Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje v skladu z Zakonom o prekrških, Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in občinskimi odloki, ki mu dajejo pristojnosti in pooblastila. Nadzoruje izvajanje Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru ter vseh drugih zakonov in občinskih odlokov, za katere mu je podeljena pristojnost nadzora. Dosegljiv je na telefonu 03 42 65 830, telefaksu 03 42 65 832 ali po elektronski pošti inspektorat@celje.si .

Več informacij o njegovih pristojnostih lahko preberete na https://moc.celje.si/mestna-uprava-3/medobcinski-inspektorat-in-redarstvo-mestne-obcine-celje-obcine-lasko-obcine-store-in-obcine-zalec

Skip to content