Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javne razgrnitve
Predlog Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v občini Vransko
Datum objave: 28. 11. 2023 13:45
Razpis se zaključi: 30. 12. 2023 23:59
Številka: 842-03/2023

Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) Občina Vransko objavlja javno predstavitev predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v občini Vransko.
Omenjeni predlog načrta si lahko ogledate v priponki ali na sedežu Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko v sprejemni pisarni do vključno 30. 12. 2023 v času uradnih ur - po predhodni najavi.Javne razgrnitve
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora EUP ČE02-3/1 v Občini Vransko
Datum objave: 16. 11. 2023 14:31
Razpis se zaključi: 31. 12. 2024 23:59
Številka: 3506-1/2020

Gradivo je priloženo.Javna naznanila
Sklep glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP ČE02-3/1 v občini Vransko
Datum objave: 19. 10. 2023 12:39
Razpis se zaključi: 31. 12. 2028 12:39
Številka: 3506-1/2020

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17 in sprem.) ter 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je županja Občine Vransko sprejela SKLEP glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP ČE02-3/1 v občini Vransko.


Gradivo je v priponki.Javna naznanila
SKLEP o pripravi OPPN za območje enote urejanja prostora EUP VR13-b/SS6 - del v občini Vransko
Datum objave: 18. 9. 2023 13:29
Razpis se zaključi: 31. 12. 2023 15:38
Številka: 3500-0002/2023

Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE in 95/23 - ZIUOPZP) in 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Občinski informator - Uradne objave, št. 21/12, 46/15 in 54/16), je županja Občine Vransko sprejela SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora EUP VR13-b/SS6 - del v občini Vransko.


Gradivo je pripeto. 

Potekli javni razpisi, naročila in objave

Skip to content