Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine na območju občine Vransko v obdobju 2019-2023
Datum objave: 30. 10. 2018 16:00
Razpis se zaključi: 15. 11. 2018 0:00
Šifra: 4302-09/2018-08

Občina Vransko na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) in Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg) objavlja Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine na območju občine Vransko v obdobju 2019-2023.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Datum objave: 30. 10. 2018 15:00
Razpis se zaključi: 14. 11. 2018 12:00
Šifra: 4302-04/2018-04

Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da oddajo svojo vlogo za prijavo na Javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec sta priložena.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2019
Datum objave: 30. 10. 2018 15:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2018 12:00
Šifra: 4302-05/2018-04

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) objavlja Občina Vransko Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2019.

Besedilo javnega razpisa, merila za izbor programov in prijavni obrazec so priloženi.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Vransko v letu 2019
Datum objave: 30. 10. 2018 15:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2018 0:00
Šifra: 4302-06/2018-08

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/10) in Letnega programa športa v občini Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017 in 79/2019) Občina Vransko objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Vransko v letu 2019.

Besedilo javnega razpisa, merila za vrednotenje in izbor ter prijavni obrazec so priloženi.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vransko v letu 2019
Datum objave: 30. 10. 2018 15:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2018 12:00
Šifra: 4302-07/2018-05

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS 14/2010) Občina Vransko objavlja Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vransko v letu 2019.

Besedilo javnega razpisa in obrazci so priloženi.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju občine Vransko v letu 2019
Datum objave: 30. 10. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2018 12:00
Šifra: 4302-08/2018-05

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje Občina Vransko Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju občine Vransko v letu 2019.

Besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec sta priložena.

Javna naznanila
Obvestilo o popolni zapori odseka LC 490112 Prapreče-Lipa
Datum objave: 5. 10. 2018 8:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2018 0:00
Šifra: 371-17/2018-03

Zaradi obnove bo od 8. 10. 2018 (od 7. ure dalje) do predvidoma 30. 11. 2018 zaprta lokalna cesta št. 490112 Prapreče-Lipa na odseku od stanovanjskega objekta Prapreče 12 do konca naselja Vologa.

Dovoljenje za zaporo ceste je priloženo (.pdf).

Javna naznanila
Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018
Datum objave: 6. 9. 2018 9:00
Razpis se zaključi: 18. 11. 2018 0:00
Šifra: 0410-02/2018-08

Občinska uprava Občine Vransko na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) javno objavlja Pogoje plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 (v prilogi).

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Vransko v letu 2018
Datum objave: 28. 2. 2018 9:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2018 0:00
Šifra: 4302-02/2018

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v zasebni lasti na območju občine Vransko, ki jih občani gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko v letu 2018
Datum objave: 28. 2. 2018 9:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2018 0:00
Šifra: 4302-01/2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2018.

 

Potekli javni razpisi, naročila in objave