Vloge in obrazci

Upravno takso poravnate preko UPN ali spletne banke (z naslednjimi podatki: TRR: SI56 01389-5890309126; SKLIC: 11 76872-7111002; KODA: OTHR).
Ob vložitvi vloge ali osebni vročitvi zahtevanega dokumenta predložite potrdilo o plačilu.

 

OKOLJE, PROSTOR in KOMUNALA

Upravna taksa: 22,70 EUR

Upravna taksa: takse prosto

Upravna taksa: 4,50 EUR

Upravna taksa: 22,70 EUR

Upravna taksa: 22,60 EUR

Upravna taksa: takse prosto

Upravna taksa: takse prosto

Upravna taksa: 40 EUR (zaradi izvedbe prireditve), 25 EUR (zaradi izvedbe del), 36,30 EUR (zaradi izrednega prevoza)

Upravna taksa: 40,70 EUR

 

SOCIALNO VARSTVO

Upravna taksa: brezplačno

Upravna taksa: brezplačno

 

TURIZEM in GOSTINSTVO

Upravna taksa: brezplačno

Upravna taksa: 22,60 EUR

Upravna taksa: brezplačno

 

JAVNE PRIREDITVE

Upravna taksa: brezplačno

Upravna taksa: 22,60 EUR

 

POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Upravna taksa: brezplačno

 

Vloge drugih organov