Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javna naznanila
Javno naznanilo o ustni obravnavi
Datum objave: 22. 8. 2019 13:00
Razpis se zaključi: 28. 8. 2019 11:00
Šifra: 014-03/2018

Občinska uprava Občine Vransko na podlagi tretjega odstavka 58. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 154 in 155. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi izbire koncesionarja za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Vransko razpisuje ustno obravnavo.Ustna obravnava bo potekala v sredo, 28. 8. 2019, s pričetkom ob 11. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Ustna obravnava je javna.Občinska uprava

Javna naznanila
Obvestilo o popolni zapori mostu na JP 992721 Ločica-Juteršek
Datum objave: 7. 8. 2019 14:00
Razpis se zaključi: 1. 1. 2029 0:00
Šifra:

Obveščamo vas, da je zaradi dotrajanosti konstrukcije do preklica zaprt most na javni poti št. 992721 Ločica-Juteršek.Odločba o prepovedi uporabe je priložena.Prosimo za razumevanje.Občinska uprava

Javna naznanila
Obvestilo o popolni zapori odseka JP 992601 Brode-Tešova
Datum objave: 4. 7. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 1. 1. 2029 0:00
Šifra:

Obveščamo vas, da je zaradi posledic neurja do nadaljnjega zaprta javna pot št. 992601 Brode-Tešova na odseku Selo 1-Tešova. Prosimo za razumevanje.Občinska uprava

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Vransko v letu 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 29. 11. 2019 23:00
Šifra: 4302-03/2019 

Potekli javni razpisi, naročila in objave