Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Vransko v letu 2020
Datum objave: 28. 2. 2020 13:00
Razpis se zaključi: 16. 11. 2020 23:59
Številka: 4302-03/2020

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 20. in 32. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 14/2011), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019) objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Vransko v letu 2020.
 
Besedilo javnega razpisa je priloženo.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2020
Datum objave: 28. 2. 2020 13:00
Razpis se zaključi: 16. 11. 2020 23:59
Številka: 4302-02/2020

Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019) objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2020.
 
Besedilo javnega razpisa je priloženo. 

Potekli javni razpisi, naročila in objave

Skip to content