Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javna naznanila
Obvestilo o zapori JP 916101 Ropasija
Datum objave: 24. 7. 2020 12:00
Razpis se zaključi: 15. 9. 2020 23:00
Številka:

Obveščamo vas, da bo zaradi rekonstrukcije do 31. julija 2020 ter med 17. avgustom 2020 in predvidoma 15. septembrom 2020, delno zaprta javna pot št. 916101 Ropasija. Možne so tudi občasne polurne popolne zapore.
 
Prosimo za razumevanje.                        
 
ŽUPAN
Franc Sušnik


Javna naznanila
Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (15. 7. 2020 - 15. 8. 2020)
Datum objave: 15. 7. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 15. 8. 2020 23:59
Številka: 007/01-2020

Javnost obveščamo, da bo od 15. 7. 2020 do 15. 8. 2020 potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko, ki ga je Občinski svet Občine Vransko na 10. redni seji dne 16. 6. 2020 sprejel v prvem branju.
 
V času javne obravnave bo predlog odloka:
- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v prostorih Občine Vransko, Vransko 59; 
- objavljen na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/  
 
Pripombe na predlog akta lahko do 15. 8. 2020 posredujete na enega od naslednjih načinov:
- osebno v knjigo pripomb in predlogov v prostorih Občine Vransko, Vransko 59;
- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo zadeve 'Poslovnik občinskega sveta';
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
 

Občinska uprava


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Vransko v letu 2020
Datum objave: 28. 2. 2020 13:00
Razpis se zaključi: 16. 11. 2020 23:59
Številka: 4302-03/2020

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 20. in 32. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019) objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Vransko v letu 2020.
 
Besedilo javnega razpisa je priloženo.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2020
Datum objave: 28. 2. 2020 13:00
Razpis se zaključi: 16. 11. 2020 23:59
Številka: 4302-02/2020

Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019) objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2020.
 
Besedilo javnega razpisa je priloženo.Javna naznanila
Obvestilo o popolni zapori odseka JP 992601 Brode-Tešova
Datum objave: 4. 7. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 31. 8. 2020 0:00
Številka:

Obveščamo vas, da je zaradi posledic neurja do nadaljnjega zaprta javna pot št. 992601 Brode-Tešova na odseku Selo 1-Tešova. 

Prosimo za razumevanje.


Občinska uprava


 

Potekli javni razpisi, naročila in objave