Podžupana

PODŽUPANJA
KRISTINA REBERŠEK

E-naslov 1: kristina.rebersek@gmail.com
E-naslov 2: kristina.rebersek@vransko.si

 

PODŽUPAN
ROBERT NOVAK

Telefon: 040 838 988
E-naslov 1: robert.novak1@gmail.com
E-naslov 2: robert.novak@vransko.si

 

Podžupanja  in podžupan opravljata svojo funkcijo nepoklicno. Županji pomagata pri njenem delu ter opravljata posamezne naloge iz pristojnosti županje, za katere ju županja pooblasti. Prav tako nadomeščata županjo v primeru njene odsotnosti ali zadržanosti.

Skip to content