Skupna občinska uprava občin Tabor in Vransko

Občini Tabor in Vransko sta ustanovili organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske finančne službe – proračunsko računovodstvo in knjigovodstvo.

Sedež SOU je na Občini Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.

Sredstva za delo SOU in druga materialna sredstva zagotavljata občini ustanoviteljici v svojih proračunih, po procentu opravljenih nalog za posamezno občino, ki je natančno opredeljen v medsebojni pogodbi in znaša za Občino Tabor 45 %, za Občino Vransko pa 55 %.

Zaposleni:

Mihaela Zupančič
vodja SOU
tel.: 03 705 70 89
e-poštni naslov: mihaela.zupancic@obcina-tabor.si

Petra Slatinšek
tel.: 03 705 70 87
e-poštni naslov: petra.slatinsek@obcina-tabor.si

Aleksandra Kumer
tel.: 03 705 70 87
e-poštni naslov: aleksandra.kumer@obcina-tabor.si

Skip to content