Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javna naznanila
Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)
Datum objave: 2. 6. 2021 15:00
Razpis se zaključi: 24. 6. 2021 12:00
Številka: 042-02/2021-08


Župan Občine Vransko na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08 Odl. US: U-I295/07-8, 11/11, 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13) javno objavlja pogoje plakatiranja na območju občine Vransko v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G).
Pogoji plakatiranja so priloženi (.pdf).Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v Občini Vransko v letu 2021
Datum objave: 29. 1. 2021 11:30
Razpis se zaključi: 15. 11. 2021 23:59
Številka: 4302-02/2021-08

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 15. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 94/2020), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020) objavlja Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v Občini Vransko v letu 2021.


Besedilo javnega razpisa in obrazec vloge sta priložena.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2021
Datum objave: 29. 1. 2021 11:29
Razpis se zaključi: 15. 11. 2021 23:59
Številka: 4302-01/2020-08

Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016),7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020) objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2021.
Besedilo javnega razpisa in obrazca vlog so priloženi. 

Potekli javni razpisi, naročila in objave

Skip to content