Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javni razpisi
Javna dražba za prodajo stanovanja - posamezni del stavbe z oznako ID 1012-383-2 na naslovu Vransko 84, Vransko
Datum objave: 4. 11. 2021 11:08
Razpis se zaključi: 30. 11. 2021 9:00
Številka:

Občina Vransko, Vransko 59, Vransko, ki jo zastopa župan Franc Sušnik, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti -1 (ZSPDSLS-1, Ur.l. RS št. 11/18) v zvezi s 13. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 11/18) objavlja javno dražbo za prodajo stanovanja - posamezni del stavbe z oznako ID 1012-383-2 na naslovu Vransko 84, Vransko.
Objava javne dražbe je priložena (.pdf).Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov drugih društev na območju občine Vransko v letu 2022
Datum objave: 28. 10. 2021 15:01
Razpis se zaključi: 30. 11. 2021 23:59
Številka: 4302-11/2021-05

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko (Uradni list RS, št. 14/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) razpisuje Občina Vransko Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov drugih društev na območju občine Vransko v letu 2022.
Razpisna dokumentacija je priložena.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vransko v letu 2022
Datum objave: 28. 10. 2021 14:56
Razpis se zaključi: 30. 11. 2021 23:59
Številka: 4302-10/2021-05

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/2010 in Uradne objave Občine Vransko, št. 97/2020) Občina Vransko objavlja Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vransko v letu 2022.
Razpisna dokumentacija je priložena.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Vransko v letu 2022
Datum objave: 28. 10. 2021 9:16
Razpis se zaključi: 30. 11. 2021 23:59
Številka: 4302-12/2021-08

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg), 6. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) in Letnega programa športa v Občini Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2021) objavlja Občina Vransko Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Vransko v letu 2022.
Besedilo javnega razpisa, razpisna dokumentacija ter pogoji in merila so priloženi.Javna naznanila
Obvestilo o občasni popolni zapori odseka LC 490252 Brode-Vransko in odseka JP 992413 Prekopa-Na gmajno
Datum objave: 31. 8. 2021 14:16
Razpis se zaključi: 4. 12. 2021 23:59
Številka: 371-19/2021-08

Zaradi preplastitve vozišča na regionalni cesti R2 447/0290 Šentrupert-Ločica je občinska uprava Občine Vransko izdala dovoljenje za občasno popolno zaporo odseka lokalne ceste št. 490252 Brode-Vransko in odseka javne poti št. 992413 Prekopa-Na gmajno. Dovoljenje velja za obdobje od 1. 9. 2021 do 4. 12. 2021.
Dovoljenje je priloženo. 

Potekli javni razpisi, naročila in objave

Skip to content