

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 (pod zap. št. 1)

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2020-2023

 

Proračun Občine Vransko za leto 2019

ZAKLJUČNI RAČUN

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2019 (pod zap. št. 1)

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2019-2022

Realizacija po funkcionalni klasifikaciji

Sklep o prerazporeditvi sredstev

REBALANS PRORAČUNA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2019 (pod zap. št. 3)

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2019 – 2022

Rebalans proračuna Občine Vransko za leto 2019 po funkcionalni klasifikaciji

PRORAČUN

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019 (pod zap. št. 2)

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem 2019

 

Proračun Občine Vransko za leto 2018

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2017

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2016

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2015

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2014

Preberi več

 

Proračun Občine Vransko za leto 2013

Preberi več

 

Revizijska poročila

Poročilo o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja Občine Vransko (z dne 21. 9. 2020)

 

Skip to content