Vloge in obrazci

Upravno takso poravnate preko UPN ali spletne banke (TRR: SI56 01389-5890309126; SKLIC: 11 76872-7111002; KODA NAMENA: OTHR). Ob vložitvi vloge ali osebni vročitvi zahtevanega dokumenta predložite potrdilo o plačilu.

Okolje, prostor in komunala

Vloga za izdajo lokacijske informacije z osnovnimi podatki (potrdilo o namenski rabi). doc Upravna taksa: 22,70 EUR

Vloga za izdajo lokacijske informacije z osnovnimi podatki (potrdilo o namenski rabi). pdf

Vloga za izdajo lokacijske informacije z razširjenimi podatki. doc Upravna taksa: 35,00 EUR

Vloga za izdajo lokacijske informacije z razširjenimi podatki. pdf

Ponudba za prodajo nepremičnine.doc Upravna taksa: brezplačno

Ponudba za prodajo nepremičnine.pdf

Vloga – dokazilo o spremembi namenske rabe zemljišča Upravna taksa: 4,50 EUR

Vloga za odmero komunalnega prispevka (.doc) Upravna taksa: 22,60 EUR

Vloga za odmero komunalnega prispevka (.pdf)

Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča   Upravna taksa: takse prosto

Predlagatelj sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih dokumentov   Upravna taksa: takse prosto

Vloga za zaporo občinske ceste Upravna taksa: 40 EUR (zaradi izvedbe prireditve), 25 EUR (zaradi izvedbe del), 36,30 EUR (zaradi izrednega prevoza)

Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju občinske ceste  Upravna taksa: 40,70 EUR

Vloga za sofinanciranje stroškov prevoza pitne vode (.pdf) Upravna taksa: takse prosto

Vloga za sofinanciranje stroškov prevoza pitne vode (.doc) Upravna taksa: takse prosto

Vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo

Vloga za uveljavitev pravico do dodatnega popusta oziroma nižjega plačila vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka v primeru bolezni ali poškodbe otroka Upravna taksa: brezplačno

Vloga za uveljavitev denarne pomoči novorojencu/-ki   Upravna taksa: brezplačno

Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza za otroka s posebnimi potrebami   Upravna taksa: brezplačno

Turizem in gostinstvo

Mesečno poročilo o številu nočitev in vplačani turistični taksi   Upravna taksa: brezplačno

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) Upravna taksa: brezplačno

Javne prireditve

Prijava za uporabo zvočnih naprav po 12. členu   Upravna taksa: brezplačno

Obrazec vloge za čezmerni hrup   Upravna taksa: 22,60 EUR

Pokopališka dejavnost

Vloga za najem groba na pokopališču Vransko   Upravna taksa: brezplačno

Ostalo

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja Upravna taksa: brezplačno

Predlog za imenovanje in soglasje kandidata (občinska volilna komisija)

Vloge drugih organov

Prijava škode po divjadi

Skip to content