Seje komisij in odborov

12. redna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

12. redna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je bila v sredo, 19. 6. 2013, ob 16.15 uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.

Vabilo na 12. redno sejo KMVIP

Gradivo za 12. redno sejo KMVIP

Zapisnik 12. redne seje KMVIP 19.6.2013