Šport in rekreacija

Šport in rekreacija

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko

Občina Vransko skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2000). Občina sofinancira predvsem programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo in gradnjo športnih objektov ter skrbi za njihovo vzdrževanje. 

Na podlagi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko so sofinancirani programi oz. dejavnost naslednjih športnih društev: 

  • Športno društvo Vransko
  • Športno rekreativno društvo Ločica,
  • Športno društvo Tana,
  • Nogometni klub Vransko,
  • Planinsko društvo Vransko,
  • Košarkarsko društvo Vrani Vransko.

Športno dvorano Vransko upravlja Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko – www.zkts-vransko.si/