Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javni natečaji
Javni natečaj za prosto delovno mesto 'Svetovalec za pripravo prostorskih aktov in evidenco stavbnih zemljišč' (m/ž) (šifra delovnega mesta: C027010)
Datum objave: 16. 10. 2019 10:00
Razpis se zaključi: 23. 10. 2019 23:59
Številka: 102-01/2019/01

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US in 22/19 - ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Vransko št. 102/2018-01 z dne 27.12.2018 (s spremembami in dopolnitvami) župan Občine Vransko objavlja prosto uradniško delovno mesto 'SVETOVALEC za pripravo prostorskih aktov in evidenco stavbnih zemljišč' (m/ž) (šifra delovnega mesta: C027010) za določen čas, tj. 1 leto z možnostjo podaljšanja.

Javna objava prostega delovnega mesta je priložena.

Javna naznanila
Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin
Datum objave: 30. 9. 2019 12:00
Razpis se zaključi: 30. 10. 2019 23:59
Številka:

Občane Občine Vransko obveščamo, da bo na predlog Geodetske uprave Republike Slovenije, od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 v novi sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C (bivša poslovalnica Banke Celje), v času uradnih ur občinske uprave potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja za občine na območju OGU Velenje bo potekala v sredo, 16. oktobra 2019, od 10.00 - 13.00, v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:
• pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, ali skeniranega na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v tajništvu Občine Vransko;
• vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

ŽUPAN
Franc Sušnik

Javna naznanila
Obvestilo o delni zapori odseka lokalne ceste št. 490251 VRANSKO - TRG
Datum objave: 30. 9. 2019 7:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2019 23:59
Številka: 371-19/2019-08

Zaradi rekonstrukcije zidu v potoku Merinščica se od 30. 9. 2019 do 10. 11. 2019 dovoli delna zapora lokalne ceste št. 490251 VRANSKO - TRG na odseku, ob katerem se bo izvajala rekonstrukcija zidu v potoku Merinščica.

Dovoljenje za delno zaporo lokalne ceste je priloženo.

Javna naznanila
Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko
Datum objave: 20. 9. 2019 11:00
Razpis se zaključi: 21. 10. 2019 12:00
Številka: 007-01/2019

Javnost obveščamo, da bo od 20. 9. 2019 do 21. 10. 2019 potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko, ki ga je Občinski svet Občine Vransko na 6. redni seji dne 17. 9. 2019 sprejel v prvem branju.

V času javne obravnave bo predlog odloka:
- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
- objavljen na uradni spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/

Pripombe in predloge na predlog odloka lahko do 21. 10. 2019 posredujete na enega od naslednjih načinov:
- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo zadeve 'Odlok - šport';
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.


Župan Občine Vransko
Franc Sušnik

Javna naznanila
Obvestilo o popolni zapori odseka JP 992601 Brode-Tešova
Datum objave: 4. 7. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 1. 1. 2020 0:00
Številka:

Obveščamo vas, da je zaradi posledic neurja do nadaljnjega zaprta javna pot št. 992601 Brode-Tešova na odseku Selo 1-Tešova.

Prosimo za razumevanje.


Občinska uprava

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Vransko v letu 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 29. 11. 2019 23:00
Številka: 4302-03/2019 

Potekli javni razpisi, naročila in objave