Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javna naznanila
Obvestilo o popolni zapori odseka lokalne ceste št. 490123 Čreta-Ropasija
Datum objave: 20. 9. 2018 10:00
Razpis se zaključi: 31. 12. 2018 0:00
Šifra: 371-13/2018-03

Zaradi razpoke na skalni brežini nad lokalno cesto bo do preklica zaprta lokalna cesta št. 490123 Čreta-Ropasija na odseku od križišča z javno potjo št. 916101 do križišča z javno potjo št. 916091 Čreta-Remic.

Dovoljenje za popolno zaporo je priloženo (.pdf).

Javna naznanila
Obvestilo o popolni zapori JP 992801 Prekopa-Blate-Podlog
Datum objave: 17. 9. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 24. 9. 2018 0:00
Šifra: 371-11/2018-03

Občinska uprava Občine Vransko je zaradi rekonstrukcije mostu čez potok Bolsko izdala dovoljenje za popolno zaporo JP 992801 Prekopa-Blate-Podlog na odseku od uvoza za malo komunalno čistilno napravo Prekopa do priključka na LC 490191 Čeplje-Pondor med 17. in 24. septembrom 2018.

Dovoljenje je priloženo (.pdf).

Javna naznanila
Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018
Datum objave: 6. 9. 2018 9:00
Razpis se zaključi: 18. 10. 2018 0:00
Šifra: 0410-02/2018-08

Občinska uprava Občine Vransko na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 - odl. US in 98/13) javno objavlja Pogoje plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 (v prilogi).

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Vransko v letu 2018
Datum objave: 28. 2. 2018 9:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2018 0:00
Šifra: 4302-02/2018

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v zasebni lasti na območju občine Vransko, ki jih občani gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko v letu 2018
Datum objave: 28. 2. 2018 9:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2018 0:00
Šifra: 4302-01/2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2018.

 

Potekli javni razpisi, naročila in objave