Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javna naznanila
Obvestilo o popolni zapori JP 992761 Videm-Terčak-Marelica
Datum objave: 28. 7. 2021 13:51
Razpis se zaključi: 28. 8. 2021 13:51
Številka: 371-17/2021-04

Zaradi neprevoznosti mostu čez potok Podgrajščica je zaprt odsek javne poti št. 992671 Videm-Terčak-Marelica. Obvoz za stanovalce je urejen po lokalni cesti št. 490123 Čreta-Vransko.
Dovoljenje za popolno zaporo je priloženo.
Občinska upravaJavne razgrnitve
Javna obravnava predloga Odloka o pokopališkem redu v Občini Vransko
Datum objave: 5. 7. 2021 14:02
Razpis se zaključi: 5. 8. 2021 23:59
Številka:

Predlog odloka, ki je v javni obravnavi, je objavljen v gradivu za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Vransko - 6. točka dnevnega reda - https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/

Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 8. 2021 posredujete na enega od naslednjih načinov:
- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo zadeve 'Javna obravnava - odlok o pokopališkem redu';
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko s pripisom 'Javna obravnava - odlok o pokopališkem redu'.
Občinska upravaJavne razgrnitve
Javna obravnava predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vransko
Datum objave: 5. 7. 2021 13:48
Razpis se zaključi: 5. 8. 2021 23:59
Številka:

Predlog odloka, ki je v javni obravnavi, je objavljen v gradivu za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Vransko - 5. točka dnevnega reda - https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/
Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 8. 2021 posredujete na enega od naslednjih načinov:
- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo zadeve 'Javna obravnava - odlok o komunalnem prispevku';
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko s pripisom 'Javna obravnava - odlok o komunalnem prispevku'.

Občinska uprava


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v Občini Vransko v letu 2021
Datum objave: 29. 1. 2021 11:30
Razpis se zaključi: 15. 11. 2021 23:59
Številka: 4302-02/2021-08

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 15. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 94/2020), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020) objavlja Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v Občini Vransko v letu 2021.


Besedilo javnega razpisa in obrazec vloge sta priložena.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2021
Datum objave: 29. 1. 2021 11:29
Razpis se zaključi: 15. 11. 2021 23:59
Številka: 4302-01/2020-08

Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016),7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020) objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2021.
Besedilo javnega razpisa in obrazca vlog so priloženi. 

Potekli javni razpisi, naročila in objave

Skip to content