Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Člani nadzornega odbora v mandatu 2018 – 2022 so:

  • LENCL JANEZ, predsednik
  • DOLAR KARMEN
  • KROPIVŠEK SIMONA

 

Predpisi

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko (pod zap. št. 1)

Popravek Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vransko (pod zap. št. 1)

 

Opravljeni nadzori

Sklep o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2021 (z dne 11. 4. 2022)

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2021 (z dne 11. 7. 2022)

 

Sklep o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2020 (z dne 2. 12. 2021)

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2020 (z dne 9. 3. 2022)

 

Sklep o izvedbi nadzora nad izvajanjem OŠ Vransko-Tabor, oddelka Vrtec Vransko (z dne 21. 4. 2021)

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa OŠ Vransko-Tabor, oddelka Vrtec Vransko za leto 2020 (z dne 21. 7. 2021)

 

Sklep o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2019 (z dne 24. 9. 2020)

Končno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2019 (z dne 12. 5. 2021)

 

Sklep o izvedbi nadzora realizacije priporočil NO v letih 2010-2014 in 2014-2018 ter priporočil revizijskih pregledov v navedenem obdobju (z dne 14. 10. 2019)

Poročilo o opravljenem nadzoru nad realizacijo priporočil NO v letih 2010-2014 in 2014-2018 ter priporočil revizijskih pregledov v navedenem obdobju  (z dne 21. 10. 2020)

 

Sklep o izvedbi nadzora z dne 24. 4. 2019

Končno poročilo o nadzoru ZR za leto 2018

Pripombe Občine Vransko h končnemu poročilu NO

Odzivno poročilo Občine Vransko na osnutek poročila NO

 

Zapisniki sej nadzornega odbora

Zapisnik 1. (konstitutivne) seje z dne 13. 3. 2019

Zapisnik 2. redne seje z dne 20. 3. 2019

Zapisnik 3. redne seje z dne 24. 4. 2019

Zapisnik 4. redne seje z dne 6. 5. 2019

Zapisnik 5. redne seje z dne 21. 5. 2019

Zapisnik 6. redne seje z dne 29. 5. 2019

Zapisnik 7. redne seje z dne 3. 6. 2019

Zapisnik 8. redne seje z dne 6. 6. 2019

Zapisnik 9. redne seje z dne 12. 6. 2019

Zapisnik 10. redne seje z dne 13. 6. 2019

Zapisnik 11. redne seje z dne 19. 6. 2019

Zapisnik 12. redne seje z dne 20. 6. 2019

Zapisnik nadaljevanja 12. redne seje z dne 10. 7. 2019

Zapisnik 13. redne seje z dne 12. 8. 2019

Zapisnik 14. redne seje z dne 14. 10. 2019

Zapisnik 15. redne seje z dne 20. 11. 2019

Zapisnik 16. redne seje z dne 27.11.2019

Zapisnik 17. redne seje z dne 19.12.2019

Zapisnik 18. redne seje z dne 8.6.2020

Zapisnik 19. redne seje z dne 16.9.2020

Zapisnik 20. redne seje z dne 8.10.2020

Zapisnik 21. redne seje z dne 14. 10. 2020

Zapisnik 22. redne seje  z dne 21. 10. 2020

Zapisnik 23. redne seje z dne 28. 10. 2020

Zapisnik 24. redne seje z dne 4. 11. 2020

Zapisnik 25. redne seje z dne 11. 11. 2020

Zapisnik 26. redne seje z dne 31. 3. 2021

Zapisnik 27. redne seje z dne 14. 4. 2021

Zapisnik 28. redne seje z dne 21. 4. 2021

Zapisnik 29. redne seje z dne 12. 5. 2021

Zapisnik 30. redne seje z dne 19. 5. 2021

Zapisnik 31. redne seje z dne 24. 5. 2021

Zapisnik 32. redne seje z dne 28. 5. 2021

Zapisnik 33. redne seje z dne 31. 5. 2021

Zapisnik 34. redne seje z dne 1. 6. 2021

Zapisnik 35. redne seje z dne 9. 6. 2021

Zapisnik 36. redne seje  z dne 10. 6. 2021

Zapisnik 37. redne seje z dne 16. 6. 2021

Zapisnik 38. redne seje z dne 21. 7. 2021

Zapisnik 39. redne seje z dne 2. 12. 2021

Zapisnik 40. redne seje z dne 20. 12. 2021

Zapisnik 41. redne seje z dne 27. 12. 2021

Zapisnik 42. redne seje z dne 20. 1. 2022

Zapisnik 43. redne seje z dne 26. 1. 2022

Zapisnik 44. redne seje z dne 16. 2. 2022

Zapisnik 45. redne seje z dne 9. 3. 2022

Zapisnik 46. redne seje z dne 11. 4. 2022

Zapisnik 47. redne seje z dne 20. 4. 2022

Zapisnik 48. redne seje z dne 26. 4. 2022

Zapisnik 49. redne seje z dne 11. 5. 2022

Zapisnik 50. redne seje z dne 16. 5. 2022

Zapisnik 51. redne seje z dne 18. 5. 2022

Zapisnik 52. redne seje z dne 23. 5. 2022

Zapisnik 53. redne seje z dne 15. 6. 2022

Zapisnik 54. redne seje z dne 11. 7. 2022

 

Poročila in sklepi nadzornega odbora v mandatu 2014-2018

Preberi več

 

Zapisniki sej nadzornega odbora v mandatu 2014-2018

Preberi več

 

Poročila in sklepi nadzornega odbora v mandatu 2010-2014

Preberi več
Skip to content