Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javna naznanila
Obvestilo o občasni popolni zapori odseka LC 490252 Brode-Vransko in odseka JP 992413 Prekopa-Na gmajno
Datum objave: 31. 8. 2021 14:16
Razpis se zaključi: 4. 12. 2021 23:59
Številka: 371-19/2021-08

Zaradi preplastitve vozišča na regionalni cesti R2 447/0290 Šentrupert-Ločica je občinska uprava Občine Vransko izdala dovoljenje za občasno popolno zaporo odseka lokalne ceste št. 490252 Brode-Vransko in odseka javne poti št. 992413 Prekopa-Na gmajno. Dovoljenje velja za obdobje od 1. 9. 2021 do 4. 12. 2021.
Dovoljenje je priloženo.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v Občini Vransko v letu 2021
Datum objave: 29. 1. 2021 11:30
Razpis se zaključi: 15. 11. 2021 23:59
Številka: 4302-02/2021-08

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 15. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 94/2020), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020) objavlja Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v Občini Vransko v letu 2021.


Besedilo javnega razpisa in obrazec vloge sta priložena.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2021
Datum objave: 29. 1. 2021 11:29
Razpis se zaključi: 15. 11. 2021 23:59
Številka: 4302-01/2020-08

Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016),7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020) objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2021.
Besedilo javnega razpisa in obrazca vlog so priloženi. 

Potekli javni razpisi, naročila in objave

Skip to content