Pokopališka dejavnost

Pokopališka dejavnost

Na osnovi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur. l. SRS, št. 34/84 in št. 26/90) in Pravilnika o merilih za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter o izvajanju drugih storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 18/94 in 28/95), Občina Vransko ima od leta 2001 sklenjeno Pogodbo o začasnem upravljanju pokopališča in mrliške vežice Vransko in izvajanju pogrebnih storitev v občini Vransko z začasnim upravljavcem:

Pogrebne storitve Ropotar
Starovaška 12
3311 Šempeter v Savinjski dolini

Tel: (03) 700 14 85
Gsm: 041 613 269
Fax: (03) 700 14 86

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko