Popolna zapora JP 992801 Prekopa-Blate-Podlog

Zaradi rekonstrukcije mostu čez potok Bolsko se podaljša dovoljenje o popolni zapori javne ceste JP 992 801 Prekopa-Blate-Podlog na odseku za MČN Prekopa do priključka na lokalno cesto

LC 490 191 Čeplje-Pondor do 24.9.2018.

Dovoljenje o popolni zapori JP 992801 Prekopa-Blate-Podlog, 14.9.2018