Stanovanjska dejavnost

Stanovanjska dejavnost

Skladno z zakonom o lokalni samoupravi in Stanovanjskim zakonom je občina dolžna skrbeti predvsem za dostopnost neprofitnih stanovanj občanom in subvencionirati neprofitno in tudi del tržne najemnine najemnikom, ki sami le tega ne zmorejo. Upravičenost do subvencij je ugotavlja na vlogo stranke po posebnem predpisanem postopku in merilih.

Občina Vransko ima 17 stanovanjskih enot, s katerimi upravlja:

SIPRO, d.o.o
Pečnikova ulica 1
3310 Žalec
T: (03) 712 13 60
F: (03) 712 13 62
E: info@sipro.si
W: http://www.sipro.si

 

AKTUALNO

Rezultati javnega razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja na naslovu Vransko 130A v najem