Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko

Zavod za kulturo, turizem in šport VranskoNeokrnjena narava, ugodna prometna lega ter bogata naravna in kulturna dediščina ponujajo številne  možnosti za razvoj turizma, ki mu v občini Vransko namenjamo posebno pozornost.

Občina Vransko uresničuje javni interes za kulturo z zagotavljanjem javne službe na področju kulture in s podporo ljubiteljski kulturni dejavnosti. Občina skrbi tudi za uresničevanje javnega interesa v športu na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2000). Občina sofinancira predvsem programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo in gradnjo športnih objektov ter skrbi za njihovo vzdrževanje. Zato je ustanovila javni Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko.

Skip to content