Volitve in referendumi

Volitve predsednika republike 2022

Sklep o določitvi volišč

Seznam volišč

 

Leto 2018

LOKALNE VOLITVE 2018 (več o lokalnih volitvah 2018 najdete na tej povezavi)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vransko (pod zap. št. 1)

Sklep o podaljšanju roka za predlaganje kandidatov za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike

Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini Vransko in občanom za predlaganje kandidatov za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike (pod zap. št. 1)

Instruktivni obrazec

PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR RS

Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje

Zapisnik žreba brezplačnih plakatnih mest

PONOVLJENI ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA-KOPER

Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času referendumske kampanje

Zapisnik žreba brezplačnih plakatnih mest

 

Leto 2017

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje

Zapisnik – brezplačno plakatiranje – volitve predsednika republike (22. 10. 2017)

ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA-KOPER

Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času referendumske kampanje

Zapisnik – brezplačno plakatiranje v času referendumske kampanje – Zakon o II. tiru (24. 9. 2017)

 

Leto 2015

ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času referendumske kampanje

Zapisnik – brezplačno plakatiranje – Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (20. 12. 2015)

Skip to content