Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javne razgrnitve
Javna obravnava predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
Datum objave: 5. 11. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 5. 12. 2019 23:59
Številka: 007-01/2019

Javnost obveščamo, da bo od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019 potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ki ga je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji dne 22. 10. 2019 sprejel v prvem branju.

V času javne obravnave bo predlog odloka:
- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
- objavljen na uradni spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/

Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 12. 2019 posredujete na enega od naslednjih načinov:
- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo zadeve 'Odlok - odpadna voda';
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Javne razgrnitve
Javna obravnava predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
Datum objave: 5. 11. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 5. 12. 2019 23:59
Številka: 007-01/2019

Javnost obveščamo, da bo od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019 potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ki ga je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji dne 22. 10. 2019 sprejel v prvem branju.

V času javne obravnave bo predlog odloka:
- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
- objavljen na uradni spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/

Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 12. 2019 posredujete na enega od naslednjih načinov:
- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo zadeve 'Odlok - oskrba s pitno vodo';
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Javne razgrnitve
Javna obravnava predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 'Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec'
Datum objave: 5. 11. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 5. 12. 2019 23:59
Številka: 007-01/2019

Javnost obveščamo, da bo od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019 potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 'Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec', ki ga je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji dne 22. 10. 2019 sprejel v prvem branju.

V času javne obravnave bo predlog odloka:
- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
- objavljen na uradni spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/

Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 12. 2019 posredujete na enega od naslednjih načinov:
- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo zadeve 'Odlok - inšpektorat in redarstvo';
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Javne razgrnitve
Javna obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020
Datum objave: 5. 11. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 5. 12. 2019 23:59
Številka: 007-01/2019

Javnost obveščamo, da bo od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019 potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020, ki ga je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji dne 22. 10. 2019 sprejel v prvem branju.

V času javne obravnave bo predlog odloka:
- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
- objavljen na uradni spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/

Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 12. 2019 posredujete na enega od naslednjih načinov:
- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo zadeve 'Odlok - proračun 2020';
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Datum objave: 30. 10. 2019 15:00
Razpis se zaključi: 19. 11. 2019 23:59
Številka: 4302/2019

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta priložena.

Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko v letu 2019
Datum objave: 30. 10. 2019 15:00
Razpis se zaključi: 19. 11. 2019 23:59
Številka: 4302/2019

Besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec sta priložena.

Javni razpisi
Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem
Datum objave: 30. 10. 2019 15:00
Razpis se zaključi: 19. 11. 2019 23:59
Številka: 4302/2019

Besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec sta priložena.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko v letu 2020
Datum objave: 30. 10. 2019 15:00
Razpis se zaključi: 29. 11. 2019 23:59
Številka: 4302/2019

Besedilo javnega razpisa, razpisna dokumentacija ter pogoji in merila za izbiro izvajalcev letnega programa športa so priloženi.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju občine Vransko v letu 2020
Datum objave: 30. 10. 2019 15:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2019 23:59
Številka: 4302/2019

Besedilo javnega razpisa, razpisna dokumentacija ter pogoji in merila za vrednotenje programov so priloženi.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vransko v letu 2020
Datum objave: 30. 10. 2019 15:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2019 23:59
Številka: 4302/2019

Besedilo javnega razpisa, prijavni obrazec ter pogoji in merila za vrednotenje programov so priloženi.

Javna naznanila
Obvestilo o popolni zapori odseka JP 992601 Brode-Tešova
Datum objave: 4. 7. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 1. 1. 2020 0:00
Številka:

Obveščamo vas, da je zaradi posledic neurja do nadaljnjega zaprta javna pot št. 992601 Brode-Tešova na odseku Selo 1-Tešova.

Prosimo za razumevanje.


Občinska uprava

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Vransko v letu 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 29. 11. 2019 23:00
Številka: 4302-03/2019 

Potekli javni razpisi, naročila in objave