Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javni razpisi
Razpis INOVATOR LETA Spodnje Savinjske doline 2018
Datum objave: 1. 3. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 31. 3. 2019 0:00
Šifra:

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO'SPODNJE SAVINJSKE DOLINE'Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalecter partnerji podjetniškega podpornega okolja, Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec tudi letos vabijo k sodelovanju inovatorje, da se prijavijo inovacijami za preteklo leto na razpisINOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2018.Vabljeni torej k sodelovanju po načelu, da nobena inovacija ni neumna, neumno pa je ne iskati novih inovacij!Besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec sta priložena.

Javne razgrnitve
Javna obravnava predloga Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Vransko
Datum objave: 28. 2. 2019 14:00
Razpis se zaključi: 1. 4. 2019 23:00
Šifra: 007-01/2019

Besedilo javnega naznanila o javni obravnavi predloga Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Vransko in predlog odloka, ki ga je Občinski svet Občine Vransko na svoji 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel v prvem branju sta priložena.

Poziv za javno zbiranje ponudb
Javna dražba za prodajo stanovanja na naslovu Vransko 55
Datum objave: 28. 2. 2019 13:00
Razpis se zaključi: 27. 3. 2019 9:00
Šifra: 7113-01/2019-04

Predmet prodaje: stanovanje - nepremičnina/posamezni deli stavbe z oznako ID 1012-376-1 s solastniškimi deleži na posebnih in splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini na naslovu Vransko 55, Vransko, in sicer:
- stanovanje v izmeri 53,00m2 z ID znakom: del stavbe 1012-376-1 (ID 6439355)Obvestilo o javni dražbi je priloženo.

Javni pozivi
Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2018
Datum objave: 28. 2. 2019 13:00
Razpis se zaključi: 29. 3. 2019 23:00
Šifra: 012-01/2019-08

Besedilo javnega poziva k posredovanju predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2018 je priloženo.

 

Potekli javni razpisi, naročila in objave