Občinski prostorski načrt (OPN)

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 38/08)

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 (Uradne objave Občine Vransko, št. 28/2013)

Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa(Uradne objave Občine Vransko, št. 29/2013)

Sprememba sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa(Uradne objave Občine Vransko, št. 33/2013)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 41/2014)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode (Uradne objave Občine Vransko, št. 46/2015)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ČE02-4/1 (OPPN 2.3) (Uradne objave Občine Vransko, št. 47/2015)

Sklep o razveljavitvi Sklepa o Spremembi sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016)

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 59/2016)

Obvezna razlaga 9. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 2636/19, k. o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje (Uradne objave Občine Vransko, št. 78/2018)

 

Prostorski informacijski sistem Občine Vransko

 

Skip to content