Vloge in obrazci

Upravno takso poravnate preko UPN ali spletne banke (TRR: SI56 01389-5890309126; SKLIC: SI11 76872-7111002; KODA NAMENA: OTHR). Ob vložitvi vloge ali osebni vročitvi zahtevanega dokumenta predložite potrdilo o plačilu.

Okolje, prostor in komunala

Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto (.doc) Upravna taksa: 29,50 EUR

Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto (.pdf)

Pobuda za lokacijsko preveritev (.doc) Upravna taksa: brezplačno

Pobuda za lokacijsko preveritev (.pdf)

Zahteva za izdajo soglasja k manjši rekonstrukciji (.doc) Upravna taksa: 22,60 EUR

Zahteva za izdajo soglasja k manjši rekonstrukciji (.pdf)

Vloga za izdajo lokacijske informacije (.doc) Upravna taksa: 35,00 EUR

Vloga za izdajo lokacijske informacije (.pdf)

Ponudba za odkup – predkupna pravica (.doc)Upravna taksa: brezplačno

Ponudba za odkup – predkupna pravica (.pdf)

Vloga za odmero komunalnega prispevka (.doc) Upravna taksa: 22,60 EUR

Vloga za odmero komunalnega prispevka (.pdf)

Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča   Upravna taksa: takse prosto

Predlagatelj sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih dokumentov   Upravna taksa: takse prosto

Vloga za zaporo občinske ceste Upravna taksa: 40 EUR (zaradi izvedbe prireditve), 25 EUR (zaradi izvedbe del), 36,30 EUR (zaradi izrednega prevoza)

Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju občinske ceste (.pdf)  Upravna taksa: 40,70 EUR

Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju občinske ceste (.doc)  Upravna taksa: 40,70 EUR

Vloga za sofinanciranje stroškov prevoza pitne vode (.pdf) Upravna taksa: takse prosto

Vloga za sofinanciranje stroškov prevoza pitne vode (.doc) Upravna taksa: takse prosto

Vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo

Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza (.doc) Upravna taksa: brezplačno

Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza (.pdf)

Vloga za znizano placilo vrtca zaradi bolezni 2022 (.doc) Upravna taksa: brezplačno

Vloga za uveljavitev denarne pomoči novorojencu/-ki   Upravna taksa: brezplačno

Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza za otroka s posebnimi potrebami   Upravna taksa: brezplačno

Turizem in gostinstvo

Mesečno poročilo o številu nočitev in vplačani turistični taksi   Upravna taksa: brezplačno

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) Upravna taksa: brezplačno

Javne prireditve

Prijava za uporabo zvočnih naprav po 12. členu   Upravna taksa: brezplačno

Obrazec vloge za čezmerni hrup   Upravna taksa: 22,60 EUR

Pokopališka dejavnost

Vloga za najem groba na pokopališču Vransko   Upravna taksa: brezplačno

Ostalo

Vloga za sofinanciranje stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov v občini Vransko (.doc) Upravna taksa: brezplačno

Vloga za sofinanciranje stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov v občini Vransko (.pdf) Upravna taksa: brezplačno

Obvestilo o najdbi zapuščene živali v Občini Vransko (.doc) Upravna taksa: brezplačno

Obvestilo o najdbi zapuščene živali v Občini Vransko (.pdf)  Upravna taksa: brezplačno

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja Upravna taksa: brezplačno

Predlog za imenovanje in soglasje kandidata (občinska volilna komisija) Upravna taksa: brezplačno

Vloge drugih organov

Prijava škode po divjadi

Skip to content