Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javna naročila
Javno naročilo - Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija
Datum objave: 20. 1. 2020 13:00
Razpis se zaključi: 10. 2. 2020 11:00
Številka: 4303-01/2020

Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 IN 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo naročila male vrednosti REKONSTRUKCIJA JP 916101 ROPASIJA.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija javne poti št. 916101 Ropasija v dolžini 752 m - vzdrževalna dela v javno korist. Obstoječe makadamsko cestišče je širine od 3,50 do 4,50 m in je v slabem stanju z vidnimi poškodbami voziščne konstrukcije. Naročnik predvideva izvedbo vozišča v osnovni širini 4,00 m (širina asfalta 3,00 m in 2 x bankina širine 0,50 m ali izvedba asfaltne mulde širine 0,50 m namesto bankine). Podroben obseg del je razviden iz priloženega popisa del. Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot so razvidne iz te dokumentacije in njenih prilog.

Naročnik bo gradbeno pogodbo z izbranim ponudnikom podpisal po podpisu pogodbe o sofinanciranju investicije na podlagi 23. člena ZFO-1 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Obvestilo o naročilu male vrednosti je objavljeno na portalu javnih naročil - https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=339045Javna naznanila
Obvestilo o popolni zapori odseka JP 992601 Brode-Tešova
Datum objave: 4. 7. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 31. 1. 2020 0:00
Številka:

Obveščamo vas, da je zaradi posledic neurja do nadaljnjega zaprta javna pot št. 992601 Brode-Tešova na odseku Selo 1-Tešova. 

Prosimo za razumevanje.


Občinska uprava


 

Potekli javni razpisi, naročila in objave