Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javni pozivi
Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Datum objave: 9. 1. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 28. 2. 2019 23:00
Šifra: 4261/2019-04

Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko št. 70/2017) na priloženem obrazcu prijavijo vse morebitne spremembe, pomembne za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in/ali poslovne prostore.
Podatke vpišite na priložen obrazec in ga oddajte osebno v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ali pošljite na naslov: Občina Vransko, Občinska uprava, Vransko 59, 3305 Vransko najkasneje do 28. 2. 2019.
Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze 'nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča' za tekoče leto 2019.
V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo prejeli, boste nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča za leto 2019 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s katerimi občina trenutno razpolaga, oziroma so evidentirani v obstoječi bazi podatkov.
                                                                                                                                                                                                                ŽUPAN                                                                                                   Franc Sušnik

 

Potekli javni razpisi, naročila in objave